Huấn luyện võ thuật và khống chế đối tượng

Hoạt động huấn luyện võ thuật cho nhân viên được Công ty ACBD chú trọng và duy trì thường xuyên nhằm rèn luyện sức khỏe, trang bị khả năng tự vệ, nắm bắt các tư thế, kỹ thuật để khóa gỡ, khống chế đối tượng, phòng chống cướp, chống dao, chống súng và xử lý các tình huống trong công tác bảo vệ. Các nhân viên được đào tạo, huấn luyện các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao.
Ngoài ra, Công ty còn duy trì hoạt động huấn luyện võ thuật định kỳ hàng tháng cho các thành viên Đội ứng phó tình huống khẩn cấp 226. 
Một số hình ảnh từ các khóa đào tạo, huấn luyện võ thuật của Công ty như: