Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng dành cho nhân viên Vệ sinh công nghiệp

Với mong muốn ngày càng phát triển, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng, hướng tới xây dựng đội ngũ nhân viên có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn nghiệp vụ. Công ty ACBH thường xuyên tổ chức đào tạo và tái đào tạo định kỳ hằng năm nhằm trang bị và bổ sung kiến thức, kỹ năng liên quan đến công việc cho nhân viên. Các khóa đào tạo nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp cơ bản, kỹ năng giao tiếp phục vụ khách hàng, hướng dẫn thực hành 5S, nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp nâng cao… giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt và thực hiện tốt các công việc, tuân thủ đúng nội quy Công ty, giúp kết quả làm việc của bản thân tốt hơn và từ đó đáp ứng dịch vụ cho Khách hàng được tốt nhất.

Một số hình ảnh đào tạo Nghiệp vụ, kỹ năng dành cho nhân viên vệ sinh công nghiệp: