Đào tạo hội nhập môi trường làm việc

Các nhân viên tân tuyển khi gia nhập đội ngũ nhân sự của Công ty ACBH/ACBD sẽ được đào tạo hội nhập môi trường nhằm đảm bảo nhân viên tân tuyển thông hiểu đầy đủ, chính xác các nội quy, quy định và các thông tin khác liên quan đến Công ty; thông hiểu, áp dụng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và văn hóa doanh nghiệp trong suốt quá trình làm việc; cũng như nắm vững các kiến thức nghiệp vụ liên quan tới chức danh công việc được giao để thuận lợi và tự tin hơn trong công việc; nắm vững cách thức liên lạc, trao đổi, tra cứu thông tin nội bộ trong Công ty/ đơn vị/ hệ thống; Khóa đào tạo còn giúp gia tăng sự kết nối, gắn kết giữa nhân viên mới và Công ty.

Một số hình ảnh về khóa đào tạo Hội nhập môi trường làm việc: