BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 9.1

DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC

STT Mã hồ sơ Mã NV Họ Tên Ngày nghỉ việc
1 HN/941 5,685 NGUYỄN XUÂN NAM 06/02/2019
2 HN/942 5,684 BÙI MINH ĐỨC 01/04/2022
3 HN/943 H3063 PHÙNG THỊ PHƯƠNG LOAN 01/10/2018
4 HN/945 H3085 TRỊNH HOÀNG MY 01/04/2021
5 HN/947 H3092 PHAN THỊ TRANG 12/10/2023
6 HN/948 H3122 NGUYỄN THỊ HIỀN 01/02/2021
7 HN/949 H3119 ĐẶNG THỊ THÚY 07/06/2021
8 HN/950 H3113 NGUYỄN TRÀ MY 07/07/2018
9 HN/951 H3134 LÊ THỊ HẠNH NGUYÊN 20/05/2021
10 HN/952 H3103 TRẦN MẠNH TUẤN 01/06/2018
11 HN/953 H3121 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 08/06/2018
12 HN/954 5,718 PHẠM SƠN 15/06/2019
13 HN/955 5,713 BÙI THẾ MINH 24/08/2018
14 HN/956 5,737 NGUYỄN ANH TUẤN 01/10/2019
15 HN/957 5,736 VŨ CÔNG TUYỀN 28/04/2023
16 HN/958 5,754 LƯƠNG XUÂN ĐẠT 19/04/2020
17 HN/959 H3174 PHẠM THỊ THU TRANG 01/05/2020
18 HN/960 H3155 NGUYỄN THỊ MAI ANH 01/10/2018
19 HN/961 H3148 TRẦN THỊ THANH HOA 23/03/2020
20 HN/962 H3120 TRƯƠNG THỊ DIỆU LINH 01/08/2018
21 HN/964 H3164 NGUYỄN THÀNH LONG 01/07/2020
22 HN/965 H3162 ĐÀO THỊ HUYỀN TÍNH 01/08/2018
23 HN/966 H3147 VÕ THỊ OANH 08/10/2022
24 HN/967 H3141 LƯU THỊ BÍCH NGỌC 02/07/2018
25 HN/968 H3181 BÙI ĐĂNG DOANH 01/11/2018
26 HN/969 H3193 CAO HỒNG NGỌC 20/11/2018
27 HN/970 H3196 PHẠM NHƯ Ý 01/03/2019
28 HN/971 H3217 VŨ THỊ HIỀN 31/10/2020
29 HN/972 H3212 VŨ THỊ THI 09/11/2018
30 HN/973 H3209 TRẦN BÍCH HẬU 03/09/2018
31 HN/974 H3215 ĐÀO VIỆT TRUNG 01/10/2022
32 HN/975 5,794 TRẦN XUÂN ĐỆ 01/08/2021
33 HN/976 5,796 ĐẶNG BÁ PHƯỚC 28/03/2019
34 HN/977 5,779 NGUYỄN VĂN TUẤN TRINH 01/04/2020
35 HN/978 H3257 DƯƠNG THỊ THANH MAI 14/05/2019
36 HN/979 H3255 HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG 18/03/2019
37 HN/980 H3256 NGUYỄN THU TRANG 15/11/2018
38 HN/982 H3229 ĐÀO HỒNG TRANG 31/07/2019
39 HN/983 H3248 ĐÀO THỊ THU 01/03/2021
40 HN/984 H3236 ĐÀO HOÀNG DŨNG 26/12/2018
41 HN/985 H3253 NGUYỄN CAO THANH LOAN 10/06/2019
42 HN/989 5,787 LÊ CÔNG TRUNG 25/10/2018
43 HN/990 H3264 NGUYỄN THỊ CHÂM 01/04/2019
44 HN/991 H3270 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 06/04/2019
45 HN/994 H3326 TRÀNG THỊ GỬI 16/01/2019
46 HN/995 H3376 TRẦN ĐỨC CƯỜNG 25/02/2019
47 HN/996 H3377 NGUYỄN THIÊN THI 01/10/2022
48 HN/997 H3375 LƯƠNG MINH CHÂU 11/04/2019
49 HN/998 H3378 TRẦN BÍCH HẬU 02/01/2019
50 HN/999 H3355 NGUYỄN LINH TRANG 11/03/2019
51 HN/1000 H3370 ĐỖ THỊ KIỀU ANH 17/04/2021
52 HN/1003 5,879 LÊ VINH QUANG 04/12/2018
53 HN/1006 5,877 NGUYỄN VĂN HƯNG 01/04/2020
54 HN/1008 H3400 LÊ THỊ THÙY 01/09/2019
55 HN/1012 5,908 NGUYỄN TRI NGHỊ 01/01/2024
56 HN/1013 H3431 CHU THỊ THÚY HƯỜNG 10/06/2019
57 HN/1014 H3454 NGUYỄN THỊ GIANG 15/03/2019
58 HN/1015 H3456 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 22/01/2019
59 HN/1016 H3441 LÊ MINH TUYỀN 01/03/2019
60 HN/1019 H3473 LÊ HỒNG 04/06/2019
61 HN/1020 H3464 ĐINH THỊ TRÂM 20/06/2019
62 HN/1021 H3462 TRẦN LƯU LY 01/02/2020
63 HN/1024 H3502 ĐỖ THỊ HỒNG 01/01/2021
64 HN/1026 H3520 HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG 11/05/2020
65 HN/1027 H3493 ĐỖ THỊ HỒNG ANH 26/04/2019
66 HN/1028 H3518 NGUYỄN THỊ 01/03/2022
67 HN/1029 H3492 NGUYỄN DUY LONG 02/05/2019
68 HN/1030 H3526 NÔNG THỊ TRƯNG 15/06/2019
69 HN/1033 6,030 NGUYỄN HỒNG SƠN 28/05/2023
70 HN/1034 6,018 LÊ TUẤN ANH 05/06/2019
71 HN/1036 H3535 PHẠM NGỌC ANH 14/04/2023
72 HN/1038 H3546 NGUYỄN THỊ CHÂM 13/05/2019
73 HN/1039 H3533 TRẦN THỊ THU 18/01/2023
74 HN/1040 H3582 NGUYỄN THÙY DUNG 01/03/2020
75 HN/1041 H3575 VŨ THỊ VÂN BÌNH 17/02/2020
76 HN/1044 H3538 ĐỖ THỊ NGỌC YẾN 14/09/2019
77 HN/1047 H3598 NGUYỄN HỮU CÔNG 01/11/2019
78 HN/1048 H3588 TRỊNH MINH HẰNG 24/06/2019
79 HN/1050 H3611 NGUYỄN THỊ NHUNG 15/09/2020
80 HN/1051 H3599 ĐỖ THỊ HỒNG ANH 24/06/2019
81 HN/1052 H3689 TRẦN THỊ THU HIỀN 24/12/2019
82 HN/1054 H3652 CAO THỊ KHÁNH LINH 19/07/2020
83 HN/1055 H3687 NGUYỄN LINH TRANG 01/11/2020
84 HN/1057 H3645 NGUYỄN MINH 19/07/2019
85 HN/1058 6,114 VŨ TRẦN VIỆT HOÀNG 28/07/2021
86 HN/1060 6,082 ĐÀO ĐÌNH LUYỆN 01/04/2022
87 HN/1061 6,105 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 27/10/2021
88 HN/1062 H3694 LƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀN 01/08/2021
89 HN/1063 H3723 ĐINH THỊ HOÀI LINH 22/06/2020
90 HN/1064 H3726 LÊ THỊ CẨM 12/08/2019
91 HN/1065 H3686 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 01/08/2021
92 HN/1067 H3724 PHẠM THỊ THÙY LINH 05/10/2019
93 HN/1068 H3695 ĐỖ THỊ HỒNG ANH 25/07/2019
94 HN/1069 H3728 NGUYỄN THỊ 25/02/2020
95 HN/1070 H3749 BÙI TIẾN DŨNG 29/09/2019
96 HN/1071 H3767 ĐÀO HỒNG TRANG 01/02/2020
97 HN/1072 H3769 TRẦN THỊ NGỌC THÚY 01/06/2020
98 HN/1073 H3775 ĐỖ THỊ HỒNG ANH 01/08/2020
99 HN/1075 H3757 NGUYỄN THỊ MINH HUỆ 30/09/2019
100 HN/1076 H3799 ĐOÀN THỊ HẢI YẾN 01/03/2020
101 HN/1078 H3805 LÝ THỊ THU HUYỀN 15/08/2022
102 HN/1082 6,213 HOÀNG NHƯ ĐỨC 01/09/2020
103 HN/1083 6,221 NGUYỄN VIỆT HÙNG 21/11/2019
104 HN/1087 H3837 NGUYỄN NGỌC THÚY 10/08/2020
105 HN/1088 H3844 BÙI TIẾN DŨNG 16/10/2019
106 HN/1090 6,266 NGUYỄN VĂN TUẤN 01/08/2020
107 HN/1093 H3864 CÙ THỊ HIÊN 01/03/2023
108 HN/1095 H3874 NGHIÊM THỊ HOÀNG YẾN 01/08/2020
109 HN/1097 H3889 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 31/05/2020
110 HN/1098 H3892 VŨ THỊ VÂN 31/08/2020
111 HN/1101 H3923 LÊ THỊ LAN ANH 06/07/2020
112 HN/1102 H3922 ĐỖ THỊ BÍNH 01/04/2020
113 HN/1103 H3925 NGUYỄN THỊ HIỂN 26/01/2021
114 HN/1104 H3905 NGUYỄN VÂN TRINH 30/01/2020
115 HN/1105 6,324 NGÔ VĂN THANH 30/05/2023
116 HN/1106 H3952 TRẦN THU MAI 17/04/2020
117 HN/1107 H3951 ĐINH THỊ THU THẢO 01/05/2020
118 HN/1109 H3959 NGUYỄN THỊ HỒNG MÂY 20/05/2023
119 HN/1110 H3966 NGUYỄN THỊ MAI 17/05/2020
120 HN/1111 H3983 HÀ THỊ KIỀU ANH 01/07/2022
121 HN/1116 H4017 PHẠM THỊ VÂN ANH 13/06/2022
122 HN/1119 H4075 NGUYỄN THỊ MAI 01/03/2021
123 HN/1119 H4461 NGUYỄN THỊ MAI 01/05/2022
124 HN/1120 H4073 LÂM THỊ DINH 07/09/2022
125 HN/1121 H4060 HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG 01/12/2021
126 HN/1122 H4052 HOÀNG THỊ MINH CÔNG 16/05/2020
127 HN/1125 6,467 BÙI MẠNH HUY 01/03/2021
128 HN/1126 6,433 BÙI THẾ BẢO 16/04/2023
129 HN/1129 H4097 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 01/08/2022
130 HN/1130 H4082 ĐỖ THANH VÂN 13/07/2020
131 HN/1131 H4104 LÊ THỊ THÙY LINH 01/01/2021
132 HN/1133 H4084 ĐẶNG THU HUYỀN 20/05/2021
133 HN/1134 H4083 TRẦN THỊ THÚY NGA 01/12/2020
134 HN/1138 H4118 NGUYỄN MINH HỒNG 13/10/2020
135 HN/1139 H4116 ĐINH THỊ HOÀI LINH 01/03/2021
136 HN/1139 H4456 ĐINH THỊ HOÀI LINH 11/06/2022
137 HN/1140 H4114 NGUYỄN THỊ HẰNG 01/08/2020
138 HN/1142 6,519 TRƯƠNG HỒNG QUANG 28/02/2021
139 HN/1143 H4159 ĐỖ THỊ HỒNG ANH 01/03/2021
140 HN/1143 H4470 ĐỖ THỊ HỒNG ANH 20/03/2023
141 HN/1144 H4176 PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP 18/09/2020
142 HN/1145 H4168 LƯU THỊ HỒNG THU 01/09/2020
143 HN/1146 H4164 HOÀNG TÚ ANH 01/03/2021
144 HN/1147 H4175 NGUYỄN NGỌC ANH 01/04/2023
145 HN/1148 H4148 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 13/10/2020
146 HN/1150 6,544 BÙI VĂN HUÂN 04/04/2022
147 HN/1151 6,542 PHẠM TIẾN DŨNG 28/02/2022
148 HN/1152 H4215 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 01/12/2020
149 HN/1153 H4206 HOÀNG THU TRANG 16/12/2020
150 HN/1155 H4222 NGUYỄN THỊ HUẾ 01/11/2020
151 HN/1156 H4224 LÊ HÀ MY 25/03/2021
152 HN/1157 H4245 NGHIÊM THỊ HOÀNG YẾN 01/01/2021
153 HN/1161 H4261 ĐINH MINH HẠNH 01/03/2021
154 HN/1161 H4479 ĐINH MINH HẠNH 01/03/2022
155 HN/1162 H4265 TRẦN QUỲNH ANH 11/10/2022
156 HN/1163 H4267 NGUYỄN THỊ HUẾ 01/03/2021
157 HN/1163 H4481 NGUYỄN THỊ HUẾ 31/05/2021
158 HN/1164 H4266 LÊ THỊ LUYẾN 01/03/2021
159 HN/1164 H4480 LÊ THỊ LUYẾN 01/06/2021
160 HN/1165 H4258 NGUYỄN THU THẢO 02/05/2023
161 HN/1166 H4244 TẠ THỊ NGỌC HUỆ 22/03/2021
162 HN/1167 H4292 NGUYỄN NGỌC THẢO 09/08/2022
163 HN/1168 H4295 ĐẶNG PHƯƠNG THỦY 01/02/2021
164 HN/1169 H4287 TRẦN THỊ GIANG 01/03/2021
165 HN/1169 H4485 TRẦN THỊ GIANG 12/04/2023
166 HN/1171 H4307 NGUYỄN THỊ HẰNG 22/01/2021
167 HN/1173 H4410 NGUYỄN THỊ HẰNG 01/03/2021
168 HN/1173 H4491 NGUYỄN THỊ HẰNG 30/10/2021
169 HN/1176 6,677 NGUYỄN ĐẮC MINH 11/03/2022
170 HN/1177 H4432 ĐINH THỊ MAI ANH 01/08/2022
171 HN/1179 H4425 VŨ THỊ THÚY LƯƠNG 01/05/2022
172 HN/1180 H4446 NGUYỄN THỊ NHUNG 07/09/2021
173 HN/1185 H4572 NGUYỄN TRƯƠNG LÊ VÂN 01/09/2022
174 HN/1186 H4580 MA THỊ THÙY LINH 11/07/2023
175 HN/1189 6,729 BÙI VĂN VINH 01/07/2021
176 HN/1191 H4528 LÊ HÀ MY 01/03/2022
177 HN/1192 H4611 BÙI HÀ THANH 15/08/2022
178 HN/1193 H4618 NGUYỄN THỊ ÁNH 10/03/2023
179 HN/1194 H4622 HỒ THỊ PHƯƠNG ANH 27/12/2021
180 HN/1197 H4602 NGUYỄN THỊ DUNG 18/09/2021
181 HN/1205 H4637 TRƯƠNG THỊ HẠNH 01/02/2022
182 HN/1206 H4642 NGUYỄN THU 07/02/2023
183 HN/1207 H4643 VŨ THỊ TRANG 04/07/2022
184 HN/1208 H4656 BÙI THẾ HÙNG 01/05/2022
185 HN/1211 H4662 PHẠM THỊ HƯƠNG 26/10/2021
186 HN/1212 H4674 TÔ THỊ KIM PHƯỢNG 01/01/2022
187 HN/1214 6,803 VŨ VĂN HƯNG 04/12/2021
188 HN/1215 H4697 ĐỖ THỊ ÁNH TUYẾT 18/04/2022
189 HN/1216 H4681 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG 16/03/2022
190 HN/1217 H4687 ĐÀO THỊ GIANG 10/09/2022
191 HN/1222 H4728 HOÀNG THỊ TRANG 21/03/2022
192 HN/1223 H4702 VŨ THỊ HÀ THU 15/07/2023
193 HN/1226 H4761 NGUYỄN THỊ THU THẢO 01/06/2023
194 HN/1227 H4758 NGÔ ÁNH TUYẾT 22/01/2022
195 HN/1228 6,909 ĐÀO PHÚ CƯỜNG 20/07/2022
196 HN/1231 6,881 NGUYỄN NGỌC PHÚC 22/02/2023
197 HN/1232 H4785 PHAN THÙY DƯƠNG 16/10/2023
198 HN/1235 H4769 NGUYỄN THỊ NGỌC 21/03/2022
199 HN/1238 H4843 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG 18/06/2022
200 HN/1239 H4837 PHÙNG KHÁNH LINH 18/07/2022
201 HN/1242 H4845 PHẠM TIẾN DŨNG 01/09/2023
202 HN/1249 H4861 NGUYỄN LINH TRANG 06/12/2022
203 HN/1251 6,955 NGUYỄN HỒNG KIÊN 01/10/2023
204 HN/1255 6,957 ĐINH ĐỨC LỢI 10/11/2022
237 HN/1255A H4913 LÊ DIỆU MY 23/06/2022
205 HN/1256 H4935 TRẦN QUỐC VIỆT 27/07/2022
206 HN/1258 H4996 BÙI THỊ ÁNH DUYÊN 01/07/2022
207 HN/1261 7,056 LÊ CÔNG TĨNH 10/11/2022
208 HN/1264 H5021 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG 14/11/2022
209 HN/1267 H5048 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 12/12/2022
210 HN/1269 H5070 PHÙNG KHÁNH LINH 15/01/2024
211 HN/1270 H5075 NGUYỄN THỊ TUYẾT 09/12/2022
212 HN/1272 H5046 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 01/03/2023
213 HN/1276 H5047 TRẦN THỊ TRÀ MY 06/02/2023
214 HN/1277 H5079 NGUYỄN THỊ HƯƠNG LAN 01/08/2023
215 HN/1280 7,113 ĐINH CÔNG TRƯỜNG 05/02/2023
216 HN/1282 H5122 ĐÀO THỊ GIANG 28/09/2022
217 HN/1284 H5099 DƯƠNG THỊ QUỲNH 04/05/2023
218 HN/1285 H5147 VŨ THỊ LINH 01/11/2022
219 HN/1286 H5165 NGUYỄN THỊ HUYỀN 06/12/2022
220 HN/1290 H5117 VƯƠNG THỊ TƯƠI 09/10/2023
221 HN/1300 H5219 ĐẶNG HỒNG VÂN 01/03/2023
222 HN/1301 H5231 PHAN THỊ THÙY LINH 01/01/2023
223 HN/1302 H5227 NGÔ MỸ UYÊN 01/03/2023
224 HN/1305 H5242 LÊ THỊ BÍCH THỦY 18/08/2023
225 HN/1307 H5277 HÀ THỊ LAN PHƯƠNG 20/07/2023
226 HN/1308 7,255 ĐINH XUÂN HANH 30/05/2023
227 HN/1316 H5303 HỒ NGỌC LINH 21/11/2023
228 HN/1318 H5315 TRẦN THỊ THÚY QUỲNH 16/05/2023
229 HN/1319 7,302 NGUYỄN THANH DŨNG 30/10/2023
230 HN/1321 H5358 VÕ THỊ HÀ GIANG 16/08/2023
231 HN/1324 H5335 LÊ THỊ HUYỀN 28/10/2023
232 HN/1325 H5320 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 10/06/2023
233 HN/1326 H5374 PHẠM THỊ HỒNG THÚY 16/10/2023
234 HN/1327 H5342 PHẠM THỦY TIÊN 24/07/2023
235 HN/1343 H5448 LẠI THU 11/10/2023
236 HN/1357 H5587 NGUYỄN BẢO NGÂN 11/01/2024

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.