BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 8.2

DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC

STT Mã hồ sơ Mã NV Họ Tên Ngày nghỉ việc
1 BGĐ/06 H0084 TRẦN THỊ THÙY TRINH 01/08/2013
2 BGĐ/08 H1751 LÊ NGUYỄN TUẤN ANH 01/03/2016
3 CL/05 H1645 NGUYỄN THANH QUỲNH CHI 01/01/2016
4 CL/07 H2264 HÀ THỊ ĐÀO 01/05/2016
5 CL/08 H2346 PHÚN LẦY CHÁNH 01/12/2018
6 PC/01 H1319 THÁI VĂN HƯƠNG 10/09/2012
7 PC/02 H1482 LÊ HUỲNH NHƯ 05/08/2013
8 PC/03 H1646 VÕ THỊ KIM ANH 20/07/2019
9 PCCC/01 1,680 NGUYỄN VIẾT LỘC 05/04/2015
10 PCCC/01 2,900 NGUYỄN NGỌC XUÂN 01/10/2010
11 PCCC/02 4,728 NGUYỄN HỒ KHÁNH 15/01/2024
12 PCCC/02 3,958 TRƯƠNG VĂN VINH 05/03/2015
13 PCCC/03 4,808 PHẠM QUANG ĐỨC 08/10/2019
14 PCCC/04 6,199 PHẠM ANH TUẤN 18/11/2023
15 KT/03 XXX TRẦN THỊ THÙY TRINH 10/03/2011
16 KT/05 739 NGUYỄN THỤY TƯỜNG VY 03/12/2008
17 KT/06 1,570 LÊ KHÁNH LINH 17/08/2020
18 KT/06 H0922 LÊ KHÁNH LINH 17/08/2020
19 KT/07 1,813 LÊ NGUYÊN ĐOAN KHÁNH 12/06/2009
20 KT/08 H0833 PHẠM THANH THI 20/07/2018
21 KT/09 3,591 NGUYỄN HUYỀN HẬU 05/04/2015
22 KT/10 H1134 PHẠM THỊ HUYỀN TRANG 06/08/2013
23 KT/11 H1424 LÊ THỊ MINH NGỌC 12/09/2012
24 KT/12 H1653 NGUYỄN THỊ DIỄM LI 03/04/2015
25 TĐ/02 H0755 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 23/03/2011
26 TĐ/04 H0758 NGUYỄN HOÀNG YẾN 28/04/2017
27 TĐ/05 H0818 HUỲNH THANH THẢO 01/03/2023
28 TĐ/05 H0757 TRẦN THỊ NGỌC TRÂN 01/09/2015
29 TĐ/06 H1430 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 08/08/2016
30 TĐ/07 H1517 HUỲNH BÍCH PHỤNG 18/03/2016
31 TĐ/08 H1539 LÊ THỊ DIỆU TRÂM 28/07/2017
32 TĐ/09 H1639 ĐOÀN THỊ BÍCH PHƯỢNG 17/09/2018
33 TĐ/10 H2184 LÊ BẠCH FI VÂN 18/06/2017
34 TĐ/11 H2340 TRẦN NGUYỄN NHƯ Ý 04/05/2019
35 TĐ/12 H2779 VÕ NGUYỄN THỊ MINH TÂM 02/04/2018
36 TĐ/13 H3068 LƯU THANH TÂM 20/05/2018
37 YT/01 H0767 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN 02/08/2011
38 YT/03 H0984 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 04/05/2016
39 YT/04 H2318 ĐÀO THỊ HOÀNG THI 31/08/2018
40 YT/05 H2909 LƯU MINH NGUYỆT 01/04/2018
41 YT/06 H3239 TRẦN THỊ QUANG NHI 01/01/2019
42 YT/08 H4675 TRẦN ĐÔNG HẢI 01/07/2022
43 YT/09 H4677 LÊ BÁ THẢO NGHI 01/07/2022
44 YT/10 H4676 NGUYỄN XUÂN THÀNH 01/07/2022
45 K/01 98 NGUYỄN THỊ KIM THY 01/09/2008
46 K/01A H0768 HUỲNH KIM HOA 09/10/2016
47 K/02 H0769 ÔN TẤN LỰC 01/01/2014
48 K/04 4,639 NGUYỄN THỊ KIM HỒNG 15/05/2015
49 K/07 4,784 ĐÀO DUY TÍN 03/05/2018
50 K/08 4,783 NGUYỄN ĐĂNG NĂM 01/02/2016
51 K/09 H2016 ĐẶNG TRẦN PHÚ TỶ 01/11/2017
52 K/12 H2360 NGUYỄN VŨ HẢI 01/08/2022
53 K/13 5,104 DƯƠNG THẢO NGUYÊN 20/10/2016
54 K/14 5,153 MAI VĂN THƠ 15/02/2020
55 K/15 5,209 ĐOÀN THỊ KIỀU OANH 20/05/2019
56 K/16 5,270 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC 13/05/2019
57 K/18 5,537 PHAN MỸ CHI 09/03/2019
58 K/19 5,957 PHẠM THỊ SƯƠNG 20/05/2019
59 K/22 6,465 ĐỖ XUÂN QUÝ 01/09/2023
60 K/23 H4171 HUỲNH THỊ KIM CHI 01/08/2021
61 K/25 H4557 TRẦN VĂN TIẾN 28/02/2022
62 K/27 H4743 ĐỖ KIẾN CƯỜNG 20/12/2021
63 K/28 H5040 NGUYỄN MINH THANH 01/11/2023
64 K/30 H5089 KHÚC TRÍ THÀNH 17/09/2022
65 K/32 H5223 NGUYỄN XUÂN TÀI 10/05/2023
66 HCNS/02 749 NGUYỄN THỊ LỆ THU 06/01/2021
67 HCNS/03 3,414 VÕ THỊ KIM ANH 01/08/2013
68 HCNS/03 738 ĐẶNG THANH LÂM 03/03/2009
69 HCNS/04 3,740 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY 18/03/2014
70 HCNS/04 H0765 VÕ THỊ THANH TRÚC 15/09/2012
71 HCNS/06 4,144 NGUYỄN THỊ THẢO LỜI 05/03/2022
72 HCNS/08 1,896 NGUYỄN THỊ BÍCH THO 20/09/2009
73 HCNS/11 H0010 NGUYỄN THỊ THANH HIẾU 12/11/2018
74 HCNS/12 4,378 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 27/01/2014
75 HCNS/13 4,439 NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 26/05/2021
76 HCNS/14 4,485 TRƯƠNG THỊ CHANG 25/05/2015
77 HCNS/15 4,772 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 17/02/2021
78 HCNS/16 4,791 MAI THỊ TUYẾT NHI 03/05/2018
79 HCNS/17 4,792 TRẦN THU THỦY 29/07/2015
80 HCNS/23 6,223 KHƯU NGỌC VÂN 01/03/2022
81 HCNS/27 6,736 TRẦN THỊ THƠ 17/05/2021
82 HCNS/29 6,796 NGÔ NGỌC BĂNG TRINH 07/10/2022
83 HCNS/30 6,817 NGUYỄN HOÀI YẾN NHI 07/07/2022
84 HCNS/34 7,062 DƯƠNG THỊ THÙY LINH 12/09/2022
85 HCNS/34 H5030 DƯƠNG THỊ THÙY LINH 12/09/2022
86 HCNS/36 7,138 DƯƠNG THỊ THÙY LINH 14/10/2022
87 HCNS/37 7,165 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 27/10/2022
88 HCNS/37 H5153 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 27/10/2022
89 HCNS/39 7,231 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 06/04/2023
90 HCNS/39 H5269 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 06/04/2023
91 CTV/01 H0770 ĐẶNG VĂN THẮNG 01/11/2023
92 CTV/01 1,200 VŨ TIẾN SỸ 01/01/2017
93 CTV/02 713 LÊ TIẾN DŨNG 01/04/2009
94 CTV/02 742 NGUYỄN MINH SANG 01/03/2018
95 CTV/03 3,075 NGUYỄN LÊ QUỲNH NHƯ 01/06/2015
96 CTV/04 3,195 NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG 17/12/2012
97 CTV/04 743 LÊ TRUNG TRỰC 27/10/2008
98 CTV/06 4,011 NGUYỄN CẢNH DẦN 17/04/2015
99 CTV/06 2,888 NGUYỄN NỮ HỒNG TRANG 01/10/2010
100 CTV/07 4,071 TRẦN TIẾN DŨNG 02/07/2015
101 CTV/08 4,098 MAI THỊ PHƯƠNG LOAN 16/05/2014
102 CTV/09 4,118 NGUYỄN NGỌC SƯƠNG 08/02/2020
103 CTV/10 4,432 TRẦN VĂN SÂM 23/09/2014
104 CTV/10 4,156 NGUYỄN VĂN THỨC 01/01/2013
105 CTV/11 4,442 VŨ NGỌC TỊNH 24/01/2015
106 CTV/12 4,443 LÊ VĂN ĐỊNH 26/04/2018
107 CTV/13 4,545 TẤT HỒNG HÀO 01/04/2016
108 CTV/14 4,523 TRƯƠNG THỊ KIỀU LOAN 20/04/2015
109 CTV/15 4,702 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 24/12/2018
110 CTV/18 4,788 MAI THỊ PHƯƠNG LOAN 17/03/2018
111 CTV/19 4,859 NGUYỄN HUY HOÀNG 03/11/2015
112 CTV/19 5,059 KIM CẨM MINH 13/09/2018
113 CTV/21 5,712 CAM THỤY HOÀNG NGUYÊN 02/10/2018
114 CTV/22 5,878 H THOA NIÊ 30/03/2019
115 CTV/23 5,926 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 01/04/2021
116 CTV/24 6,046 VÕ TUYẾT TRÂM 10/09/2019
117 CTV/25 H3600 HỒ NGỌC BÍCH PHỤNG 15/12/2019
118 CTV/26 6,130 LƯU TUYẾT ANH 27/08/2019
119 CTV/27 6,205 TRẦN THỊ TRÚC LY 11/05/2021
120 CTV/29 H4204 TRẦN THỊ THANH TÂM 21/04/2021
121 CTV/31 6,612 PHÀNG THỊ BÍCH HIẾU 08/04/2021
122 CTV/31 6,641 NGUYỄN THỊ LỆ THU 06/03/2021
123 BVNB/01 593 UNG KIM BÌNH 28/03/2022
124 BVNB/03 589 PHAN TRỌNG HIẾU 15/05/2016
125 BVNB/04 857 LÊ NGỌC LỢI 25/04/2015
126 BVNB/07 437 NGUYỄN HỒ HUY PHƯƠNG 22/03/2021
127 BVNB/09 586 VƯƠNG BÁ LỘC 01/08/2018
128 BVNB/15 3,064 TRẦN THANH PHONG 27/08/2014
129 BVNB/16 3,873 LÊ ANH SON 01/11/2015
130 ANNB/02 590 LÊ MINH HƯNG 06/11/2009
131 ANNB/03 607 HUỲNH TẤN KHIÊM 30/10/2010
132 ANNB/05 591 LÊ TRỌNG XUÂN 24/02/2011
133 ANNB/06 760 LƯƠNG TRÍ THÔNG 25/10/2009
134 GSATM/01 H1764 NGUYỄN ĐỨC LUẬN 28/05/2014
135 GSATM/02 H1813 HUỲNH VĂN VỮNG 02/08/2015
136 GSATM/03 H1835 PHẠM BÁ DUY 01/09/2014
137 GSATM/04 H1836 PHAN THANH 01/09/2014
138 GSATM/05 H1904 TRẦN QUANG HỒNG 26/06/2017
139 GSATM/06 H2148 NGÔ DIỆU HÙNG 04/08/2018
140 GSATM/06 H1929 PHẠM HOÀNG 13/12/2014
141 GSATM/07 H2458 HUỲNH BĂNG TRINH 17/05/2018
142 GSATM/08 H2816 NGUYỄN DUY TÙNG 22/05/2020
143 GSATM/10 H3157 NGUYỄN NGỌC GIAO UYÊN 18/10/2018
144 GSATM/11 H3327 NGUYỄN KHƯƠNG DUY 31/03/2023
145 GSATM/12 H3343 NGUYỄN LAM PHƯƠNG 13/10/2022
146 GSATM/13 H4121 LÊ QUỐC CƯỜNG 01/08/2020
147 GSATM/15 H4704 NGUYỄN DUY TÙNG 21/11/2022
148 GNCT/01 H1771 NGUYỄN ĐỖ THANH TUẤN 21/06/2018
149 GNCT/02 H1818 NGUYỄN VĂN HẢI 30/04/2017
150 GNCT/03 H1797 TRẦN THÀNH LUÂN 01/11/2016
151 GNCT/04 H1798 LÂM TIẾN DŨNG 24/10/2022
152 GNCT/05 H1799 LÊ QUỐC KHƯƠNG 26/10/2018
153 GNCT/07 H1829 NGUYỄN HOÀNG LONG 15/06/2016
154 GNCT/07 H2056 PHẠM VĂN SƠN 20/07/2015
155 GNCT/08 H1864 PHẠM MINH 09/05/2023
156 GNCT/10 H2065 TRẦN MẠNH HÙNG 01/12/2020
157 GNCT/11 H2091 TẤT HỒNG THÁI 01/04/2019
158 GNCT/12 H2090 LƯU ANH TOÀN 21/06/2019
159 GNCT/16 H2666 LÂM THÀNH CÔNG 30/10/2017
160 GNCT/18 H2918 NGUYỄN QUỐC THỊNH 15/11/2018
161 GNCT/22 H3414 NGUYỄN NGỌC HIỂN 19/05/2021
162 GNCT/26 H3979 VÕ PHAN TRÍ NHÂN 06/11/2021
163 GNCT/27 H4278 NGUYỄN TIẾN TÀI 05/09/2022
164 GNCT/28 H4770 PHAN THỊ HỒNG YẾN 18/04/2022
165 GNCT/29 H4815 NGUYỄN THỊ THÙY TRINH 29/08/2022
166 QLTN/01 H2558 TRẦN QUỐC KHÁNH 14/01/2017
167 QLTN/02 H2554 NGUYỄN TRẦN HUYỀN NHƯ 05/12/2020
168 QLTN/03 H2559 LÊ HỒNG NGỌC 22/01/2017
169 QLTN/05 H2560 TRẦN LINH PHƯƠNG 03/03/2018
170 QLTN/06 H2555 TRẦN TẤT THẮNG 15/08/2018
171 QLTN/07 H2586 CẤN NGỌC THÀNH 30/08/2017
172 QLTN/08 H2600 TRƯƠNG ANH QUÂN 01/10/2018
173 QLTN/09 H2601 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 02/10/2017
174 QLTN/10 H2608 NGUYỄN NGỌC HUY 10/03/2021
175 QLTN/11 H2611 ĐÀO HÙNG CƯỜNG 01/07/2020
176 QLTN/12 H2623 HOÀNG XUÂN BẮC 01/04/2017
177 QLTN/13 H2712 NGUYỄN ĐỨC VĨNH 31/10/2017
178 QLTN/15 H2865 ĐẶNG NGỌC THIỆN 31/03/2021
179 QLTN/16 H2954 NGUYỄN BẠCH PHƯƠNG BÌNH 15/08/2018
180 QLTN/17 H3042 PHẠM MINH DUY 14/06/2020
181 QLTN/18 H3131 VŨ TRẦN TUẤN 05/10/2018
182 QLTN/19 H3240 NGUYỄN XUÂN HUY 01/10/2018
183 QLTN/20 H3314 PHAN ANH HUẤN 13/04/2019
184 QLTN/21 H3344 TRẦN ANH KIỆT 30/06/2020
185 QLTN/23 H3554 LÊ VĂN KHIÊM 03/06/2023
186 QLTN/24 H3896 NGUYỄN VĂN HỢP 05/06/2023
187 QLTN/25 H3968 NGUYỄN ĐÌNH CÔNG DANH 07/05/2020
188 QLTN/26 H4011 LẠI THÀNH LUÂN 20/11/2020
189 QLTN/27 H4102 NGUYỄN TRỌNG ANH 20/10/2020
190 QLTN/27 H4155 PHẠM HOÀNG ĐẠI DƯƠNG 03/10/2020
191 QLTN/30 H4386 TRẦN TẤN LỢI 18/03/2022
192 GNCT/31 H5093 MAI GIA HÂN 06/06/2023
193 QLTN/38 H5198 HUỲNH THANH QUÍ 21/01/2023
194 QLTN/40 H5239 NGUYỄN VĨNH PHÚC 30/09/2023
195 QLTN/43 H5267 HUỲNH THANH QUÍ 10/03/2023
196 QLTN/45 H5257 TRẦN VĂN MẠNH 31/08/2023
197 QLTN/48 H5253 PHẠM MINH KHA 09/02/2023
198 QLTN/62 H5385 ĐINH TÂM HÀO 15/06/2023

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.