BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 7.2

DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC

STT Mã hồ sơ Mã NV Họ Tên Ngày nghỉ việc
1 LX/02 H0207 NGUYỄN VĂN LONG 01/06/2020
2 LX/03 H0221 NGUYỄN THANH TÙNG 01/12/2019
3 LX/04 H0265 PHẠM ANH DŨNG 01/04/2019
4 LX/06 H0263 NGUYỄN ANH KHANH 19/02/2021
5 LX/08 H0269 LÊ THANH NAM 18/04/2014
6 LX/10 H0266 ĐỖ ĐĂNG QUANG 01/11/2020
7 LX/13 H0267 PHẠM LÊ TUẤN 01/03/2011
8 LX/17 H0126 TRẦN THANH THẢO 18/06/2019
9 LX/18 H0121 HUỲNH TẤN DŨNG 01/03/2017
10 LX/19 H0120 TRẦN ĐỨC TRÍ 01/03/2013
11 LX/20 H0125 PHAN CÔNG THẢO 27/10/2023
12 LX/21 H0236 LÊ THANH BÌNH 15/10/2015
13 LX/22 H0258 LƯƠNG NGỌC TUẤN 27/10/2012
14 LX/23 H0110 LÂM VĂN HÙNG 01/05/2021
15 LX/26 H0260 TRÌNH MINH TUẤN 01/04/2013
16 LX/28 H0122 HÀ PHƯỚC HOÀNG 01/01/2016
17 LX/37 H0112 PHẠM NGỌC THỌ 01/10/2018
18 LX/40 H0239 TRƯƠNG VĂN HÀO 10/05/2016
19 LX/41 H0212 TRẦN LÂM HỮU PHÚC 25/04/2020
20 LX/42 H0086 NGUYỄN NGỌC CHÂU 12/06/2015
21 LX/43 H0183 NGUYỄN THANH BẢO 04/03/2022
22 LX/48 H0247 TRẦN THANH LIÊM 01/07/2019
23 LX/49 H0214 PHẠM ĐỨC THẮNG 01/01/2014
24 LX/50 H0225 ĐẶNG THANH THÁI 23/06/2017
25 LX/53 H0248 NGUYỄN ĐỨC LỘC 16/03/2011
26 LX/54 H0237 LÊ VĂN CỠ 31/10/2012
27 LX/56 H0132 LÊ QUỐC TUẤN 30/05/2018
28 LX/58 H0251 TRẦN HỒNG NGỰ 22/05/2016
29 LX/59 H0085 NGUYỄN VĂN HẬN 01/06/2016
30 LX/61 H0089 NGUYỄN HỮU TRỰC 29/03/2022
31 LX/62 H0235 PHẠM BẢO 15/05/2013
32 LX/66 H0226 PHẠM ĐÌNH THỌ 02/05/2013
33 LX/67 H0175 LÝ MINH HIẾU 01/03/2022
34 LX/70 H0240 NGUYỄN GIA HIẾN 01/01/2015
35 LX/71 H0204 LÊ NGỌC THUẬN 13/06/2014
36 LX/76 H0198 NGUYỄN QUỐC TUẤN 15/03/2019
37 LX/77 H0208 NGUYỄN VĂN NINH 01/07/2022
38 LX/80 H0245 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI 04/01/2013
39 LX/83 H0238 VŨ TRỊNH CƯỜNG 01/07/2022
40 LX/85 H0301 NGUYỄN THANH LÂM 01/12/2013
41 LX/86 H0184 NGUYỄN MINH SANG 20/03/2015
42 LX/87 H0244 NGUYỄN HÙNG KHOA 01/04/2015
43 LX/88 H0192 NGUYỄN VĂN QUỲNH 15/07/2014
44 LX/93 H0202 VŨ ĐỨC CHINH 01/09/2013
45 LX/99 H0088 TRỊNH HOÀI TÂM 01/03/2016
46 LX/103 H0109 LÊ THANH SƠN 01/02/2013
47 LX/107 H0246 NGUYỄN LÊ LAI 16/01/2014
48 LX/109 H0193 LƯƠNG THANH TÂM 17/08/2018
49 LX/111 H0276 NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG 15/11/2017
50 LX/112 H0280 NGÔ MẠNH KHƯƠNG 06/06/2019
51 LX/113 H0284 ĐÀO ĐĂNG KHOA 25/10/2016
52 LX/116 H0286 TRẦN 01/03/2013
53 LX/121 H0273 NGUYỄN NGỌC GIÀU 19/03/2018
54 LX/123 H0294 NGUYỄN VĂN BẰNG 01/09/2011
55 LX/124 H0272 PHAN KIM HÙNG 16/01/2013
56 LX/124 H0271 VÕ HOÀNG LANH 10/10/2018
57 LX/125 H0275 CHÂU MINH TƯỜNG 01/08/2013
58 LX/128 H0054 NGUYỄN MINH CHÂU 01/03/2013
59 LX/129 H0034 ĐOÀN QUANG CHIỂU 01/11/2014
60 LX/130 H0053 LÂM HOÀNG DŨNG 31/01/2013
61 LX/131 H0026 LÊ THÁI DUY 11/03/2013
62 LX/132 H0050 HUỲNH THANH GIANG 13/09/2011
63 LX/133 H0035 NGUYỄN ĐÌNH HẢI 01/05/2014
64 LX/134 H0055 NGUYỄN TUẤN HIỆP 01/10/2015
65 LX/135 H0017 NGUYỄN HOÀNG MINH HIẾU 18/01/2013
66 LX/136 H0052 NGUYỄN HUY HOÀNG 12/10/2011
67 LX/137 H0036 PHAN HÙNG 01/03/2013
68 LX/138 H0030 NGUYỄN MẠNH HÙNG 01/11/2011
69 LX/139 H0021 HÀ PHƯỚC HUY 05/08/2017
70 LX/140 H0014 LÊ HOÀNG LÂM 01/06/2013
71 LX/141 H0029 NGUYỄN THÀNH LẬP 31/01/2013
72 LX/142 H0015 NGUYỄN VĂN LONG 01/07/2012
73 LX/142 H1407 NGUYỄN VĂN LONG 01/01/2013
74 LX/143 H0048 NGUYỄN NGỌC 01/05/2013
75 LX/144 H0037 LÀY VĂN MINH 01/04/2015
76 LX/145 H0038 NGUYỄN THANH MINH 21/01/2013
77 LX/146 H0045 HUỲNH VĂN MỨT 07/03/2014
78 LX/147 H0062 MAI XUÂN NGỌC 01/07/2013
79 LX/150 H0051 CHU NGỌC ĐỨC 01/03/2012
80 LX/152 H0044 HUỲNH THẾ PHONG 16/01/2013
81 LX/153 H0043 NGUYỄN THẾ PHƯƠNG 31/07/2013
82 LX/154 H0024 TRƯƠNG TẤN PHƯƠNG 31/01/2013
83 LX/155 H0020 NGUYỄN TẤN PHƯỚC 01/02/2013
84 LX/156 H0041 NGUYỄN VĂN SANG 21/01/2013
85 LX/157 H0042 TRẦN NGỌC SƠN 02/07/2013
86 LX/158 H0022 NGUYỄN THÀNH TÂM 15/03/2013
87 LX/159 H0047 VÕ VĂN 22/01/2013
88 LX/160 H0061 NGUYỄN QUỐC THÁI 31/01/2013
89 LX/161 H0063 TẠ THANH THUẦN 03/09/2014
90 LX/162 H0027 ĐẶNG THÁI TIẾN 01/02/2013
91 LX/163 H0018 ĐOÀN HOÀNG TRƯƠNG 23/01/2013
92 LX/164 H0025 HỒ NHỰT VĂN 16/01/2013
93 LX/165 H0046 NGUYỄN TRỌNG XUÂN VINH 31/01/2013
94 LX/167 H0031 NGÔ HOÀNG 18/02/2013
95 LX/168 H0016 NGUYỄN VĂN Ý 01/04/2013
96 LX/169 H0070 NGÔ MINH HIỂN 01/03/2013
97 LX/170 H0776 TRẦN ĐĂNG KHOA 17/12/2012
98 LX/171 H0775 DƯƠNG NGUYỄN BÁ TRUNG 04/09/2017
99 LX/173 H0802 NGÔ ĐỨC NHÂN 02/12/2011
100 LX/174 H0801 NGUYỄN CÔNG TOÀN 01/03/2019
101 LX/176 H0809 TRẦN TẤN KIỆT 01/10/2013
102 LX/177 H0808 TRẦN TẤN HÙNG 01/12/2013
103 LX/178 H0826 NGUYỄN PHÚC THIỆN 18/01/2013
104 LX/181 H0878 TRẦN VĂN HIỆP 25/08/2015
105 LX/183 H0862 THÁI HỒNG PHƯỚC 25/09/2017
106 LX/184 H0863 NGÔ PHAN THANH THẢO 01/03/2014
107 LX/185 H0883 NGUYỄN QUANG TRƯỜNG 31/01/2013
108 LX/187 H0910 TRẦN QUỐC CƯỜNG 18/01/2013
109 LX/188 H1120 QUÁCH KIM BÌNH 31/01/2013
110 LX/188 H0916 LÂM QUỐC HÙNG 01/08/2011
111 LX/189 H0911 LÊ ĐỨC ĐỊNH 01/03/2014
112 LX/190 H0907 PHAN DUY THÔNG 16/03/2013
113 LX/193 H1006 NGUYỄN NGỌC DU 06/02/2014
114 LX/194 H1008 VÕ TRUNG KHOA 29/02/2020
115 LX/195 H1009 PHẠM HỒNG PHÚC 24/01/2013
116 LX/196 H1062 NGUYỄN NHẬT AN 19/03/2013
117 LX/198 H1081 NGUYỄN THÀNH LUÂN 31/01/2013
118 LX/199 H1066 NGUYỄN ĐĂNG NGHIỆP 20/08/2015
119 LX/200 H1051 LƯƠNG QUANG ĐỨC 19/06/2018
120 LX/201 H1067 PHẠM PHÚ QUỐC 20/08/2019
121 LX/204 H1121 LÊ MINH CẢNH 02/07/2013
122 LX/206 H1126 TRẦN PHẠM MINH PHI 19/01/2013
123 LX/208 H1118 NGUYỄN THANH TÙNG 07/07/2016
124 LX/209 H1174 NGUYỄN NGỌC HỔ 24/01/2013
125 LX/210 H1155 PHAN BÁ HÙNG 18/01/2013
126 LX/212 H1197 ĐẶNG TÔN HOÀNG 31/01/2013
127 LX/214 H1216 AN VĂN CHƯƠNG 17/02/2012
128 LX/215 H1228 NGUYỄN CHÍ HIẾU 10/08/2013
129 LX/216 H1224 NGUYỄN ĐỨC TÀI 16/03/2012
130 LX/219 H1225 PHẠM VĂN NGHỊ 08/01/2013
131 LX/220 H1267 LÊ MINH HIỀN 03/01/2013
132 LX/221 H1275 CHÂU THÀNH LỘC 28/01/2013
133 LX/222 H1272 DƯƠNG HẢI ĐĂNG 15/01/2013
134 LX/223 H1249 VẠN THẾ NGỌC 16/01/2013
135 LX/224 H1274 LÊ KHÁNH TÂM 01/01/2013
136 LX/227 H1244 HUỲNH HIẾU TRUNG 02/02/2013
137 LX/228 H1296 NGUYỄN HOÀNG NHẬT 14/01/2013
138 LX/229 H1297 DƯƠNG THẠCH LÂM 19/01/2013
139 LX/230 H1295 LƯƠNG VĂN THÂU 15/01/2013
140 LX/231 H1276 HUỲNH TRUNG HUÂN 01/04/2013
141 LX/233 H1318 TRẦN VĂN HẬU 16/01/2013
142 LX/234 H1326 NGUYỄN ANH HẢI 02/05/2012
143 LX/235 H1317 LÊ ĐỨC HÙNG 01/01/2013
144 LX/236 H1315 NGUYỄN VĂN HÙNG 14/05/2013
145 LX/237 H1332 NGUYỄN VĂN LÂM 22/01/2013
146 LX/238 H1333 NGUYỄN NGỌC LONG 01/01/2013
147 LX/239 H1316 NGUYỄN TẤN THÀNH 16/01/2013
148 LX/240 H0068 LƯU VĨNH PHÚC 31/01/2013
149 LX/241 H1354 LIÊU QUỐC BÌNH 31/10/2021
150 LX/242 H1346 NGUYỄN CAO HIỂN 31/01/2013
151 LX/243 H1345 DƯƠNG HOÀNG KHƯƠNG 15/10/2012
152 LX/244 H1347 PHẠM VĂN LÂM 31/01/2013
153 LX/245 H1348 NGUYỄN VĂN TÙNG 31/01/2013
154 LX/246 H1357 TẠ PHI HÙNG 31/01/2013
155 LX/246 H1365 NGUYỄN THANH PHONG 16/01/2013
156 LX/247 H1375 ĐẶNG ĐÌNH DƯƠNG 01/09/2012
157 LX/248 H1370 NGUYỄN ANH TUẤN 17/01/2013
158 LX/250 H1377 TRƯƠNG THANH TUẤN 01/08/2013
159 LX/253 H1402 BÙI NGỌC TOÀN 01/01/2013
160 LX/254 H1434 HỨA GIA BẢO 21/01/2013
161 LX/255 H1432 PHÙNG KHẢI SƠN 01/07/2014
162 LX/256 H1433 ĐINH TẤN THANH 01/01/2013
163 LX/257 H1456 LÊ MINH NGHĨA 01/12/2012
164 LX/258 H1453 TRẦN NGỌC TUẤN 14/01/2013
165 LX/259 H1463 NGUYỄN THANH TÂN 01/01/2013
166 LX/260 H1487 PHẠM VĂN QUANG 01/01/2013
167 LX/261 H1609 NGUYỄN THANH CHUÂN 01/03/2021
168 LX/262 H1716 NGÔ CHÍ THIỆN 01/10/2022
169 LX/263 H1874 NGUYỄN THỊ VÂN 09/03/2018
170 LX/268 H2035 QUÁCH KIM BÌNH 14/06/2018
171 LX/271 H2274 NGUYỄN CAO HIỂN 01/05/2016
172 LX/272 H2350 LÊ MINH THỨC 10/03/2017
173 LX/274 H2538 NGUYỄN PHI HÙNG 27/01/2017
174 LX/279 H2772 NGUYỄN MINH TRÍ 31/05/2019
175 LX/281 H2917 TRẦN HOA ĐĂNG 30/12/2018
176 LX/282 H2988 VÕ VĂN NAM 19/02/2019
177 LX/284 H3330 PHẠM NGỌC THỌ 01/10/2021
178 LX/285 H3578 LÂM QUỐC CƯỜNG 30/04/2020
179 LX/286 H3976 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 15/04/2022
180 LX/287 H4234 PHẠM TRÍ HẢI 10/12/2020
181 LX/289 H4705 LÊ ANH DUY 15/10/2022
182 BA/01 H0399 TRẦN THỊ THỦY 01/04/2011
183 BA/04 H0648 HÀNG NGUYỆT LINH 01/09/2022
184 BA/07 H0664 LẠI BẢO NGỌC TRÂM 01/07/2016
185 BA/08 H0668 VÕ THỊ LỤC 15/05/2014
186 BA/09 H0670 ĐẶNG THỊ THU 31/03/2022
187 BA/11 H0646 TRẦN THỊ TUYẾT 04/09/2018
188 BA/15 H0669 ĐẶNG THỊ NGỌC TRÚC 31/03/2022
189 BA/16 H0671 TRỊNH THỊ PHƯƠNG THANH 15/03/2013
190 BA/20 H0652 TRẦN TRƯỜNG QUỐC 01/05/2021
191 BA/21 H0659 TRẦN VĂN HOÀNG 01/03/2013
192 BA/22 H0656 PHẠM THỊ CẨM VÂN 23/05/2016
193 BA/24 H0647 NGUYỄN THỊ KIM CÚC 18/03/2011
194 BA/25 H0642 CHÂU PHỤNG NHI 06/05/2013
195 BA/26 H0650 PHẠM THỊ NHỎ 23/09/2014
196 BA/29 H0644 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 10/07/2013
197 BA/30 H0645 TRƯƠNG THỊ YẾN 15/02/2023
198 BA/31 H0660 NGÔ THỊ ANH THƯ 31/03/2022
199 BA/32 H0667 HUỲNH THỊ KIM 22/09/2014
200 BA/33 H0654 TRẦN THỊ MỘNG THẢO 22/03/2011
201 BA/37 H0666 VĂN THỊ HOÀNG DUNG 31/03/2022
202 BA/39 H0665 NGUYỄN THỊ CÔNG DUNG 28/10/2014
203 BA/40 H0643 HUỲNH THỊ KIỀU 10/05/2013
204 BA/41 H0428 PHẠM THỊ NĂM 01/08/2013
205 BA/43 H0661 PHẠM THỊ LAN 01/10/2019
206 BA/47 H1414 PHẠM ĐẶNG QUANG THỤC 03/08/2012
207 BA/48 H1415 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 16/03/2015
208 BA/49 H1416 HUỲNH HẢI QUANG 24/12/2012
209 BA/50 H1526 LÊ BÁ NGỌC TRÂN 25/04/2013
210 BA/53 H1739 VŨ THỊ NGỌC HẠNH 28/02/2015
211 BA/54 H1795 VÕ THỊ LỤC 01/12/2014
212 BA/55 H1902 PHẠM THỊ NHỎ 01/12/2020
213 BA/56 H1939 NGUYỄN THỊ CÔNG DUNG 01/01/2021
214 BA/58 H2226 PHẠM VĂN THÀNH 01/05/2016
215 BA/59 H2310 PHẠM NGUYỄN HỒNG HẠNH 01/07/2022
216 BA/60 H2351 PHẠM THỊ CẨM VÂN 01/07/2021
217 BA/62 H2404 PHẠM THỊ DIỆU 12/02/2020
218 BA/64 H2502 NGUYỄN HOÀNG DUY 18/06/2018
219 BA/66 H2748 NGUYỄN MINH TRÍ 06/09/2018
220 BA/67 H3065 NGÔ THỊ KIM TRÚC 28/02/2021
221 BA/69 H3585 NGUYỄN THỊ DIỄM CHI 01/03/2023
222 BA/71 H3584 ĐẶNG THỊ THU VÂN 28/02/2023
223 BA/72 H3834 PHẠM THỊ LAN 01/10/2020
224 BA/74 H3998 NGUYỄN THỊ NGỌC NỮ 31/03/2022
225 BA/81 H5201 ĐẶNG TRẦN LỢI 15/03/2023
226 BA/82 H5284 NGUYỄN THANH QUÂN 07/09/2023

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.