BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 7.1

DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC

STT Mã hồ sơ Mã NV Họ Tên Ngày nghỉ việc
1 TV/03 H0346 THÁI THỊ KIM ANH 25/07/2015
2 TV/04 H0445 NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG 01/10/2015
3 TV/05 H0568 TRẦN THANH NGA 13/05/2013
4 TV/06 H0452 CAO TRỊNH MAI LAN 26/03/2018
5 TV/09 H0473 LÊ THỊ HƯƠNG 01/06/2019
6 TV/10 H0406 TRƯƠNG THỊ LIÊM 15/02/2017
7 TV/11 H0490 NGUYỄN THỊ THU THỦY 12/05/2019
8 TV/13 H0618 LÊ THỊ NGỌC DUNG 01/04/2016
9 TV/14 H0617 VÕ TUẤN GIẢNG 01/03/2014
10 TV/15 H0439 DIỆP THỊ HOA 17/04/2021
11 TV/16 H0641 LƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ 08/03/2019
12 TV/19 H0400 LÊ THIỆN TÂM 01/07/2021
13 TV/20 H0307 TRẦN LÊ THANH TUYỀN 01/10/2018
14 TV/21 H0415 LÊ THỊ ĐÀO 01/12/2017
15 TV/23 H0325 NGUYỄN THỊ BẢO TRÚC 17/06/2019
16 TV/24 H0350 NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH 26/02/2013
17 TV/27 H0409 HUỲNH THỊ YẾN XUÂN 08/07/2013
18 TV/28 H0305 TRẦN THỊ MỘNG TRINH 08/04/2017
19 TV/30 H0318 TRẦN HỒNG DIỄM 18/02/2013
20 TV/32 H0621 NGUYỄN ANH DŨNG 24/03/2013
21 TV/33 H0616 ĐẶNG HỮU THANH 01/10/2015
22 TV/35 H0320 HUỲNH QUỐC THÁI 16/06/2014
23 TV/36 H0344 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 01/08/2022
24 TV/39 H0372 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 11/03/2013
25 TV/40 H0468 TRẦN THỊ TRINH 01/03/2019
26 TV/41 H0378 TRẦN THỊ KIM PHƯỢNG 01/05/2015
27 TV/42 H0437 NGUYỄN THÙY TRANG 20/03/2012
28 TV/44 H0638 HỒ THỊ THU ĐÀO 21/07/2022
29 TV/45 H0386 VŨ THỊ KIM LOAN 16/05/2021
30 TV/47 H0392 LÊ THỊ THÚY PHƯƠNG 09/05/2014
31 TV/48 H0337 NGUYỄN THỊ THU 21/03/2013
32 TV/49 H0395 LƯƠNG THỊ NGỌC THANH 23/03/2013
33 TV/55 H0522 LƯƠNG THỊ THU THỦY 01/05/2011
34 TV/57 H0460 LÊ THỊ PHƯỢNG 01/06/2018
35 TV/62 H0635 TRẦN THỊ DIỄM THU 18/02/2022
36 TV/63 H0365 VĂN THỦY TUYỀN 02/08/2014
37 TV/65 H0589 VÒNG SÁM MUỐI 17/09/2011
38 TV/68 H0369 THIỀU THỊ KIM LIÊN 10/11/2013
39 TV/70 H0451 HÀ THỊ THANH NGA 01/07/2021
40 TV/71 H0578 HUỲNH THỊ GIANG THỦY 08/07/2011
41 TV/72 H0454 NGUYỄN THỊ KIM THẮM 11/11/2011
42 TV/74 H0430 ĐỖ THỊ MỸ DUNG 24/09/2018
43 TV/77 H0336 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 06/07/2011
44 TV/81 H0343 TRẦN THỊ MỘNG THÚY 01/05/2022
45 TV/83 H0632 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐÀO 16/06/2016
46 TV/88 H0364 NGUYỄN NGỌC MAI 30/08/2021
47 TV/89 H0582 TRẦN THỊ GÁI 02/03/2023
48 TV/90 H0633 ĐỖ THỊ NGỌC LỄ 01/05/2019
49 TV/91 H0559 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 01/02/2020
50 TV/93 H0637 NGUYỄN THỊ THANH LAN 08/05/2014
51 TV/95 H0609 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 10/04/2011
52 TV/97 H0421 HUỲNH THỊ THÚY NGA 08/04/2022
53 TV/99 H0316 TRẦN XUÂN NỮ 18/11/2014
54 TV/100 H0312 LÊ THỊ TÂN 07/04/2023
55 TV/101 H0319 THẾ THỊ QUÝ 01/10/2013
56 TV/108 H0539 NGÔ THỊ NHUNG 06/03/2012
57 TV/109 H0436 LÊ THỊ NGỌC THANH 01/08/2011
58 TV/110 H0470 MAI MỸ ANH 05/10/2015
59 TV/111 H0584 NGUYỄN THỊ NGHĨA 15/04/2014
60 TV/112 H0541 TRẦN THỊ HẠNH 06/07/2011
61 TV/114 H0640 PHẠM THỊ THANH TRÚC 19/07/2022
62 TV/115 H0438 TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT 09/04/2011
63 TV/116 H0441 PHAN THỊ TRÚC LINH 31/03/2013
64 TV/117 H0542 LÝ THIÊN CÚC 24/03/2013
65 TV/118 H0435 LÊ HOÀNG PHƯƠNG 23/07/2011
66 TV/119 H0321 NGUYỄN VĂN 01/07/2013
67 TV/121 H0462 VÕ NGỌC MINH TRIẾT 23/04/2015
68 TV/122 H0625 VÕ THỊ BẢO YẾN 01/09/2011
69 TV/123 H0516 TRẦN THỊ HUYỀN 01/02/2020
70 TV/127 H0495 ĐẶNG THỊ VÂN 01/04/2011
71 TV/129 H0518 HỒ THỊ LAN 18/10/2015
72 TV/130 H0565 VÕ THỊ NGỌC 01/08/2020
73 TV/131 H0474 NGUYỄN THỊ NGỌC LINH 14/08/2017
74 TV/137 H0458 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 20/10/2014
75 TV/139 H0447 LÊ THỊ NGA 07/05/2016
76 TV/141 H0429 TRẦN THỊ THANH DIỄM 10/02/2014
77 TV/143 H0418 NGUYỄN THỊ ĐOAN 26/03/2018
78 TV/144 H0604 NGUYỄN THỊ HUỲNH 01/08/2020
79 TV/146 H0465 NGÔ THỊ MỸ DUYÊN 09/06/2021
80 TV/148 H0558 NGUYỄN THỊ LAN ANH 08/03/2013
81 TV/149 H0557 NGUYỄN THỊ NGÂN 01/03/2012
82 TV/150 H0612 HUỲNH THỊ NGỌC HƯỞNG 01/07/2013
83 TV/152 H0533 NGUYỄN THÁI HẰNG 14/10/2023
84 TV/153 H0342 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 31/03/2015
85 TV/154 H0444 VŨ THỊ KIỀU GIANG 05/05/2014
86 TV/155 H0623 LÊ THỊ MỸ DUYÊN 29/03/2014
87 TV/156 H0536 NGUYỄN THỊ TUYẾT LỆ 12/05/2013
88 TV/159 H0547 TRẦN THỊ MỴ NƯƠNG 19/10/2011
89 TV/160 H0594 TÔ THỊ KIM PHƯỢNG 01/04/2016
90 TV/161 H0538 ĐOÀN THỊ HỒNG LAM 06/07/2011
91 TV/162 H0574 TỐNG THỊ HOÀNG TUÂN 01/04/2013
92 TV/164 H0443 TRẦN THỊ NGỌC CHÂU 01/03/2023
93 TV/166 H0335 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 06/05/2013
94 TV/172 H0529 NGUYỄN THỊ BÍCH HIỀN 01/02/2019
95 TV/174 H0427 TRẦN THỊ HÒA 21/06/2014
96 TV/175 H0482 ĐÀO THỊ THU VÂN 27/03/2014
97 TV/177 H0573 NGUYỄN THỊ THANH LIÊM 01/03/2019
98 TV/178 H0420 HUỲNH THỤY BÍCH TRANG 16/04/2018
99 TV/179 H0566 TRẦN THỊ LỊCH 27/07/2014
100 TV/181 H0422 NGUYỄN THỊ LAN 20/07/2020
101 TV/186 H0402 ĐẶNG THỊ NGỌC HIẾU 10/07/2015
102 TV/187 H0487 ĐOÀN THỊ NHI 20/03/2013
103 TV/188 H0553 VÕ THỊ MỸ AN 12/05/2014
104 TV/189 H0634 HUỲNH NGỌC DUYÊN 05/09/2015
105 TV/192 H0347 LÊ THỊ THÙY DUNG 24/03/2014
106 TV/193 H0567 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 06/05/2013
107 TV/195 H0431 NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG 01/01/2014
108 TV/197 H0759 NGUYỄN QUỐC HƯNG 17/04/2022
109 TV/199 H0520 HOÀNG THỊ MỸ 19/11/2020
110 TV/203 H0603 NGUYỄN THỊ THÙY NGÂN 01/11/2018
111 TV/205 H0417 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 20/03/2023
112 TV/206 H0448 TRƯƠNG THỊ BÍCH 22/09/2014
113 TV/210 H0527 TRÀ THỊ NGỌC HẠNH 24/10/2022
114 TV/211 H0351 MAI THỊ THANH NGA 13/04/2013
115 TV/212 H0614 HUỲNH THỊ NĂM NHỎ 23/10/2015
116 TV/215 H0471 NGUYỄN TÚ TRINH 04/11/2014
117 TV/220 H0593 NGUYỄN THỊ BÍCH DUYÊN 01/10/2018
118 TV/221 H0311 PHẠM THỊ NGỌC GIÀU 23/03/2013
119 TV/223 H0419 NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG 01/07/2019
120 TV/225 H0552 DƯƠNG THỊ TUYẾT 16/08/2015
121 TV/229 H0555 TRẦN PHƯƠNG NGA 16/04/2011
122 TV/230 H0535 TRẦN THỊ MỸ DUNG 01/07/2015
123 TV/231 H0624 LÂM ANH THƯ 01/01/2024
124 TV/234 H0466 HỒ THỤY NGỌC TRÂM 10/08/2014
125 TV/235 H0528 NGUYỄN THỊ KHÁNH 21/03/2013
126 TV/238 H0314 NGUYỄN LỮ BẢO ANH 01/01/2012
127 TV/238 H0935 QUAN NGỌC ÁNH 01/07/2018
128 TV/239 H0491 TRẦN THỊ TÙNG 10/08/2011
129 TV/242 H0628 DƯƠNG THỊ ÁNH LOAN 01/06/2023
130 TV/243 H0408 TRẦN THỊ LÀNH 31/12/2012
131 TV/244 H0598 NGUYỄN VŨ MINH TÂM 16/04/2012
132 TV/245 H0509 LƯU NGUYỄN PHI VÂN 06/10/2018
133 TV/246 H0615 ĐINH THỊ QUYÊN 01/03/2013
134 TV/247 H0306 PHAN THỊ THANH THỦY 10/11/2018
135 TV/248 H0401 HÀ THỊ LỆ CHI 20/03/2013
136 TV/249 H0506 LÝ THỊ THU HỒNG 01/04/2013
137 TV/250 H0373 DƯƠNG THỊ THÚY HẠNH 04/08/2014
138 TV/252 H0338 NGUYỄN THỊ THUẦN PHƯƠNG 21/10/2011
139 TV/254 H0524 TRƯƠNG THỊ HỒNG VÂN 05/08/2011
140 TV/255 H0374 NGUYỄN KIM HUYỀN 01/04/2019
141 TV/258 H0394 NGUYỄN THỊ LỄ 08/04/2022
142 TV/259 H0622 TRẦN THỊ KIM NGỌC 14/11/2011
143 TV/260 H0464 NGUYỄN THỊ THU BA 01/05/2014
144 TV/261 H0500 NGUYỄN THỊ KIM LỘC 14/04/2016
145 TV/264 H0348 VÕ THỊ MINH TÂM 01/12/2022
146 TV/265 H0442 HUỲNH NGỌC ANH 01/01/2023
147 TV/266 H0620 NGUYỄN THỊ THẮM 11/03/2014
148 TV/268 H0481 NGUYỄN THỊ THU AN 01/03/2011
149 TV/269 H0488 NGUYỄN THỊ NHỎ 31/03/2017
150 TV/270 H0590 HUỲNH THỊ KIM THÚY 04/08/2014
151 TV/272 H0479 LÊ THỊ HỒNG DUNG 09/03/2021
152 TV/273 H0328 NGUYỄN THỊ KIM AI 27/06/2014
153 TV/274 H0478 NGUYỄN NGỌC 01/06/2018
154 TV/275 H0375 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 16/05/2015
155 TV/278 H0370 LÊ THỊ TƯƠI 15/03/2014
156 TV/280 H0066 LÊ THỊ MAI 01/05/2018
157 TV/282 H0082 LÊ THỊ TUYẾT VÂN 01/09/2013
158 TV/283 H0783 NGUYỄN THỊ LAN 01/06/2019
159 TV/284 H0791 NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI 02/01/2019
160 TV/285 H0784 TRƯƠNG THỊ HÀ VY 06/07/2022
161 TV/286 H0810 LÊ THỊ KIM HOÀNG 18/10/2013
162 TV/288 H0813 ĐINH TRÍ DŨNG 13/09/2011
163 TV/289 H0876 TRẦN THỊ KIM CÚC 24/08/2011
164 TV/290 H0853 LÊ HỒNG PHƯƠNG HIẾU 28/06/2012
165 TV/292 H0877 LA HUỆ KIẾT 05/03/2013
166 TV/293 H0874 HOÀNG THỊ PHƯƠNG NHÀN 01/11/2013
167 TV/295 H0854 ĐẶNG BÍCH NHUNG 16/10/2017
168 TV/296 H0905 NGUYỄN THỊ THANH 11/08/2011
169 TV/297 H0906 NGUYỄN CHÍ HIẾU 23/07/2016
170 TV/298 H0897 NGUYỄN THỊ NGỌC NGA 27/05/2023
171 TV/299 H0908 NGUYỄN THỊ ĐÔNG 01/08/2019
172 TV/300 H0914 PHẠM THỤY NHƯ QUỲNH 04/10/2014
173 TV/301 H1087 VŨ THỊ THU HƯƠNG 01/11/2011
174 TV/301 H0915 TRẦN THỊ KIM THOA 13/09/2011
175 TV/302 H1086 HUỲNH MỸ 20/06/2012
176 TV/302 H0912 PHẠM THỊ THANH THÚY 01/08/2011
177 TV/304 H0937 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 16/08/2013
178 TV/305 H0934 NGUYỄN THỊ KIM THỦY 30/09/2012
179 TV/306 H0936 NGUYỄN THỊ HOÀI 01/01/2020
180 TV/307 H1017 TRẦN HỒNG KHÁNH 01/02/2016
181 TV/308 H1018 HỨA THỊ LỆ THU 06/02/2016
182 TV/312 H1080 HỒ THỊ MINH PHƯƠNG 10/04/2013
183 TV/313 H1085 LÊ THỊ PHẤN 05/01/2013
184 TV/315 H1061 TRƯƠNG THỊ HOÀNG TRÚC 22/12/2012
185 TV/316 H1083 PHẠM MINH ĐĂNG 15/09/2014
186 TV/317 H1156 PHÙNG THỊ THANH HƯƠNG 01/04/2020
187 TV/318 H1135 PHẠM THỊ NHƯ MAI 09/03/2022
188 TV/319 H1136 TRƯƠNG THỊ NGỌC PHƯƠNG 26/01/2013
189 TV/321 H1154 CAO THỊ THU VÂN 01/09/2020
190 TV/322 H1142 PHẠM VĂN DŨNG 20/09/2012
191 TV/324 H1190 DIỆP KIM HƯƠNG 28/10/2023
192 TV/326 H1210 TRẦN THỊ NGỌC LOAN 09/06/2013
193 TV/327 H1241 VÕ THỊ MỸ CHÂU 25/04/2018
194 TV/328 H1270 NGUYỄN THÚY DIỄM 24/02/2012
195 TV/329 H1258 LÊ THỊ THU 05/10/2013
196 TV/331 H1256 LÊ THỊ NGA 22/02/2016
197 TV/332 H1255 NGUYỄN THỊ NGA 02/05/2013
198 TV/334 H1257 ĐOÀN BÍCH TUYỀN 01/07/2014
199 TV/335 H1239 PHẠM CHÍ LAM 10/03/2013
200 TV/336 H1283 ĐỖ TÚ UYÊN 01/06/2013
201 TV/337 H1286 TRẦN THỊ THANH 01/04/2012
202 TV/338 H1279 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG 16/10/2019
203 TV/339 H1280 THẠCH THỊ THẮM 10/10/2023
204 TV/340 H1287 GIANG THỊ MỘNG TUYỀN 30/03/2012
205 TV/341 H1335 LÊ THỊ NGUYỆT 15/02/2013
206 TV/343 H1334 NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO 01/07/2015
207 TV/344 H1361 TRỊNH THỊ NHỊ 19/06/2013
208 TV/345 H1385 NGUYỄN THỤY BÌNH PHƯƠNG 15/02/2013
209 TV/346 H1396 TRỊNH HUỲNH THÙY TRÂM 30/12/2012
210 TV/348 H1427 VÕ THỊ DUNG 19/04/2021
211 TV/349 H1447 TRẦN THỊ ÁNH 16/04/2020
212 TV/351 H1458 LÊ THỊ THÙY TRANG 31/05/2013
213 TV/352 H1484 NGUYỄN HỒNG HUỆ 01/03/2013
214 TV/353 H1478 LÊ THỊ TÌNH 22/07/2013
215 TV/354 H1492 NGUYỄN THỊ VÂN 01/04/2020
216 TV/355 H1497 VŨ THỊ KIM NGÂN 02/05/2013
217 TV/356 H1522 NGUYỄN THỊ KIM UYÊN 09/05/2015
218 TV/357 H1527 TRỊNH THỊ THANH HƯƠNG 01/06/2013
219 TV/358 H1524 ĐỖ THỊ HỒNG THÚY 01/07/2013
220 TV/359 H1566 HOÀNG ĐÌNH PHƯƠNG 10/06/2013
221 TV/361 H1541 NGUYỄN THỊ DIỆU LIÊN 09/07/2015
222 TV/363 H1542 LÂM THỊ THU TRÚC 04/07/2013
223 TV/364 H1547 HÀ THỊ MỸ TRINH 09/05/2013
224 TV/367 H1544 HÀ NGỌC TRÂM 09/07/2013
225 TV/368 H1550 NGUYỄN BÙI NGỌC ANH 17/06/2013
226 TV/369 H1556 LÊ THỊ HẠNH 01/03/2019
227 TV/372 H1564 PHAN CẦM THY TRÚC 02/07/2014
228 TV/374 H1565 LƯU PHƯƠNG VY 01/07/2014
229 TV/375 H1557 LÊ THỊ PHƯƠNG TRANG 15/04/2016
230 TV/376 H1563 NGUYỄN THỊ HỒNG BÍCH 24/07/2021
231 TV/377 H1579 NGUYỄN THỊ BÍCH VY 31/05/2014
232 TV/378 H1581 PHAN THỊ TÂM 04/06/2016
233 TV/380 H1585 NGUYỄN THỊ ĐIỆP 06/11/2013
234 TV/381 H1588 VÕ THỊ THU THỦY 04/08/2023
235 TV/382 H1598 HỒ THỊ THANH DUNG 01/08/2013
236 TV/384 H1597 TRÀ THỊ NGỌC DUNG 01/09/2016
237 TV/385 H1592 TỐNG KHẮC TRỌNG MINH 01/03/2014
238 TV/387 H1608 BÙI THỊ MỸ HẠNH 22/03/2014
239 TV/388 H1620 LÊ THANH TUYỀN 15/05/2018
240 TV/389 H1624 NGUYỄN THÚY PHƯỢNG 05/05/2014
241 TV/392 H1633 VŨ THỊ THU THẢO 01/09/2013
242 TV/393 H1644 TRẦN THỊ THÚY 01/01/2020
243 TV/395 H1634 TRỊNH THỊ THANH HƯƠNG 01/10/2015
244 TV/398 H1654 LÊ THỊ KIM LIÊN 03/11/2014
245 TV/399 H1670 BÙI THỊ THANH HUYỀN 01/01/2014
246 TV/400 H1664 TRÁT THỊ NGUYỆT HẰNG 01/05/2019
247 TV/401 H1663 NGUYỄN THỊ BẠCH PHƯỢNG 21/02/2017
248 TV/403 H1677 NGUYỄN NGỌC THÙY DUNG 21/01/2014
249 TV/404 H1683 HUỲNH THỊ KIM MAI 01/05/2015
250 TV/405 H1690 LÊ THỊ YẾN 21/06/2022
251 TV/406 H1699 NGUYỄN THỊ THANH 12/12/2013
252 TV/407 H1715 NGUYỄN THỊ THANH 14/01/2014
253 TV/408 H1720 HỒ THỊ BÍCH HẰNG 01/04/2014
254 TV/410 H1731 VÕ TUẤN GIẢNG 31/08/2015
255 TV/411 H1740 LÊ THỊ NGỌC PHƯỢNG 01/04/2019
256 TV/414 H1755 NGUYỄN MAI TRINH 01/11/2014
257 TV/415 H1754 TRẦN THỊ THẢO 26/02/2016
258 TV/416 H1753 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 14/10/2017
259 TV/417 H1779 LÊ THỊ THU THỦY 10/10/2016
260 TV/418 H1787 ĐỖ THỊ HOA 18/05/2015
261 TV/419 H1789 VÕ PHÚ QUỐC 17/11/2014
262 TV/421 H1803 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 19/08/2019
263 TV/422 H1810 VÕ THỊ KIỀU HOA 01/09/2020
264 TV/423 H1825 VŨ CHÂU HOÀI ÂN 06/06/2015
265 TV/424 H1845 NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 01/04/2020
266 TV/425 H1833 TRẦN THỊ QUỲNH HOA 24/09/2014
267 TV/426 H1853 LÊ THỊ NGỌC 01/05/2015
268 TV/427 H1846 MAI THỊ TỐ TRINH 10/05/2017
269 TV/429 H1854 NGUYỄN THỊ KIM 12/01/2017
270 VSCN/02 H1861 VÕ THỊ KIM 19/01/2023
271 VSCN/03 H1873 NGÔ THỊ GIỎI 01/01/2023
272 VSCN/04 H1859 TRƯƠNG THỊ NGỌC HƯƠNG 01/12/2014
273 VSCN/05 H1880 TRẦN THỊ THU THỦY 06/04/2019
274 VSCN/06 H1872 TRẦN THỊ NGỌC DUNG 01/05/2019
275 VSCN/07 H1918 NGUYỄN THỊ THỦY 01/01/2019
276 VSCN/08 H1936 LÊ THỊ MAI 01/01/2023
277 VSCN/09 H1938 DIỆP THỊ THANH LOAN 11/03/2015
278 VSCN/10 H1930 VÕ THỊ XUÂN HƯƠNG 01/06/2019
279 VSCN/11 H1955 THIỀU TRỌNG 07/03/2020
280 VSCN/14 H1967 TRẦN THỊ ĐẸP 01/07/2021
281 VSCN/15 H2013 LÊ THỊ NGUYỆT 20/10/2016
282 VSCN/17 H2063 NGUYỄN THỊ TUYẾT HẰNG 01/07/2015
283 VSCN/19 H2067 CAO KIM NGÂN 01/04/2016
284 VSCN/21 H2085 TRẦN THỤY THANH 04/04/2019
285 VSCN/22 H2095 TRẦN NGỌC HƯƠNG 01/09/2015
286 VSCN/23 H2111 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU 10/03/2017
287 VSCN/24 H2105 THÁI THỊ KIM ANH 07/02/2017
288 VSCN/25 H2132 PHẠM THỊ THÙY TRANG 04/07/2016
289 VSCN/26 H2125 NGUYỄN THỊ LỆ HỒNG 01/11/2020
290 VSCN/27 H2130 ĐẶNG BÉ THẢO 01/04/2022
291 VSCN/28 H2143 TRẦN BẠCH TUYẾT 01/12/2015
292 VSCN/30 H2162 VÕ THỊ NGỌC TRINH 01/03/2020
293 VSCN/32 H2181 TRẦN VÕ HỒNG NHUNG 01/03/2018
294 VSCN/33 H2172 NGUYỄN MINH TÂM 07/01/2016
295 VSCN/34 H2186 NGUYỄN THỊ THANH MAI 01/02/2016
296 VSCN/36 H2182 NGUYỄN THỊ THU VÂN 18/04/2019
297 VSCN/37 H2197 NGUYỄN KHÁNH GIANG 01/03/2018
298 VSCN/38 H2214 NGUYỄN THỊ DIỆU LIÊN 15/02/2016
299 VSCN/40 H2268 LÊ THỊ NGA 31/05/2016
300 VSCN/42 H2266 TRẦN XUÂN NỮ 12/10/2017
301 VSCN/45 H2297 LÊ THỊ KIM HOÀNG 09/07/2018
302 VSCN/50 H2341 VÕ HỒNG THỦY TIÊN 20/07/2020
303 VSCN/51 H2345 NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG 01/04/2023
304 VSCN/52 H2323 MAI MỸ ANH 18/07/2016
305 VSCN/53 H2342 TRẦN THỊ HỒNG LOAN 23/04/2018
306 VSCN/57 H2365 TRẦN THỊ HOÀNG THÚY 01/03/2017
307 VSCN/58 H2391 HUỲNH THỊ NGÂN THỦY 02/04/2017
308 VSCN/59 H2444 DƯƠNG VÂN TRINH 01/11/2016
309 VSCN/61 H2424 LÊ QUANG VĨNH 01/06/2021
310 VSCN/62 H2492 ĐỒNG THỊ THU 04/02/2017
311 VSCN/66 H2519 LÊ THỊ NHUNG 19/10/2018
312 VSCN/67 H2562 LÂM HƯƠNG HIỀN 13/02/2017
313 VSCN/68 H2561 TỐNG THỊ KIM HOÀNG 01/04/2018
314 VSCN/69 H2594 NGUYỄN THỊ ÁNH 01/01/2024
315 VSCN/72 H2612 HUỲNH THỊ KIM LOAN 01/04/2017
316 VSCN/73 H2599 TRƯƠNG THỊ LIÊM 15/05/2018
317 VSCN/75 H2620 LÊ THỊ KIM HƯƠNG 17/05/2017
318 VSCN/76 H2639 PHAN THỊ MINH 21/07/2022
319 VSCN/78 H2645 MARIAM HA MA SÁU 01/06/2022
320 VSCN/80 H2709 NGUYỄN THỊ NHỎ 01/07/2017
321 VSCN/87 H2881 MAI THỊ BÍCH TRANG 01/04/2021
322 VSCN/89 H2922 LÊ THỊ XUÂN 03/03/2018
323 VSCN/90 H2953 VƯƠNG YẾN NGHI 21/05/2018
324 VSCN/93 H3057 THI THỤY HOÀNG OANH 01/05/2018
325 VSCN/96 H3087 HUỲNH THỊ NGỌC TUYỀN 17/06/2018
326 VSCN/101 H3115 NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG 01/07/2021
327 VSCN/102 H3159 NGUYỄN NGỌC 01/12/2020
328 VSCN/103 H3160 LÊ THỊ PHƯỢNG 01/12/2018
329 VSCN/104 H3219 QUAN NGỌC ÁNH 30/09/2018
330 VSCN/108 H3323 ĐỖ THỊ XUÂN HƯƠNG 26/11/2018
331 VSCN/112 H3353 NGUYỄN THỊ THU EM 12/04/2021
332 VSCN/113 H3396 HÀ MẪN BÌNH 08/04/2019
333 VSCN/116 H3491 NGUYỄN THỊ THANH LIÊM 01/09/2020
334 VSCN/117 H3573 NGUYỄN THỊ HỒNG 08/08/2019
335 VSCN/118 H3596 HUỲNH MAI NGA 01/10/2019
336 VSCN/119 H3616 ĐỖ THỊ NGỌC LỄ 07/01/2021
337 VSCN/120 H3625 NGUYỄN THỊ VÂN 07/06/2019
338 VSCN/122 H3634 NGUYỄN THỊ HOA THU 28/06/2019
339 VSCN/123 H3650 VÕ THỊ XUÂN HƯƠNG 01/09/2020
340 VSCN/124 H3678 CAO BÌNH LẠC 01/10/2020
341 VSCN/125 H3648 NGUYỄN THỊ LAN 01/12/2020
342 VSCN/127 H3684 HUỲNH THỊ KIM HOÀNG 01/11/2019
343 VSCN/128 H3681 NGUYỄN THỊ HẠNH 14/08/2020
344 VSCN/129 H3654 HÀ NHƯ HÙNG 24/06/2019
345 VSCN/130 H3692 LÊ THỊ KIM DUNG 01/08/2023
346 VSCN/132 H3719 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 03/03/2023
347 VSCN/133 H3698 NGÔ THỊ BÍCH OANH 04/07/2019
348 VSCN/135 H3758 NGUYỄN THỊ DIỆU HUYỀN 09/10/2019
349 VSCN/136 H3768 NGUYỄN HỒNG MAI PHƯƠNG 01/01/2021
350 VSCN/137 H3772 ĐỖ THỊ TRÚC MAI 29/10/2019
351 VSCN/139 H3794 NGUYỄN HOÀNG VÂN 01/04/2020
352 VSCN/144 H3828 NGUYỄN THỊ KIM XUÂN 25/10/2019
353 VSCN/145 H3876 PHẠM THỊ PHƯƠNG OANH 07/12/2020
354 VSCN/148 H3919 PHẠM THỊ THU 10/02/2020
355 VSCN/149 H3912 NGUYỄN THỊ HOÀI 01/01/2021
356 VSCN/150 H3913 TRẦN THỊ THÚY 01/01/2021
357 VSCN/152 H3937 TRẦN THỊ HUYỀN 01/08/2020
358 VSCN/153 H3933 UÔNG THỊ THANH THẢO 01/03/2020
359 VSCN/155 H3974 TRẦN KIM NGA 01/05/2020
360 VSCN/158 H4019 NGUYỄN THỊ HẠNH 30/10/2020
361 VSCN/159 H4010 LÂM BÍCH HỒNG 01/05/2020
362 VSCN/161 H4021 NGUYỄN HOÀNG VÂN 18/08/2020
363 VSCN/162 H4059 NGUYỄN THỊ KIM THỊNH 01/08/2020
364 VSCN/163 H4056 VŨ THỊ THANH TÂM 01/09/2020
365 VSCN/168 H4139 NGUYỄN THỊ HUỲNH 01/02/2021
366 VSCN/169 H4140 VÕ THỊ NGỌC 01/02/2021
367 VSCN/172 H4198 BÙI THỊ ÚT DỨC 01/10/2020
368 VSCN/180 H4296 VÕ NGỌC MINH TRIẾT 14/07/2023
369 VSCN/181 H4286 LÊ THỊ MỸ LINH 26/05/2023
370 VSCN/184 H4306 HÀ THỊ TÁM 07/03/2023
371 VSCN/188 H4504 HỒ ĐẮC HẢI 04/06/2021
372 VSCN/196 H4584 TRẦN THỊ THANH 08/09/2022
373 VSCN/197 H4624 TRẦN THỊ HỒNG LOAN 01/04/2022
374 VSCN/200 H4673 HOÀNG THỊ NGỌC VÂN 23/03/2022
375 VSCN/201 H4684 PHẠM THỊ THỦY 08/03/2022
376 VSCN/203 H4764 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG 12/04/2023
377 VSCN/208 H4809 VĂN THỦY TUYỀN 05/04/2022
378 VSCN/213 H4912 TẠ TRẦN TRUNG 26/05/2022
379 VSCN/218 H5035 NGÔ HUỲNH PHƯƠNG THẢO 01/12/2022
380 VSCN/227 H5146 NGUYỄN THỊ ĐAN THANH 05/12/2022
381 VSCN/232 H5214 BÙI THỊ THÙY DƯƠNG 13/12/2022
382 VSCN/233 H5241 LÊ THỊ HỒNG DUNG 14/02/2023
383 VSCN/240 H5270 TRỊNH THỊ MINH THÚY 01/06/2023
384 VSCN/242 H5262 NGUYỄN THỊ THU TRANG 13/02/2023
385 VSCN/243 H5259 HUỲNH KIM 15/02/2023
386 VSCN/244 H5329 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 01/05/2023
387 VSCN/248 H5311 LÊ THỊ THU CÚC 04/06/2023
388 VSCN/252 H5409 NGUYỄN THỊ THU THỦY 15/07/2023
389 VSCN/255 H5437 PHẠM THỊ HƯƠNG 15/10/2023
390 VSCN/259 H5469 TẠ VŨ KIM PHỤNG 13/07/2023
391 VSCN/263 H5508 VŨ THỊ THÙY DƯƠNG 10/10/2023
392 VSCN/267 H5532 NGUYỄN THỊ HIỀN 05/11/2023
393 VSCN/273 H5561 NGUYỄN THỊ HÒA 18/12/2023

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.