BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 6.1

DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC

STT Mã hồ sơ Mã NV Họ Tên Ngày nghỉ việc
1 AG/01 929 TRẦN THANH 01/12/2011
2 AG/02 H0094 TRẦN ANH TUẤN 10/10/2016
3 AG/03 931 VI VĂN DỆT 01/04/2010
4 AG/04 932 NGUYỄN THÀNH ANH TÂN 01/11/2010
5 AG/05 933 BÙI MẠNH PHI 01/05/2010
6 AG/06 934 NGUYỄN HỒNG THANH 01/04/2010
7 AG/07 936 NGUYỄN CHÍNH TRỰC 01/07/2010
8 AG/08 944 TRƯƠNG VĂN DANH 01/05/2012
9 AG/09 1,744 THÁI THÀNH ĐỆ 02/01/2009
10 AG/10 1,745 TỐNG MINH PHƯƠNG 01/11/2009
11 AG/100 4,861 TRẦN VIỆT HẢI 11/02/2017
12 AG/102 4,930 TRẦN ĐỨC DUY 01/03/2019
13 AG/103 4,932 DƯƠNG CÔNG PHƯƠNG 14/08/2016
14 AG/106 H2235 NGUYỄN BÌNH TRỌNG 01/08/2016
15 AG/107 4,986 HUỲNH QUỐC HẢI 05/07/2017
16 AG/108 H2278 NGUYỄN PHƯỚC TỶ 25/11/2018
17 AG/109 5,026 TRẦN PHAN THANH PHONG 20/07/2020
18 AG/110 5,003 NGUYỄN CÔNG HỮU 22/03/2017
19 AG/111 5,028 ĐỖ TIẾN PHÁT 28/06/2022
20 AG/115 H2465 THÁI CÔNG TOÀN 24/11/2018
21 AG/116 H2462 PHÙNG THANH KIM EM 03/05/2021
22 AG/117 5,218 TRẦN THANH BÌNH 16/04/2020
23 AG/118 H2506 PHAN VĂN HÙNG 30/09/2018
24 AG/119 H2537 VĂN THANH TUYỀN 22/05/2017
25 AG/12 1,747 NGUYỄN VĂN 01/02/2018
26 AG/120 H2520 NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 18/06/2018
27 AG/123 H2566 NGUYỄN THỊ KIM VIÊN 01/07/2018
28 AG/124 H2631 NGUYỄN VĂN VŨ LINH 28/04/2023
29 AG/128 5,514 NGUYỄN PHƯỚC VĨNH 15/02/2023
30 AG/129 5,512 NGUYỄN AN BIÊN 05/09/2023
31 AG/133 5,653 HUỲNH THANH TÍNH 08/09/2019
32 AG/136 5,769 HUỲNH VĂN HOÀNG 30/07/2018
33 AG/138 H3188 NGUYỄN THỊ HOÀNG LIÊN 02/05/2019
34 AG/139 H3207 LÊ THỊ KIM NGÂN 04/10/2022
35 AG/14 1,785 TRƯƠNG QUỐC AN 05/06/2014
36 AG/141 5,819 NGUYỄN HẢI SƠN 04/09/2021
37 AG/142 5,836 LÊ HUỲNH HỮU TOÁN 30/05/2019
38 AG/143 H3442 NGUYỄN TẤN PHÁT 01/07/2020
39 AG/143A H3371 HUỲNH QUỐC HẢI 15/01/2020
40 AG/148 H3622 NGUYỄN THỊ HỒNG MỸ 06/07/2022
41 AG/15 H0324 HỒ THỊ KIM LOAN 16/12/2014
42 AG/151 H3699 NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH 01/07/2020
43 AG/152 H3707 TRẦN THỊ Y ĐANG 01/01/2021
44 AG/155 H3786 LÊ BĂNG DIỄM 01/04/2020
45 AG/156 6,211 VÕ HOÀNG TRƯƠNG 01/11/2019
46 AG/157 6,204 NGUYỄN TIẾN HÙNG 01/11/2019
47 AG/16 1,854 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 12/03/2010
48 AG/167 H4120 NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH 01/03/2021
49 AG/167 H4463 NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH 04/08/2022
50 AG/168 H4145 TRẦN PHAN THANH PHONG 01/07/2021
51 AG/169 6,622 PHAN THUẬN AN 01/02/2021
52 AG/17 1,861 NGUYỄN VĂN XUÂN 02/03/2013
53 AG/175 H4646 TRẦN THỊ KIỀU TRANG 18/12/2021
54 AG/18 1,932 ĐẶNG THÀNH CÔNG 01/08/2017
55 AG/187 H5105 HUỲNH THỊ THANH NGÂN 01/11/2023
56 AG/19 1,939 TRỊNH TRUNG CƯỜNG HUYNH 01/06/2013
57 AG/20 2,069 NGUYỄN DƯƠNG MINH TRÍ 11/09/2016
58 AG/22 2,305 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 29/05/2015
59 AG/23 H0278 NGUYỄN THÀNH NHƠN 30/06/2014
60 AG/25 H0108 TRẦN VĂN PHƯỜNG 05/12/2016
61 AG/26 2,813 LÝ VĂN HÙNG 01/05/2011
62 AG/28 2,804 LÊ ĐÌNH ĐỨC 10/09/2013
63 AG/29 2,805 DIỆP PHƯƠNG NAM 28/07/2017
64 AG/31 2,807 NGUYỄN NGỌC LIÊM 01/06/2014
65 AG/33 2,986 PHẠM MINH TOÀN 19/03/2023
66 AG/34 H0167 KHƯU TỴ 08/05/2021
67 AG/36 H0564 TRẦN THỊ KIỀU TRANG 09/07/2018
68 AG/37 3,120 TRẦN THANH SANG 05/04/2017
69 AG/38 3,279 BÙI MẠNH PHI 04/09/2015
70 AG/41 3,294 TRẦN VĂN HÒA 07/08/2019
71 AG/42 3,342 NGÔ TRƯỜNG SƠN 03/10/2014
72 AG/43 3,292 NGUYỄN NGỌC THANH 01/01/2015
73 AG/44 3,291 TRẦN QUỐC TRUNG 12/07/2013
74 AG/46 H0924 VÕ THỊ MỸ LINH 17/09/2011
75 AG/47 H1060 VĂN THỊ NGỌC HẠNH 21/03/2013
76 AG/48 3,689 TẠ TÍN DỤNG 15/04/2020
77 AG/49 3,690 NGUYỄN HỮU LỘC 24/08/2018
78 AG/50 3,687 PHAN ANH 21/05/2012
79 AG/51 3,764 TRẦN VĂN HÙNG 21/04/2016
80 AG/52 3,757 TRẦN HIẾU TRUNG 01/04/2015
81 AG/53 3,750 DƯƠNG CÔNG LINH 20/09/2013
82 AG/54 3,751 TRẦN QUỐC VIỆT 01/09/2013
83 AG/55 3,799 LÝ CHIÊU BÌNH 06/04/2021
84 AG/56 3,815 NGUYỄN ĐÌNH CHƯƠNG 06/05/2021
85 AG/60 3,822 NGUYỄN NGỌC TRƯƠNG 16/05/2019
86 AG/61 3,832 THÁI HỮU ANH 03/12/2012
87 AG/62 3,835 LÊ ĐÌNH HẠNH 09/08/2014
88 AG/63 3,831 TRẦN VĂN HIỆP 10/09/2013
89 AG/64 3,834 HUỲNH THANH HÒA 10/05/2015
90 AG/65 3,833 NGÔ MINH SANG 01/01/2013
91 AG/66 3,829 PHẠM VĂN SƠN 20/11/2015
92 AG/67 3,830 NGUYỄN PHƯỚC TỶ 14/03/2016
93 AG/68 H1114 TRẦN PHƯƠNG TÂM 01/01/2012
94 AG/69 H1158 NGUYỄN VĂN VŨ LINH 15/04/2014
95 AG/70 H1196 TRẦN THANH 06/04/2012
96 AG/71 H1192 PHẠM THÚY HƯƠNG 01/02/2013
97 AG/73 3,968 PHAN TÙNG CHINH 16/08/2023
98 AG/74 H1263 PHAN VĂN HÙNG 01/10/2016
99 AG/76 H1238 HUỲNH PHÚ HIỀN 25/01/2013
100 AG/77 4,047 TRẦN TUẤN THANH 01/04/2016
101 AG/78 H1282 NGUYỄN THỊ HỒNG THANH 03/03/2016
102 AG/79 H1323 NGUYỄN THỊ KIM MỸ 06/12/2013
103 AG/80 H1372 PHAN ANH 15/03/2013
104 AG/81 H1401 TRẦN MINH TÂM 09/04/2016
105 AG/82 H1529 TRẦN THỊ MINH THI 06/05/2013
106 AG/83 H1553 MAI TRƯỜNG THANH 01/07/2013
107 AG/84 4,367 PHAN THÀNH NHÂN 14/07/2016
108 AG/85 H1636 NGUYỄN HUỲNH THIÊN NGÂN 01/12/2013
109 AG/86 H1657 PHAN DƯƠNG 28/03/2017
110 AG/87 H1686 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THỦY 10/06/2019
111 AG/88 H1701 NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ 15/08/2016
112 AG/90 4,527 NGUYỄN THÀNH THẠO 08/07/2015
113 AG/92 4,583 TRƯƠNG GIA THÀNH 08/07/2020
114 AG/93 4,643 LÊ DUY THANH 20/03/2023
115 AG/94 4,705 NGUYỄN VĂN MỚI 13/03/2018
116 AG/95 H1968 NGUYỄN THỊ THU 01/10/2016
117 BD/01 H0101 NGUYỄN TRẦN HẢI 01/01/2024
118 BD/02 H0331 PHAN THỊ BÍCH TUYỀN 02/01/2014
119 BD/04 H0172 LÊ THANH TRUNG 23/07/2014
120 BD/05 1,208 NGUYỄN XUÂN BẰNG 30/09/2010
121 BD/06 1,212 NGUYỄN VĂN TẤN 30/04/2022
122 BD/07 1,213 NGUYỄN VĂN SANG 23/03/2016
123 BD/08 1,204 NGUYỄN VĂN MẪN 12/04/2019
124 BD/09 1,202 LÊ HOÀI NAM 01/06/2012
125 BD/10 H0103 VÕ HỮU PHÚC 15/03/2019
126 BD/100 H1509 TRẦN THỊ LOAN EM 01/07/2013
127 BD/102 H1519 ĐỖ THANH QUÝ 01/09/2015
128 BD/103 4,284 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 18/08/2017
129 BD/104 4,281 HOÀNG VĂN THƯƠNG 24/04/2017
130 BD/106 4,311 HOÀNG VĂN NHƯỠNG 06/04/2019
131 BD/107 H1580 TRẦN ĐỨC NHÃ 18/05/2017
132 BD/108 H1570 NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN 01/08/2013
133 BD/11 H0330 NGUYỄN THỊ HUỆ 01/06/2021
134 BD/110 4,307 HUỲNH CÔNG DANH 06/01/2018
135 BD/112 4,336 TRẦN VŨ GIANG 20/08/2016
136 BD/114 H1630 TRẦN THỊ THU PHƯƠNG 19/05/2023
137 BD/115 4,377 PHẠM TIẾN MINH 29/09/2013
138 BD/116 H1659 NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT 30/04/2014
139 BD/117 4,393 ĐẶNG VĂN TRƯỜNG 18/12/2017
140 BD/12 1,220 BÙI GIA QUANG 08/04/2010
141 BD/120 4,433 NGUYỄN THANH HẢI 02/03/2018
142 BD/121 H1735 NGUYỄN THỊ HỒNG 03/06/2017
143 BD/121A 4,478 TÂN THỊNH 25/06/2014
144 BD/122 4,477 TRẦN QUỐC LINH 15/07/2015
145 BD/123 H1831 NGUYỄN VĂN NAM 21/03/2022
146 BD/124 4,596 NGUYỄN NGỌC THỊNH 01/03/2016
147 BD/125 4,581 KIỀU XUÂN TOÀN 05/08/2019
148 BD/126 H1866 TRẦN THỊ THÚY DIỄM 01/02/2015
149 BD/127 4,628 LÊ HOÀNG VIỆT 01/02/2015
150 BD/128 4,633 MA VĂN HAI 02/11/2014
151 BD/129 4,678 HUỲNH QUANG NHƯỜNG 01/12/2018
152 BD/131 H1963 TRẦN THIỆN 18/10/2017
153 BD/132 H1980 NGUYỄN THỊ HẠNH 23/03/2017
154 BD/133 4,734 TRẦN MINH THIỆN 01/09/2016
155 BD/134 4,724 LÊ TUẤN ANH 22/01/2020
156 BD/135 4,746 SƠN TRUNG TÍN 08/01/2018
157 BD/136 4,768 ĐÀO VIỆT THẮNG 24/02/2016
158 BD/137 4,782 NGUYỄN THÁI NHÂN 18/01/2016
159 BD/139 H2025 HOÀNG THỊ HUẾ 17/07/2015
160 BD/14 1,221 NGUYỄN VĂN HUY 05/05/2019
161 BD/140 4,796 NGUYỄN XUÂN HÙNG 09/04/2016
162 BD/141 H2078 PHẠM QUỐC TRÍ 14/09/2015
163 BD/142 4,819 LÊ HOÀNG VIỆT 21/07/2016
164 BD/143 H2094 TRẦN QUỐC LINH 15/05/2023
165 BD/144 H2118 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 31/03/2017
166 BD/145 H2185 NGUYỄN THỊ DẠ NGỌC 21/05/2019
167 BD/146 H2193 LÊ THỊ KIM HẰNG 04/05/2022
168 BD/147 H2218 HUỲNH THỊ LƯỢM 15/03/2023
169 BD/148 H2206 PHAN THỊ MỘNG VÂN 01/07/2018
170 BD/15 H0588 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 01/06/2020
171 BD/150 4,987 VÕ MINH TIẾN 06/10/2020
172 BD/152 5,024 PHẠM TẤN DUY 23/05/2018
173 BD/153 5,023 BÙI NGUYỄN NHẬT MINH 23/06/2016
174 BD/154 H2312 NGUYỄN XUÂN HÙNG 01/01/2019
175 BD/155 H2335 TRẦN THỊ HỒNG HẠNH 10/03/2019
176 BD/156 5,053 NGUYỄN CÔNG BÌNH 09/02/2017
177 BD/158 H2369 TRẦN NGỌC QUỲNH ANH 31/07/2017
178 BD/159 H2379 LÂM THỊ HIỆU 10/01/2019
179 BD/160 5,110 ĐOÀN NHỰT TRỌNG 11/07/2018
180 BD/162 H2409 NGUYỄN HÙNG MINH 25/02/2017
181 BD/163 5,145 LÊ QUỐC HƯNG 12/10/2017
182 BD/164 5,138 BÙI THANH NGUYÊN 20/09/2019
183 BD/165 H2416 LỮ NGỌC KHÁNH 01/01/2018
184 BD/166 5,173 PHAN THÀNH BẢO 25/03/2019
185 BD/168 H2475 HOÀNG NGỌC GIANG 19/08/2019
186 BD/169 H2494 LÊ PHƯỢNG LINH 15/09/2020
187 BD/17 1,376 LƯU HỒNG ĐỨC 10/02/2015
188 BD/171 5,307 LÊ HOÀNG VIỆT 19/06/2021
189 BD/172 H2593 NGUYỄN THỊ THAO 15/05/2019
190 BD/173 H2626 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGÂN 17/07/2020
191 BD/174 H2647 LÊ THỊ HỒNG HẠNH 26/08/2018
192 BD/175 5,327 HÀ THANH VÂN 01/07/2020
193 BD/177 H2674 LUYỆN THỊ HỒNG 16/04/2018
194 BD/178 H2686 TRƯƠNG THỊ DIỄM LY 22/04/2019
195 BD/179 5,395 BÙI QUANG TRUNG 09/08/2017
196 BD/18 1,377 NGUYỄN VĂN BÌNH 05/02/2020
197 BD/180 5,440 NGUYỄN THANH TÂM 01/07/2019
198 BD/182 H2732 ĐỖ TRẦN PHƯƠNG 28/07/2017
199 BD/184 H2769 TRƯƠNG THỊ VI 05/01/2019
200 BD/186 H2809 TRẦN PHÚ QUỐC 06/04/2021
201 BD/187 H2818 NGUYỄN ĐOÀN THỊ XUÂN XUÂN 02/10/2017
202 BD/189 H2853 BÙI THỊ THANH NGÂN 17/06/2019
203 BD/19 1,309 LÊ VĂN HIỂN 01/07/2021
204 BD/191 5,511 LÊ MINH HIẾU 16/04/2020
205 BD/193 H2886 ĐỒNG THỊ KIM NGÂN 01/04/2018
206 BD/20 1,375 NGUYỄN VĂN HOÀNG 01/12/2018
207 BD/201 H3053 LÊ CÔNG QUI 16/03/2020
208 BD/203 5,672 NGUYỄN CÔNG KHÁNH 08/07/2019
209 BD/206 5,640 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 28/04/2018
210 BD/207 H3086 NGUYỄN CHÁNH TRUNG 02/01/2020
211 BD/208 H3129 NGUYỄN THỊ NHUỐT 01/02/2020
212 BD/210 5,770 NGUYỄN THANH SƯƠNG 01/07/2019
213 BD/211 5,766 TRƯƠNG VĂN TRUNG 26/06/2020
214 BD/213 H3241 LÊ THỊ LIÊN 15/03/2022
215 BD/214 H3252 NGUYỄN THỊ THU LOAN 02/05/2019
216 BD/218 5,892 BÙI THANH HIẾU 07/03/2020
217 BD/220 5,919 NGUYỄN HOÀI NHÂN 30/04/2019
218 BD/222 H3446 LÊ THỊ NGỌC 01/01/2021
219 BD/223 H3440 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 01/01/2021
220 BD/225 H3461 LÊ THỊ PHƯƠNG 20/10/2020
221 BD/226 5,942 NGUYỄN TẤN PHONG 11/04/2023
222 BD/227 5,961 NGUYỄN VĂN BỬNG 19/03/2019
223 BD/228 5,986 TRƯƠNG XUÂN NAM 17/02/2020
224 BD/229 H3510 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 09/10/2020
225 BD/23 1,214 TRẦN HOÀNG TÂN 25/01/2017
226 BD/230 6,014 CHÂU DI KHANG 02/05/2019
227 BD/232 H3539 NGUYỄN THỊ NGỌC HIẾU 01/06/2023
228 BD/233 H3563 NGUYỄN MỘNG KIỀU THY 01/01/2021
229 BD/234 H3544 NGUYỄN THỊ THANH TÌNH 09/12/2019
230 BD/239 6,044 ĐÀO CÔNG THỂ 22/03/2021
231 BD/24 1,218 NGUYỄN KIM VÂN 01/01/2009
232 BD/240 H3597 PHẠM SỸ NGUYÊN 10/06/2019
233 BD/241 H3623 HUỲNH TRÚC BẢO 01/02/2021
234 BD/242 H3635 PHAN THỊ MỘNG THU 01/04/2023
235 BD/248 6,122 ĐỖ HOÀNG LONG 01/09/2019
236 BD/250 H3703 PHẠM THỊ NÓI 01/01/2021
237 BD/252 H3733 NGÔ GIA NHƯ 04/07/2020
238 BD/253 6,174 PHẠM VĂN PHƯƠNG 16/02/2020
239 BD/254 H3801 PHẠM THỊ THU HIỀN 01/10/2020
240 BD/255 6,188 BÙI PHƯỚC TRÍ 01/10/2019
241 BD/256 6,248 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC 11/10/2021
242 BD/257 6,233 TÔN THẤT LẠC LONG 09/11/2019
243 BD/259 H3863 NGHÉT THỊ KIM HẠNH 01/01/2021
244 BD/260 H3883 TẠ KIM NGÂN 10/11/2020
245 BD/263 H3936 TRÀ THỊ CHỐI 01/02/2021
246 BD/265 H3939 NGUYỄN THỊ NHUỐT 01/02/2021
247 BD/267 6,349 MAI QUỐC VIỆT 03/12/2021
248 BD/268 H3944 TRẦN HUỲNH NHƯ 03/09/2020
249 BD/269 H3965 NGUYỄN NHƯ NGỌC 01/03/2021
250 BD/27 1,650 NGUYỄN VĂN CHIẾN 01/11/2012
251 BD/275 H4044 BÙI QUANG KHẢI 01/03/2021
252 BD/275 H4460 BÙI QUANG KHẢI 03/04/2021
253 BD/277 6,488 BÙI NGUYỄN THANH TUẤN 31/07/2020
254 BD/278 H4110 NGUYỄN ĐẶNG VÂN HÒA 17/05/2021
255 BD/279 H4134 NGUYỄN MINH DUYÊN 01/03/2021
256 BD/279 H4464 NGUYỄN MINH DUYÊN 06/06/2023
257 BD/28 1,651 HÀ KHÁNH LINH 07/03/2022
258 BD/282 H4147 BÙI THỊ TUYẾT 27/03/2022
259 BD/283 6,528 HỒ VĨNH KHA 04/01/2021
260 BD/286 H4186 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 30/04/2021
261 BD/288 6,569 THẠCH SÔNG 20/10/2020
262 BD/289 H4231 TRẦN NGỌC QUỲNH ANH 17/04/2022
263 BD/29 H0333 PHẠM THỊ LIÊN 13/07/2011
264 BD/293 6,591 VÕ MINH HÙNG 01/04/2021
265 BD/294 6,599 NGUYỄN HỮU THANH 07/02/2022
266 BD/296 H4251 ĐỖ THỊ THU HIỀN 31/05/2022
267 BD/299 H4302 TRẦN THỊ NHƯ HUỲNH 02/02/2021
268 BD/302 H4424 TRẦN THỊ RƠI 14/06/2021
269 BD/304 H4443 NGUYỄN NHƯ NGỌC 01/12/2022
270 BD/305 6,692 BÙI THANH HIẾU 23/05/2021
271 BD/306 6,691 NGUYỄN NGỌC VÂN 15/05/2023
272 BD/307 H4544 NGUYỄN THỊ LAN ĐÀI 01/10/2021
273 BD/308 H4542 TRẦN THỊ THU HIỀN 21/03/2022
274 BD/309 H4570 BÙI TẤN HẢI 11/12/2023
275 BD/31 1,858 NGUYỄN HỮU NGHĨA 01/03/2022
276 BD/310 H4586 NGUYỄN THỊ KIM THẢO 04/07/2022
277 BD/312 H4555 NGUYỄN THỊ TÚ HUỆ 30/11/2021
278 BD/313 H4550 LÊ THỊ THÚY VÂN 01/07/2022
279 BD/314 6,748 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 03/08/2023
280 BD/315 H4603 PHAN VĂN BÌNH 01/06/2022
281 BD/320 6,815 BÙI NGỌC ĐỨC 05/10/2023
282 BD/324 H4733 TRẦN THỊ NGỌC ÁNH 14/01/2022
283 BD/327 6,912 VÕ MINH HÙNG 05/02/2022
284 BD/331 H4810 NGÔ THỊ LAN 10/02/2023
285 BD/334 6,961 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 10/03/2022
286 BD/345 7,012 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 08/08/2023
287 BD/35 2,456 NGUYỄN ĐỨC NHÃ 21/09/2011
288 BD/350 H4976 NGÔ MINH TẠO 20/08/2022
289 BD/351 H4987 NGUYỄN THỊ HIỀN 11/01/2023
290 BD/353 7,053 ĐINH DUY HẢO 20/02/2023
291 BD/354 7,054 ĐỖ NGỌC BẢO 16/03/2023
292 BD/357 H5018 LÊ THỊ KIM YẾN 15/10/2023
293 BD/359 H5010 NGUYỄN THỊ LAN THẢO 17/04/2023
294 BD/36 2,441 NGUYỄN THÀNH TÂM 24/03/2011
295 BD/361 7,089 CAO NHẬT QUÂN 22/08/2022
296 BD/363 7,148 LÊ MINH SƠN 03/08/2023
297 BD/366 7,199 LƯƠNG VĂN TRƯỜNG 20/12/2023
298 BD/367 H5204 PHẠM THỊ DIỆU 06/08/2023
299 BD/368 H5217 PHAN THỊ NGỌC ÁNH 12/09/2023
300 BD/37 2,726 HOÀNG TRUNG THÀNH 13/07/2010
301 BD/372 H5249 ĐẶNG THỊ THU THỦY 02/10/2023
302 BD/376 7,319 CHUNG TẤN THIỆN 23/10/2023
303 BD/38 2,827 NGÔ VĂN THÂN 20/06/2019
304 BD/391 7,458 ĐẶNG TUẤN ANH 06/11/2023
305 BD/394 7,468 TRẦN VĂN HẬU 18/09/2023
306 BD/398 7,501 ĐOÀN MINH NHỰT 12/01/2024
307 BD/40 2,927 HỒ HOÀNG MINH 14/01/2021
308 BD/41 H0104 DƯƠNG BÙI TRỌNG QUỐC 18/03/2013
309 BD/43 3,018 NGUYỄN THANH HOÀI 03/04/2016
310 BD/45 3,184 LÊ HOÀNG NHÂN 08/04/2016
311 BD/47 3,214 ĐẶNG THẾ ANH 11/12/2017
312 BD/48 3,213 NGUYỄN DUY PHONG 01/08/2011
313 BD/49 H0774 HUỲNH THỊ LOAN 16/05/2013
314 BD/51 H0816 TÂN THỊ THẢO 15/01/2017
315 BD/53 3,362 ĐÀO VĂN DŨNG 01/01/2017
316 BD/54 3,390 LÊ ĐÌNH HÙNG 24/06/2011
317 BD/55 3,372 ĐOÀN HỒNG MINH PHƯƠNG 02/03/2015
318 BD/56 3,483 NGUYỄN VĂN QUYỀN 20/02/2013
319 BD/57 3,363 LỮ NGỌC KHÁNH 31/03/2015
320 BD/58 3,364 CAO TRUNG NGƯƠN 08/09/2014
321 BD/59 3,419 LÊ MINH TÀI 17/08/2017
322 BD/60 3,366 NGUYỄN VĂN TƯỞNG 24/02/2012
323 BD/61 H0880 ĐÀM THỊ LIÊN 21/07/2014
324 BD/62 3,387 TRẦN NHẬT GIÁNG SINH 18/01/2018
325 BD/63 H0962 BÙI THỊ KIM ANH 10/04/2017
326 BD/65 H0956 NGUYỄN THỊ HỒNG ANH 01/06/2016
327 BD/69 3,762 NGUYỄN MINH HẢI 20/07/2019
328 BD/70 3,741 VÕ THÀNH TÂM 05/05/2021
329 BD/71 3,781 LÊ VĂN THỊNH 01/03/2012
330 BD/72 3,828 TRẦN XUÂN HIẾU 20/12/2012
331 BD/73 3,800 TRẦN MINH KHA 10/12/2012
332 BD/74 H1127 LÂM VĂN NHÂN 15/04/2013
333 BD/75 H1109 TRẦN ANH VIỆT 16/05/2013
334 BD/78 4,018 NGUYỄN MINH CÔNG 13/05/2013
335 BD/79 H1302 LÊ VĂN THỊNH 10/08/2017
336 BD/80 4,046 BÙI MINH PHI 03/09/2013
337 BD/82 H1308 BÙI TRẦN PHƯƠNG HOÀNG 04/04/2016
338 BD/83 H1340 TẠ KIM NGỌC 09/02/2013
339 BD/84 4,103 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 06/07/2013
340 BD/86 4,107 LÊ MINH ĐỨC 04/05/2019
341 BD/87 4,121 VŨ TIẾN ĐỨC 31/01/2013
342 BD/89 H1403 HUỲNH THỊ KIM NHUNG 26/03/2018
343 BD/91 4,162 NGUYỄN MẠNH TRUNG 13/05/2018
344 BD/92 H1426 HUỲNH HỮU THÀNH 01/01/2013
345 BD/94 4,185 NGUYỄN VĂN THỌ 01/03/2013
346 BD/96 H1448 TRẦN THỊ XINH 13/06/2013
347 BD/97 4,248 NGUYỄN VĂN TÂY 06/12/2013
348 BD/98 4,249 TRẦN XUÂN HIẾU 01/10/2013
349 BD/99 H1513 HUỲNH HỮU THÀNH 30/04/2013
350 BĐ/04 967 VÕ THÀNH DANH 11/10/2010
351 BĐ/05 H0105 TRẦN QUỐC ĐỊNH 10/07/2021
352 BĐ/06 969 PHAN NGỌC LIỄN 01/11/2023
353 BĐ/07 H0475 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 16/02/2021
354 BĐ/08 2,467 LÊ XUÂN TOẢN 01/04/2013
355 BĐ/10 2,513 PHẠM XUÂN THƯỜNG 01/04/2010
356 BĐ/101 5,521 BÙI QUỐC ĐẠT 01/07/2022
357 BĐ/102 5,515 TRẦN THÁI MINH TIẾN 30/04/2021
358 BĐ/108 5,861 PHAN HỮU CƯỜNG 10/01/2022
359 BĐ/11 H0169 NGUYỄN NGỌC THẮNG 28/02/2023
360 BĐ/111 H3604 ĐOÀN THỊ THẢO UYÊN 01/01/2021
361 BĐ/113 H3855 NGÔ THỊ THU HẰNG 15/06/2021
362 BĐ/116 H4071 NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG 01/01/2021
363 BĐ/117 H4068 PHAN VŨ NGUYỆT LINH 01/01/2021
364 BĐ/119 H4255 PHẠM HIỀN TRÂM 01/03/2021
365 BĐ/119 H4478 PHẠM HIỀN TRÂM 01/06/2021
366 BĐ/12 2,512 LÊ TRẦN NGỌC THÀNH 31/01/2013
367 BĐ/120 H4298 PHẠM THỊ NGA 01/06/2021
368 BĐ/123 H4600 MAI NHƯ PHƯƠNG 04/10/2021
369 BĐ/127 H4692 TRẦN THỊ KIỀU THÚY 01/06/2022
370 BĐ/128 H4738 LÝ THỊ NHƯ QUỲNH 27/03/2023
371 BĐ/130 H4967 NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH 04/08/2023
372 BĐ/132 H5130 NGUYỄN THỊ THÚY VI 13/02/2023
373 BĐ/134 H5400 LÊ NGỌC BẢO TRÂN 13/01/2024
374 BĐ/14 2,498 VÕ NGỌC NGUYÊN 01/04/2011
375 BĐ/15 2,680 NGUYỄN THÀNH TÀI 22/06/2014
376 BĐ/18 2,883 ĐOÀN TRỌNG 01/11/2016
377 BĐ/19 3,033 NGUYỄN HỮU BÌNH 17/01/2013
378 BĐ/20 3,037 HÀ DUY LAM 01/03/2016
379 BĐ/21 2,943 TRẦN THÀNH TUẤN 01/11/2023
380 BĐ/22 3,046 PHAN CHÍ THÀNH 05/03/2014
381 BĐ/25 3,207 HUỲNH THẾ NHÂN 05/04/2018
382 BĐ/26 3,206 HỒ HỮU TÀI 05/10/2011
383 BĐ/27 3,290 PHẠM ĐỨC LƯU 15/07/2015
384 BĐ/28 3,289 NGUYỄN QUANG THIÊN 11/11/2011
385 BĐ/29 3,810 VŨ ĐÌNH DIỆP 15/04/2016
386 BĐ/29 3,559 HUỲNH QUỐC NAM 04/08/2011
387 BĐ/30 H0964 PHAN THANH HOÀNG 01/02/2014
388 BĐ/31 H0960 ĐOÀN THỊ THANH NHÀN 01/10/2011
389 BĐ/32 3,607 NGUYỄN XUÂN LỘC 15/02/2014
390 BĐ/33 3,697 NGUYỄN VĂN CHIẾN 24/10/2014
391 BĐ/35 3,583 HÀ VĂN THẮNG 15/02/2013
392 BĐ/36 3,755 ĐINH BẠT ĐỒNG 11/07/2017
393 BĐ/37 3,756 LÊ MINH PHONG 07/09/2017
394 BĐ/38 3,812 NGÔ VĂN KIỂM 30/05/2014
395 BĐ/39 3,813 TRẦN VĂN NGÃI 06/11/2017
396 BĐ/40 3,811 NGUYỄN HỮU TRUNG 26/03/2013
397 BĐ/41 3,849 ĐỖ BẢO QUỐC ĐẠT 19/05/2017
398 BĐ/42-A 3,848 THÁI NGÔ PHONG 27/11/2018
399 BĐ/43-A H1183 ĐINH CÔNG CHƯƠNG 17/11/2018
400 BĐ/44 3,891 NGUYỄN TRUNG THÀNH 14/10/2017
401 BĐ/46 H1171 NGUYỄN QUANG THIÊN 01/03/2012
402 BĐ/47 3,957 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 17/06/2015
403 BĐ/48 3,901 ĐỖ QUỲNH DŨNG 01/06/2013
404 BĐ/51 3,998 DUY 07/06/2013
405 BĐ/52 4,015 NGUYỄN HỒ NGHĨA HIẾU 31/12/2012
406 BĐ/54 4,013 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 01/10/2012
407 BĐ/55 4,014 ĐÀO DUY NAM 23/04/2015
408 BĐ/56 H1247 PHẠM THỊ THÙY TRANG 30/07/2016
409 BĐ/57 H1301 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 01/02/2021
410 BĐ/58 4,081 NGUYỄN NGỌC THÁI 14/11/2014
411 BĐ/59 4,084 NGUYỄN VĂN LONG 31/12/2012
412 BĐ/60 4,082 NGUYỄN VĂN BA 14/03/2014
413 BĐ/61 4,045 LƯU NGỌC HUY 11/05/2012
414 BĐ/62 4,072 PHẠM QUỐC HUY 07/03/2022
415 BĐ/63 4,088 TRƯƠNG HOÀNG THIÊN 20/05/2016
416 BĐ/64 4,111 LÊ QUANG HƯNG 13/08/2018
417 BĐ/68 4,163 HÀ VIỆT HÙNG 21/05/2015
418 BĐ/70 H1521 NGUYỄN HỮU KHẢI 05/02/2017
419 BĐ/71 4,298 NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN 04/09/2013
420 BĐ/72 4,302 TRẦN ĐỨC THIỆT 23/09/2015
421 BĐ/74 4,365 LÊ XUÂN ĐỒNG 12/12/2013
422 BĐ/75 4,375 HỒ NGUYÊN PHƯỚC 03/02/2017
423 BĐ/76 4,386 NGUYỄN THANH TUYẾN 20/01/2023
424 BĐ/77 4,444 PHẠM VĂN TUÂN 18/07/2015
425 BĐ/78 4,455 LÊ THANH TÙNG 08/06/2015
426 BĐ/79 4,501 PHÙNG HUY HÙNG 21/08/2016
427 BĐ/80 4,497 HỒ QUÝ NHÂN 29/04/2020
428 BĐ/81 H2014 NGUYỄN THỊ KIM LAN 14/09/2015
429 BĐ/82 4,794 NGUYỄN TẤN PHÁT 03/09/2019
430 BĐ/83 H2140 PHAN THỊ TUYẾT MAI 02/01/2020
431 BĐ/84 H2183 NGUYỄN THỊ KIM ANH 13/01/2017
432 BĐ/89 H2412 HỒ THỊ MỸ PHƯỢNG 01/06/2020
433 BĐ/90 H2497 LÊ THÀNH MAI PHI 17/07/2017
434 BĐ/92 5,302 VÕ VĂN KHANH 01/06/2017
435 BĐ/93 5,297 LÊ PHƯƠNG THỜI 01/10/2017
436 BĐ/94 H2590 HOÀNG THẢO VY 10/06/2017
437 BĐ/97 5,447 CAO DUY CƯỜNG 17/10/2018
438 BĐ/99 H2775 ĐỒNG KHÁNH HƯƠNG 01/11/2019

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.