BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 4.1

DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC

STT Mã hồ sơ Mã NV Họ Tên Ngày nghỉ việc
1 BV/K – 02 529 NGUYỄN VĂN KHOA 10/11/2014
2 BV/K – 03 870 LÀY THIỆU KHANG 14/04/2019
3 BV/K – 04 837 TRẦN ĐẮC KHANH 10/04/2016
4 BV/K – 06 344 TRỊNH VIẾT KHẢI 09/04/2010
5 BV/K – 07 55 HOÀNG ĐÌNH KHIÊM 31/05/2014
6 BV/K – 08 462 NGUYỄN TẤN KIỆT 19/03/2017
7 BV/K – 09 866 LÊ TUẤN KIỆT 20/05/2013
8 BV/K – 11 174 PHẠM ĐĂNG KHOA 14/04/2009
9 BV/K – 12 212 VĂN CÔNG KHÔI 28/03/2009
10 BV/K – 13 88 NGUYỄN LƯƠNG ĐĂNG KHOA 24/10/2015
11 BV/K – 15 452 NGUYỄN ĐỨC KHANG 08/09/2010
12 BV/K – 16 52 HUỲNH TRUNG KIÊN 01/06/2013
13 BV/K – 17 420 NGUYỄN ANH KHOA 21/11/2014
14 BV/K – 18 856 NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG KHÁNH 15/03/2013
15 BV/K – 19 301 HUỲNH HỮU KHƯƠNG 12/04/2015
16 BV/K – 21 141 NGUYỄN TUẤN KIỆT 26/01/2011
17 BV/K – 22 143 LÊ TRƯƠNG HỒNG QUỐC KHANH 09/06/2009
18 BV/K – 23 637 NGUYỄN HIẾU KHANH 24/09/2008
19 BV/K – 24 11 LÊ BẢO KHƯƠNG 13/09/2016
20 BV/K – 26 251 TRẦN PHẠM DUY KHANG 16/08/2019
21 BV/K – 27 1,558 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 13/03/2014
22 BV/K – 29 1,549 LƯU VĂN KIỆT 17/12/2008
23 BV/K – 30 1,593 NGUYỄN HỮU KHOA 10/09/2015
24 BV/K – 31 1,713 PHAN ĐÌNH BẢO KHOA 18/12/2012
25 BV/K – 32 1,855 NGUYỄN NGỌC HÙNG KỲ 24/05/2014
26 BV/K – 34 2,079 ĐẶNG MINH KHƯƠNG 03/09/2023
27 BV/K – 35 2,197 VƯƠNG ĐÌNH KHOA 29/03/2014
28 BV/K – 37 2,222 HUỲNH VĂN KIÊN 28/03/2020
29 BV/K – 38 2,326 KHAM 05/10/2013
30 BV/K – 41 2,559 HỒ DUY KHANH 22/03/2017
31 BV/K – 43 2,621 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 11/08/2010
32 BV/K – 46 2,921 NGÔ HOÀNG KHANH 19/06/2015
33 BV/K – 47 2,925 NGUYỄN TRỌNG KHẢI 15/04/2014
34 BV/K – 48 2,947 NGUYỄN ANH KHOA 24/04/2017
35 BV/K – 49 2,935 TRẦN DUY KHƯƠNG 10/08/2013
36 BV/K – 50 3,059 NGUYỄN TRỌNG ANH KHOA 23/10/2014
37 BV/K – 51 3,068 NGÔ HOÀNG TRUNG KIÊN 01/09/2013
38 BV/K – 52 3,142 TRẦN HỮU KHUYÊN 22/07/2017
39 BV/K – 53 3,187 LẠI VĂN ANH KIỆT 24/06/2016
40 BV/K – 54 3,317 LÊ MINH KHẢI 13/05/2018
41 BV/K – 55 3,463 BÙI MẠNH KHIÊM 04/03/2012
42 BV/K – 56 3,525 CHUNG DUY KHƯƠNG 03/09/2013
43 BV/K – 57 3,640 ĐỖ VINH KHƯƠNG 06/02/2013
44 BV/K – 58 3,780 NGUYỄN VĂN KHA 22/12/2012
45 BV/K – 59 3,846 NGUYỄN HOÀNG KHƯƠNG 01/08/2013
46 BV/K – 60 4,031 HOÀNG ĐÌNH KHÁNH 04/05/2012
47 BV/K – 61 4,195 THÂN TRỌNG KHOA 31/08/2020
48 BV/K – 62 4,461 NGUYỄN CHÍ KHANG 29/04/2018
49 BV/K – 63 4,489 LÊ HỮU KHÁNH 11/11/2016
50 BV/K – 65 4,570 LÂM NHƠN KIỆT 12/05/2016
51 BV/K – 66 4,576 LÊ TUẤN KIỆT 14/07/2019
52 BV/K – 67 4,624 ĐẶNG TRUNG KHA 02/11/2014
53 BV/K – 68 4,627 NGUYỄN NGỌC HÙNG KỲ 30/03/2016
54 BV/K – 69 4,670 NGUYỄN LÊ ĐĂNG KHOA 06/01/2015
55 BV/K – 70 4,889 NGUYỄN DUY KHÁNH 11/06/2017
56 BV/K – 71 4,912 VÕ ĐỒNG KHÁNH 04/06/2016
57 BV/K – 72 4,926 PHAN MẠNH KHOA 26/01/2016
58 BV/K – 75 5,108 NGUYỄN TẤN KHẢI 16/09/2019
59 BV/K – 76 5,092 ĐỖ TRÀNG KHÔI 18/09/2019
60 BV/K – 78 5,245 CHU VĂN KHIÊM 06/05/2021
61 BV/K – 79 5,291 LÊ NHỰT KHOA 23/01/2017
62 BV/K – 80 5,290 TRƯƠNG ĐÌNH KHÔI 04/04/2022
63 BV/K – 81 5,331 PHAN CHÍM KHANG 03/03/2020
64 BV/K – 84 5,541 NGUYỄN PHÚC KHÁNH 29/08/2018
65 BV/K – 85 5,547 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 04/05/2018
66 BV/K – 86 5,576 NGUYỄN TẤN KHẢI 01/04/2019
67 BV/K – 88 5,636 LƯU VĨNH KIẾN 30/04/2018
68 BV/K – 89 5,635 HUỲNH TRUNG KIÊN 01/06/2020
69 BV/K – 91 5,680 TRẦN HỮU KHUYÊN 08/04/2019
70 BV/K – 92 5,741 NGUYỄN ANH KHOA 14/08/2018
71 BV/K – 96 6,154 ĐINH HOÀNG KHÁNH 01/12/2019
72 BV/K – 99 6,171 LÊ MINH KHẢI 24/04/2021
73 BV/K – 100 6,294 NGUYỄN HIẾU ĐĂNG KHOA 19/02/2021
74 BV/K – 101 6,331 NGUYỄN VĂN KHÁ 18/03/2020
75 BV/K – 103 6,414 ĐỖ PHÚ KHÁNH 10/07/2022
76 BV/K – 105 6,479 PHAN THANH KIỆT 01/07/2023
77 BV/K – 108 6,590 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 16/03/2021
78 BV/K – 109 6,664 NGUYỄN ĐÌNH KHIÊM 12/07/2023
79 BV/K – 111 6,678 LÊ TRUNG KIÊN 08/04/2022
80 BV/K – 113 6,825 QUÁCH MINH KHÁNH 01/12/2021
81 BV/K – 115 6,859 NGUYỄN VŨ DUY KHANH 01/10/2023
82 BV/K – 116 6,942 TRẦN NGỌC KHANH 01/05/2022
83 BV/K – 120 7,310 BÙI XUÂN KỲ 16/05/2023
84 BV/K – 122 7,406 LÊ PHƯƠNG KHANH 22/08/2023
85 BV/K – 123 7,422 NGUYỄN THÀNH KHIÊM 01/08/2023
86 BV/L – 01 470 NGUYỄN XUÂN LAN 15/04/2012
87 BV/L – 02 387 NGUYỄN TẤN LỘC 12/03/2022
88 BV/L – 03 90 BÙI TẤN LỢI 23/03/2017
89 BV/L – 04 509 NGUYỄN HẢI LƯU 01/09/2013
90 BV/L – 05 794 NGUYỄN BẢO LONG 04/08/2022
91 BV/L – 06 761 LÊ THANH LỘC 16/08/2023
92 BV/L – 07 323 PHẠM DUY LINH 15/10/2010
93 BV/L – 09 499 TRẦN THANH LIÊM 05/07/2011
94 BV/L – 10 527 PHẠM ĐỨC LƯU 21/09/2016
95 BV/L – 11 740 PHẠM CÔNG LÂM 14/06/2010
96 BV/L – 13 567 HỨA CHẤN LỘC 22/07/2016
97 BV/L – 14 795 TRẦN MINH LUÂN 16/04/2015
98 BV/L – 15 555 NGUYỄN CÔNG LUẬN 25/12/2016
99 BV/L – 16 34 QUAN THANH LONG 19/02/2020
100 BV/L – 17 347 NGUYỄN MINH LUÂN 16/03/2020
101 BV/L – 18 250 CAO HOÀI LỢI 08/04/2016
102 BV/L – 19 768 DƯƠNG TẤN LƯỢNG 24/08/2010
103 BV/L – 20 528 NGUYỄN THANH LIÊM 01/04/2014
104 BV/L – 21 24 NGUYỄN QUANG LONG 01/05/2014
105 BV/L – 22 23 LÊ THANH LONG 27/05/2023
106 BV/L – 23 17 DƯ HỮU LỘC 18/05/2019
107 BV/L – 24 209 NGUYỄN KIM LỘC 02/09/2010
108 BV/L – 25 634 NHAN ĐÌNH LUÂN 14/04/2021
109 BV/L – 26 44 VÕ THÀNH LUÂN 23/10/2014
110 BV/L – 28 630 NGUYỄN TẤN LỰC 19/03/2023
111 BV/L – 29 134 NGUYỄN PHƯỚC LỘC 10/08/2012
112 BV/L – 31 608 NGUYỄN QUANG LONG 27/05/2013
113 BV/L – 33 532 NGUYỄN VĂN LŨY 01/04/2014
114 BV/L – 34 550 SƠN TUẤN LIÊM 01/04/2013
115 BV/L – 35 689 NGUYỄN THÀNH LỢI 06/08/2015
116 BV/L – 36 868 ĐÀO VĂN LUẬN 07/04/2016
117 BV/L – 37 371 HỒ NGỌC LƯỢNG 16/03/2019
118 BV/L – 38 203 PHAN VĂN LỢI 30/04/2009
119 BV/L – 40 317 NGUYỄN TẤN LỘC 31/03/2021
120 BV/L – 41 503 PHẠM THANH LONG 16/09/2008
121 BV/L – 43 227 NGUYỄN NHẬT LỄ 10/10/2008
122 BV/L – 44 818 TRẦN THANH LỘC 01/11/2008
123 BV/L – 46 880 NGUYỄN NGỌC LONG 17/04/2015
124 BV/L – 48 819 VÕ QUỐC LÂM 06/11/2009
125 BV/L – 49 853 NGUYỄN HOÀNG LAM 15/04/2010
126 BV/L – 50 677 NGUYỄN TẤN LÀNH 04/07/2010
127 BV/L – 51 13 MAI XUÂN LỨU 30/06/2011
128 BV/L – 52 433 ĐẶNG HIẾU LỄ 07/03/2011
129 BV/L – 53 1,383 LÊ PHẠM VIỆT VŨ LINH 10/02/2010
130 BV/L – 54 1,541 ĐẶNG THANH LIÊM 26/03/2020
131 BV/L – 56 1,528 LÊ CHÂU LONG 02/02/2009
132 BV/L – 58 1,660 ĐOÀN VĂN LÂM 20/04/2009
133 BV/L – 59 1,685 NGUYỄN THANH LÂM 04/04/2019
134 BV/L – 60 1,703 NGUYỄN XUÂN LONG 04/03/2009
135 BV/L – 63 1,832 VŨ HẢI 05/02/2013
136 BV/L – 64 1,950 ĐỖ ĐÌNH LONG 01/09/2013
137 BV/L – 66 2,167 LÊ TRỌNG LỘC 19/03/2013
138 BV/L – 67 2,168 NGUYỄN THÁI LAI 17/06/2013
139 BV/L – 68 2,169 TỐNG DUY LÂN 01/04/2011
140 BV/L – 70 2,265 NGUYỄN VĂN LONG 05/02/2013
141 BV/L – 73 2,313 CAO THÁI LAI 01/04/2014
142 BV/L – 74 2,341 HUỲNH VŨ LONG 12/12/2012
143 BV/L – 75 2,302 PHAN VŨ LONG 03/12/2021
144 BV/L – 76 2,327 ĐỖ TUẤN LONG 02/02/2010
145 BV/L – 78 2,396 TÔ VĂN LỰC 17/10/2012
146 BV/L – 79 2,400 ĐỖ MINH LUÂN 31/10/2020
147 BV/L – 80 2,437 LÊ CHÂU LONG 01/09/2011
148 BV/L – 83 2,433 NGUYỄN THÀNH LINH 10/03/2014
149 BV/L – 84 2,699 TRẦN THANH LIÊM 05/09/2012
150 BV/L – 85 2,746 TRẦN KHÁNH LINH 01/09/2013
151 BV/L – 86 2,742 NGUYỄN HỮU LỘ 22/06/2013
152 BV/L – 87 2,686 PHẠM THÁI LỘC 06/05/2018
153 BV/L – 88 2,729 LƯƠNG KIM LONG 01/03/2013
154 BV/L – 89 2,618 MAI PHÚC LỢI 06/01/2013
155 BV/L – 90 2,630 HUỲNH TIỂU LONG 29/04/2021
156 BV/L – 91 2,629 PHẠM MẠNH LUÂN 16/03/2013
157 BV/L – 92 2,646 HOÀNG TRỌNG PHƯỚC LUYỆN 18/06/2013
158 BV/L – 94 2,761 NGUYỄN HỮU LỢI 19/04/2015
159 BV/L – 96 2,936 TRẦN TẤN LẬP 27/09/2011
160 BV/L – 97 2,998 TRẦN KIM LONG 29/12/2010
161 BV/L – 98 3,056 NGUYỄN HẢI LONG 01/09/2013
162 BV/L – 99 3,062 HỨA CHÍ LUÂN 01/10/2013
163 BV/L – 100 3,143 NGUYỄN VĂN LỢI 01/02/2013
164 BV/L – 101 3,145 HUỲNH CÔNG 31/08/2020
165 BV/L – 103 3,169 VÕ VĂN LY 25/03/2018
166 BV/L – 104 3,257 NGUYỄN HỮU LỢI 09/03/2018
167 BV/L – 105 3,353 NGUYỄN HỮU LỘC 03/07/2014
168 BV/L – 106 3,431 LÊ NGỌC LỢI 14/07/2012
169 BV/L – 108 3,477 VŨ MINH LONG 05/03/2013
170 BV/L – 109 3,487 TRẦN ĐÌNH LUÂN 01/09/2013
171 BV/L – 110 3,660 CHÂU THÀNH LỘC 21/02/2012
172 BV/L – 111 3,659 BÙI HỮU LỘC 29/02/2012
173 BV/L – 112 3,663 LÊ VĂN LỘC 15/11/2020
174 BV/L – 113 3,662 LIÊU SU LƯƠNG 11/06/2014
175 BV/L – 114 3,686 NGUYỄN XUÂN LAI 13/09/2022
176 BV/L – 115 3,796 DƯƠNG TIẾN LẬP 11/12/2012
177 BV/L – 116 3,845 NGUYỄN NGỌC LỢI 01/04/2013
178 BV/L – 117 3,856 NGUYỄN HOÀNG LONG 05/04/2016
179 BV/L – 118 3,896 MAI VĨNH LONG 23/10/2015
180 BV/L – 119 3,893 LÂM HUỲNH LƯU 29/01/2013
181 BV/L – 120 3,917 TRẦN TẤN LẬP 01/08/2013
182 BV/L – 121 4,017 TRẦN HOÀNG LONG 02/06/2015
183 BV/L – 122 4,066 PHẠM ĐẶNG QUANG LÂM 27/06/2013
184 BV/L – 123 4,101 NGUYỄN THANH LONG 09/08/2012
185 BV/L – 125 4,142 HUỲNH THANH LỢI 15/04/2019
186 BV/L – 126 4,226 NGUYỄN THANH LONG 24/12/2012
187 BV/L – 127 4,274 LÂM HUỲNH LƯU 30/09/2013
188 BV/L – 128 4,310 LÊ VĂN LỘC 06/07/2013
189 BV/L – 130 4,334 LÊ TRỌNG LỘC 31/10/2013
190 BV/L – 131 4,339 NGUYỄN NGỌC LONG 30/07/2013
191 BV/L – 132 4,502 VÕ THANH LONG 06/01/2020
192 BV/L – 133 4,526 TRẦN MINH LÂM 01/04/2019
193 BV/L – 134 4,551 NGUYỄN KIM LỘC 16/07/2015
194 BV/L – 135 4,579 NGUYỄN TÂM LÀNH 10/12/2014
195 BV/L – 136 4,622 TRƯƠNG DUY TÙNG LÂM 30/04/2018
196 BV/L – 138 4,671 TRẦN THANH LONG 02/04/2015
197 BV/L – 139 4,694 PHẠM KIM LONG 01/07/2015
198 BV/L – 141 4,692 ĐỖ ĐÌNH LONG 03/06/2022
199 BV/L – 142 4,699 NGUYỄN THÀNH LINH 16/03/2016
200 BV/L – 145 4,737 VĂN LỢI 31/07/2017
201 BV/L – 146 4,853 LÊ BÁ LỄ 01/08/2020
202 BV/L – 147 4,895 TRẦN VĂN LỢI 28/03/2016
203 BV/L – 148 4,890 NGUYỄN HỮU 07/12/2018
204 BV/L – 149 4,946 PHẠM HOÀNG LONG 31/03/2016
205 BV/L – 150 5,014 PHẠM MAI LĨNH 07/04/2020
206 BV/L – 151 5,123 NGUYỄN HỮU LỘC 09/07/2020
207 BV/L – 153 5,364 TĂNG PHẠM BẢO LÂM 05/03/2023
208 BV/L – 155 5,397 BÙI ĐỨC LỘC 19/09/2017
209 BV/L – 157 5,430 NGUYỄN BẢO LONG 16/03/2022
210 BV/L – 158 5,469 NGUYỄN KIM LONG 01/04/2018
211 BV/L – 163 5,642 TRƯƠNG THẾ LÂN 05/07/2021
212 BV/L – 165 5,661 NGUYỄN HOÀNG LONG 20/06/2020
213 BV/L – 166 5,662 TRẦN PHAN LƯƠNG 03/07/2018
214 BV/L – 168A 5,846 VŨ TÙNG LÂM 25/11/2018
215 BV/L – 169A 5,882 HUỲNH XUÂN LANG 01/06/2019
216 BV/L – 169 6,043 NGUYỄN QUANG LẬP 31/07/2023
217 BV/L – 170 6,039 HOÀNG THANH LỘC 15/12/2019
218 BV/L – 171 6,087 VÕ TẤN LỢI 01/07/2019
219 BV/L – 173 6,160 CHUNG VĂN LỘC 08/04/2022
220 BV/L – 177 6,270 TRẦN CHÍ LÂM 29/11/2019
221 BV/L – 178 6,329 NGUYỄN PHI LONG 20/03/2021
222 BV/L – 179 6,418 NGUYỄN THÀNH LONG 01/06/2020
223 BV/L – 181 6,443 TRẦN HÙNG HỮU LỢI 08/04/2021
224 BV/L – 185 6,617 NGUYỄN VĂN LỢI 16/12/2020
225 BV/L – 188 6,668 NGUYỄN HUỲNH LONG 01/08/2021
226 BV/L – 190 6,739 NGUYỄN ANH LINH 25/04/2022
227 BV/L – 192 6,783 NGUYỄN NGỌC LINH 15/09/2021
228 BV/L – 193 6,791 LÊ CÔNG LÂM 23/09/2021
229 BV/L – 194 6,805 LÊ CÔNG LÂM 23/10/2021
230 BV/L – 195 6,806 NGUYỄN NGỌC LINH 31/10/2021
231 BV/L – 198 7,034 NGUYỄN TẤN LỘC 06/01/2023
232 BV/L – 201 7,156 ĐÀO QUANG LINH 05/11/2022
233 BV/L – 205 7,275 TRƯƠNG ĐẠI LỘC 24/04/2023
234 BV/L – 209 7,359 ĐẶNG BẢO LÂM 29/07/2023
235 BV/L – 210 7,384 NGUYỄN KHẮC LINH 18/08/2023
236 BV/L – 212 7,386 TRẦN TẤN LỢI 03/12/2023
237 BV/L – 214 7,396 NGUYỄN TÀI LỢI 23/10/2023
238 BV/Ñ – 03 487 LÊ VĂN ĐỨC 10/03/2011
239 BV/Ñ – 05 495 TRẦN QUỐC ĐỊNH 01/06/2018
240 BV/Ñ – 06 559 HUỲNH TRỌNG ĐỨC 17/05/2015
241 BV/Ñ – 07 588 BÙI VĂN ĐĂNG 13/05/2010
242 BV/Ñ – 08 865 NGUYỄN VĂN ĐỨC 01/04/2020
243 BV/Ñ – 09 267 NGUYỄN VĂN ĐỨC 23/03/2022
244 BV/Ñ – 11 455 VŨ HẢI ĐĂNG 16/09/2010
245 BV/Ñ – 12 375 HÀ THẾ ĐỨC 01/09/2014
246 BV/Ñ – 13 804 LÊ HỮU ĐẠT 01/09/2013
247 BV/Ñ – 14 825 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 16/04/2015
248 BV/Ñ – 15 444 NGUYỄN MINH ĐỨC 22/04/2013
249 BV/Ñ – 16 456 NGUYỄN MINH ĐỨC 20/07/2010
250 BV/Ñ – 18 413 TRẦN TẤN ĐẠT 05/05/2010
251 BV/Ñ – 20 307 TRẦN NGUYỄN HẢI ĐĂNG 25/09/2019
252 BV/Ñ – 21 220 NGUYỄN THANH ĐIỀN 01/04/2015
253 BV/Ñ – 23 182 ĐOÀN ANH ĐỨC 20/04/2014
254 BV/Ñ – 24 1,301 NGUYỄN MINH ĐĂNG 07/04/2018
255 BV/Ñ – 25 1,559 HUỲNH MINH ĐỨC 30/03/2014
256 BV/Ñ – 26 1,658 TRANG SĨ ĐẮC 02/07/2013
257 BV/Ñ – 27 1,631 NGUYỄN HỒNG ĐẠT 04/12/2008
258 BV/Ñ – 28 1,630 PHẠM THANH ĐIỆP 17/01/2009
259 BV/Ñ – 29 1,657 VƯƠNG MINH ĐỨC 10/09/2013
260 BV/Ñ – 30 1,763 TRẦN PHƯƠNG ĐIỀN 31/12/2012
261 BV/Ñ – 31 1,764 NGUYỄN VĂN ĐIỆP 20/03/2012
262 BV/Ñ – 33 1,835 NGUYỄN HỮU ĐỊNH 28/09/2009
263 BV/Ñ – 35 1,969 NGUYỄN TẤN ĐỨC 10/09/2012
264 BV/Ñ – 36 2,104 NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG 28/03/2022
265 BV/Ñ – 37 2,033 TRẦN QUANG ĐỨC 01/09/2013
266 BV/Ñ – 38 2,127 NGUYỄN ĐỨC 01/03/2011
267 BV/Ñ  – 39 2,221 NGUYỄN VĂN ĐIỆN 20/10/2014
268 BV/Ñ  – 40 2,393 TRẦN NHẬT ĐIỀN 30/09/2016
269 BV/Ñ  – 42 2,417 TĂNG QUỐC ĐỨC 10/04/2015
270 BV/Ñ – 43 2,463 TRẦN MINH ĐẦY 28/09/2015
271 BV/Ñ – 44 2,452 ĐẶNG HOÀNG ĐÔNG 01/03/2013
272 BV/Ñ – 46 2,508 NGUYỄN QUANG ĐẢO 01/06/2012
273 BV/Ñ – 47 2,538 NGUYỄN HỮU PHƯỚC ĐIỂM 06/11/2014
274 BV/Ñ – 48 2,587 HOÀNG CÔNG ĐỊNH 18/05/2011
275 BV/Ñ – 49 2,588 NGUYỄN MINH ĐỨC 01/04/2010
276 BV/Ñ – 50 2,444 HUỲNH VĂN ĐỨC 22/08/2017
277 BV/Ñ – 52 2,644 NGUYỄN QUỐC ĐẢNG 16/03/2014
278 BV/Ñ – 54 2,874 ĐẶNG VĂN ĐỊNH 01/03/2021
279 BV/Ñ – 55 2,899 LÊ XUÂN ĐỊNH 01/09/2021
280 BV/Ñ – 56 3,004 VÕ VĂN TIẾN ĐẠT 23/08/2014
281 BV/Ñ – 57 3,009 LƯƠNG NGUYỄN TÂM ĐANG 15/05/2016
282 BV/Ñ – 59 3,190 NGUYỄN PHÚC ĐẠT 21/07/2016
283 BV/Ñ – 60 3,232 HÀ VĂN ĐỖ 01/08/2013
284 BV/Ñ – 61 3,265 NGUYỄN CÔNG ĐOÀN 16/04/2017
285 BV/Ñ – 63 3,311 TRẦN QUANG ĐẠT 24/07/2022
286 BV/Ñ – 64 3,312 PHÙ QUỐC ĐẠT 26/06/2013
287 BV/Ñ – 65 3,315 HUỲNH VĂN ĐỦ 15/04/2018
288 BV/Ñ – 66 3,393 TRẦN TIẾN ĐẠT 29/06/2018
289 BV/Ñ – 68 3,543 TRƯƠNG TẤT ĐĂNG 15/10/2013
290 BV/Ñ – 69 3,586 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 18/10/2011
291 BV/Ñ – 70 3,603 TRẦN HẢI ĐĂNG 10/03/2015
292 BV/Ñ – 71 3,602 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 12/04/2013
293 BV/Ñ – 72 3,632 DƯƠNG VĂN ĐIỆP 13/04/2017
294 BV/Ñ – 73 3,794 NGUYỄN TRẦN HOÀNG ĐƯỢC 11/12/2012
295 BV/Ñ – 74 3,869 HUỲNH GIA ĐẠT 17/09/2012
296 BV/Ñ – 75 3,851 LÊ NGỌC ĐẠT 02/01/2013
297 BV/Ñ – 76 3,859 LÊ MINH ĐỨC 01/04/2013
298 BV/Ñ – 77 3,854 NGUYỄN CÔNG ĐỨC 01/09/2013
299 BV/Ñ – 78 3,866 ĐỖ MINH ĐỨC 20/07/2012
300 BV/Ñ – 79 3,997 NGUYỄN QUỐC ĐOÀN 20/04/2013
301 BV/Ñ – 81 4,028 TRẦN NGỌC ĐỨC 02/04/2016
302 BV/Ñ – 82 4,032 NGUYỄN MINH ĐỨC 23/10/2013
303 BV/Ñ – 83 4,187 HỒ NGỌC ĐẠT 07/03/2014
304 BV/Ñ – 85 4,289 DƯƠNG VĂN ĐẠI 05/03/2020
305 BV/Ñ – 86 4,354 TRẦN TẤN ĐẠT 02/08/2013
306 BV/Ñ – 88 4,457 TRẦN TẤN ĐẠT 24/11/2018
307 BV/Ñ – 89 4,528 NGUYỄN TRƯỜNG ĐÔNG 01/12/2020
308 BV/Ñ – 91 4,549 TRẦN TẤN ĐỨC 09/09/2014
309 BV/Ñ – 92 4,626 TRẦN TẤN ĐỨC 02/06/2015
310 BV/Ñ – 95 4,744 DƯƠNG VĂN ĐẶNG 09/04/2018
311 BV/Ñ – 97 5,001 TĂNG QUỐC ĐỨC 29/05/2020
312 BV/Ñ – 98 5,071 PHAN TUYÊN ĐỨC 01/12/2018
313 BV/Ñ – 99 5,102 PHẠM THÀNH ĐƯỢC 06/03/2018
314 BV/Ñ – 100 5,085 NGUYỄN TRỌNG ĐỨC 27/08/2016
315 BV/Ñ – 101 5,147 VÕ NHẬT LONG ĐÌNH 22/03/2018
316 BV/Ñ – 104 5,226 TRƯƠNG VĂN ĐEN 27/03/2018
317 BV/Ñ – 105 5,263 NGUYỄN TẤN ĐẠT 21/07/2018
318 BV/Ñ – 108 5,321 NGUYỄN TẤN ĐẠT 20/03/2019
319 BV/Ñ – 109 5,339 NGUYỄN KHOA ĐĂNG 01/07/2019
320 BV/Ñ – 110 5,449 NGUYỄN TRẦN QUỐC ĐẠT 01/12/2017
321 BV/Ñ – 111 5,459 NGUYỄN QUANG ĐẠI 09/04/2018
322 BV/Ñ – 113 5,507 CHÂU VĂN ĐỆ 06/06/2018
323 BV/Ñ – 114 5,529 NGUYỄN HỮU ĐẠT 06/04/2019
324 BV/Ñ – 115 5,530 PHẠM TÂN ĐÔ 22/07/2020
325 BV/Ñ – 116 5,548 LÊ PHÁT ĐẠT 31/07/2021
326 BV/Ñ – 118 5,658 HUỲNH VĂN ĐỨC 16/07/2021
327 BV/Ñ – 119 5,669 ĐÀM VĂN ĐÔ 15/06/2021
328 BV/Ñ – 120 5,731 NGUYỄN VĂN ĐẠT 09/11/2019
329 BV/Ñ – 123 5,775 TRẦN BẠCH ĐIỆP 09/12/2018
330 BV/Ñ – 125 5,896 PHAN TUYÊN ĐỨC 01/06/2019
331 BV/Ñ – 129 5,990 LÊ VŨ MINH ĐỨC 01/06/2019
332 BV/Ñ – 130 6,064 TRẦN TRỌNG ĐỨC 09/09/2019
333 BV/Ñ – 131 6,096 LÊ HẢI ĐĂNG 13/04/2020
334 BV/Ñ – 132 6,119 LA HẢI ĐĂNG 24/02/2022
335 BV/Ñ – 133 6,121 LÊ VŨ MINH ĐỨC 01/08/2019
336 BV/Ñ – 136 6,191 NGUYỄN THÀNH ĐỒNG 22/07/2020
337 BV/Ñ – 138 6,251 TRẦN HỒNG ĐỨC 01/12/2022
338 BV/Ñ – 139 6,279 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 30/09/2020
339 BV/Ñ – 142 6,424 TRẦN MINH ĐỨC 21/06/2020
340 BV/Ñ – 143 6,461 HUỲNH MINH ĐỈNH 06/07/2020
341 BV/Ñ – 144 6,462 NGUYỄN ĐĂNG THÀNH ĐẠT 04/01/2021
342 BV/Ñ – 146 6,613 NGUYỄN VĂN ĐẠT 24/01/2021
343 BV/Ñ – 147 6,646 NGUYỄN VĂN ĐẠT 23/05/2023
344 BV/Ñ – 149 6,723 NGUYỄN HOÀNG HỮU ĐỨC 01/11/2023
345 BV/Ñ – 151 6,839 TRẦN MINH ĐẠT 21/02/2023
346 BV/Ñ – 152 6,819 TRẦN HOÀNG ĐIỀU 20/08/2022
347 BV/N – 02 278 LÊ QUANG NGUYÊN 01/08/2017
348 BV/N – 03 300 HUỲNH TRỌNG NGHĨA 01/08/2021
349 BV/N – 04 824 VÕ TRUNG NHÂN 06/03/2017
350 BV/N – 06 290 TRẦN VĂN NGUYÊN 20/05/2014
351 BV/N – 07 15 LÊ HOÀNG NGUYÊN 30/05/2011
352 BV/N – 08 536 PHẠM ƯỚC NAM 01/11/2009
353 BV/N – 09 757 NGUYỄN ĐĂNG NĂM 04/05/2015
354 BV/N – 10 867 LÂM PHÁT NGUYÊN 05/04/2013
355 BV/N – 11 485 ĐÀO MINH NGỌC 01/07/2010
356 BV/N – 12 497 LÊ HUỲNH DUY NHỰT 09/11/2013
357 BV/N – 13 276 PHẠM VĂN NHÃ 01/10/2012
358 BV/N – 14 213 LÊ VĂN NIỆM 15/08/2013
359 BV/N – 16 240 TRƯƠNG MINH NGHĨA 04/10/2008
360 BV/N – 17 851 PHẠM ĐỖ MINH NGHĨA 24/07/2014
361 BV/N – 18 636 HÀNG HẢI NGUYÊN 25/03/2018
362 BV/N – 21 583 NGỌC 08/11/2012
363 BV/N – 24 233 VÕ THÀNH NHÂN 08/03/2010
364 BV/N – 25 242 LÊ HÒA NGHĨA 26/04/2013
365 BV/N – 26 4 ĐÀO TRỌNG NHÂN 28/05/2010
366 BV/N – 27 426 HÀ DUY NGỌC 01/09/2020
367 BV/N – 28 427 PHAN TÍN NGHĨA 15/04/2018
368 BV/N – 29 458 TRẦN QUANG NGỌC 01/04/2013
369 BV/N – 30 8 NGUYỄN VĂN NGA 16/05/2017
370 BV/N – 32 1,366 LÊ PHƯƠNG NAM 18/11/2009
371 BV/N – 33 1,368 DƯƠNG TRẦN NGUYÊN 04/04/2011
372 BV/N – 34 1,326 ĐINH HOÀNG NHU 24/02/2009
373 BV/N – 35 1,385 NGUYỄN THANH NHẬT 01/01/2011
374 BV/N – 36 1,498 TRẦN NGỌC NGUYỄN 30/05/2011
375 BV/N – 38 1,734 TRẦN MINH HOÀNG NGHĨA 22/12/2012
376 BV/N – 39 1,729 ĐÀO THANH NHÃ 20/12/2012
377 BV/N – 41 1,936 LÊ XUÂN NAM 11/04/2020
378 BV/N -42 1,997 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 01/09/2014
379 BV/N – 44 2,107 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 11/04/2013
380 BV/N – 45 2,030 PHẠM QUỐC NGUYÊN 19/05/2011
381 BV/N – 46 2,129 HỒ VĂN NHẤT 01/07/2010
382 BV/N – 48 2,328 NGUYỄN THANH NAM 23/04/2022
383 BV/N – 49 2,294 NGUYỄN HỮU NGUYÊN 04/01/2010
384 BV/N – 50 2,300 LÊ THANH NHÃ 07/04/2010
385 BV/N – 51 2,338 NGUYỄN VĂN NỞ 23/01/2013
386 BV/N – 52 2,387 NGUYỄN HỮU NGHĨA 02/07/2017
387 BV/N – 53 2,507 LÊ THANH NGÂN 11/04/2018
388 BV/N – 54 2,563 NGÔ PHÚC NGUYÊN 01/05/2010
389 BV/N – 55 2,568 LƯƠNG THÀNH NHÂN 01/09/2013
390 BV/N – 56 2,734 NGUYỄN VĂN NHƯỢNG 04/11/2017
391 BV/N – 58 2,628 TRẦN THẾ NGHINH 01/07/2010
392 BV/N – 62 2,762 NHAN MINH NHỰT 01/08/2013
393 BV/N – 63 2,862 HỒNG NGHĨA 25/10/2018
394 BV/N – 64 2,858 NGÔ THÀNH NGUYÊN 01/09/2013
395 BV/N – 66 2,926 NGÔ HOÀNG NHÂN 10/06/2011
396 BV/N – 67 2,957 NGUYỄN THANH NHÀN 09/09/2012
397 BV/N – 68 3,016 NGUYỄN THÀNH NIÊN 20/04/2014
398 BV/N – 69 3,130 NGUYỄN MAI NHÂN 18/03/2016
399 BV/N – 70 3,177 NGUYỄN THANH NHÀN 31/05/2014
400 BV/N – 71 3,221 HUỲNH ĐỨC NHẨN 07/09/2014
401 BV/N – 72 3,220 TĂNG THÀNH NHƠN 15/04/2016
402 BV/N – 73 3,596 ĐỖ XUÂN NAM 18/07/2016
403 BV/N – 75 3,462 LÊ QUANG NGUYÊN 01/03/2012
404 BV/N – 76 3,376 PHAN THẾ NHÂN 12/07/2014
405 BV/N – 77 3,669 NGUYỄN KHẮC NGỌC 28/10/2011
406 BV/N – 78 3,647 LÊ QUỐC NHỰT 01/04/2016
407 BV/N – 81 3,865 TRẦN VĂN NGHIÊM 11/01/2013
408 BV/N – 83 3,895 NGUYỄN HOÀNG NHƯỜNG 29/01/2013
409 BV/N – 84 4,002 TRẦN PHI NHƠN 23/10/2013
410 BV/N – 85 4,029 HÀ GIANG NAM 01/03/2013
411 BV/N – 86 4,016 CAO MINH NHÂN 09/02/2013
412 BV/N – 87 4,132 LÊ THANH NAM 06/08/2013
413 BV/N – 88 4,148 NGUYỄN VĂN NHÂN 18/09/2012
414 BV/N – 89 4,188 TRẦN QUỐC NINH 19/08/2013
415 BV/N – 90 4,198 PHAN HỒNG NAM 09/12/2012
416 BV/N – 91 4,225 TRẦN THIÊN NHA 01/12/2012
417 BV/N – 94 4,290 PHẠM ĐẶNG THANH NHÂN 23/08/2014
418 BV/N – 95 4,403 TRẦN ĐỨC NGHĨA 21/03/2014
419 BV/N – 96 4,407 HOÀNG BÁ NHẬT 20/02/2014
420 BV/N – 97 4,406 NGUYỄN VĂN NỞ 12/03/2018
421 BV/N – 98 4,441 NGUYỄN THANH NHÀN 05/04/2015
422 BV/N – 99 4,469 NGUYỄN ANH NHÂN 15/08/2021
423 BV/N – 100 4,505 NGUYỄN MINH NHỰT 19/06/2020
424 BV/N – 103 4,560 DƯƠNG MINH NĂNG 11/11/2015
425 BV/N – 104 4,572 NGUYỄN MINH NHẬT 06/07/2015
426 BV/N – 105 4,609 NGUYỄN KHẮC NHẠC 18/03/2019
427 BV/N – 106 4,634 PHẠM VĂN NĂNG 25/06/2019
428 BV/N – 107 4,680 ĐỖ TRỌNG NGHĨA 15/09/2015
429 BV/N – 110 4,748 MAI ĐẮC NAM 16/10/2015
430 BV/N – 111 4,760 MAI DUY NHẤT 01/02/2016
431 BV/N – 112 4,785 HỒ HIẾU NGHĨA 15/05/2021
432 BV/N – 113 4,840 LÊ HOÀI NAM 03/09/2015
433 BV/N – 114 4,863 NGUYỄN THANH NGUYÊN 01/11/2017
434 BV/N – 115 4,896 LƯƠNG ĐÌNH NGUYỄN 14/04/2016
435 BV/N – 116 4,961 NGUYỄN THANH NHẬT 01/03/2016
436 BV/N – 117 4,993 TRƯƠNG DUY NGHỊ 01/05/2016
437 BV/N – 119 5,065 ĐỖ MINH NHỰT 06/02/2017
438 BV/N – 120 5,088 TRẦN QUỐC NAM 15/03/2019
439 BV/N – 121 5,087 NGUYỄN ĐẠT NGHIỆP 27/12/2016
440 BV/N – 122 5,117 LƯƠNG ĐÌNH NGUYỄN 17/03/2019
441 BV/N – 123 5,156 NGUYỄN HIẾU NGHĨA 07/04/2018
442 BV/N – 124 5,167 TRẦN VĂN NUÔI 24/10/2016
443 BV/N – 127 5,211 PHẠM MINH NHẬT 18/10/2016
444 BV/N – 128 5,223 ĐOÀN MINH NHỰT 01/08/2017
445 BV/N – 129 5,246 NGUYỄN THANH NAM 07/08/2017
446 BV/N – 130 5,300 NGUYỄN THANH NHÃ 25/02/2017
447 BV/N – 131 5,310 VÕ THANH NGUYÊN 07/07/2018
448 BV/N – 139 5,570 TĂNG BÁ NGHIỆP 26/05/2018
449 BV/N – 134 5,431 NGUYỄN HOÀNG NGỌC 16/09/2018
450 BV/N – 137 5,479 NGUYỄN HỒNG NHÂN 04/01/2018
451 BV/N – 138 5,502 LÊ QUANG NGUYÊN 01/11/2020
452 BV/N – 141 5,630 LỮ MINH NHẬT 15/05/2018
453 BV/N – 142 5,692 TRƯƠNG HỒNG NHUNG 12/05/2021
454 BV/N – 145 5,771 DƯƠNG NGỌC NHI 20/11/2019
455 BV/N – 147 5,812 NGUYỄN CHÍ NGOAN 01/11/2018
456 BV/N – 148 5,799 LÊ NGUYỄN TRÍ NHÂN 01/12/2021
457 BV/N – 149 5,944 PHẠM ĐỨC NHÂN 26/02/2022
458 BV/N – 149A 5,869 TẠ QUANG NGỌC 22/05/2019
459 BV/N – 150 6,008 HUỲNH THANH NAM 23/10/2019
460 BV/N – 155 6,134 LÊ TRỌNG NGHĨA 01/12/2019
461 BV/N – 158 6,271 HUỲNH HỮU NÊN 06/10/2020
462 BV/N – 162 6,483 TRẦN TRỌNG NGHĨA 29/07/2020
463 BV/N – 165 6,583 HOÀNG XUÂN NAM 27/10/2020
464 BV/N – 168 6,785 PHẠM TRUNG NGHĨA 24/06/2022
465 BV/N – 169 6,820 HOÀNG PHƯƠNG NAM 02/12/2021
466 BV/N – 170 6,821 NGUYỄN HỒNG NHỰT 30/04/2023
467 BV/N – 177 6,974 VÕ HỒ TRỌNG NGHĨA 06/08/2022
468 BV/N – 179 7,109 HUỲNH MINH NHẬT 09/01/2023
469 BV/N – 181 7,201 HUỲNH HỮU NGÀ 16/01/2023
470 BV/N – 183 7,239 NGÔ HỮU NGHỊ 01/11/2023
471 BV/N – 184 7,244 BÙI NGỌC NHẤT 16/03/2023
472 BV/N – 189 7,420 VÕ THÀNH NGUYÊN 01/09/2023
473 BV/N – 192 7,440 TRẦN NÙNG 00/01/1900
474 BV/P – 01 326 ĐỖ THANH PHONG 16/03/2023
475 BV/P – 02 214 NGUYỄN ĐỨC PHƯƠNG 15/05/2015
476 BV/P – 04 697 LÊ NGUYỄN TIẾN PHÚC 09/08/2010
477 BV/P – 05 858 LÊ THANH PHƯƠNG 08/09/2013
478 BV/P – 06 881 TRẦN CAO PHONG 27/03/2017
479 BV/P – 07 254 NGUYỄN HUỲNH CƠ PHÁT 16/10/2008
480 BV/P – 08 524 TÔ HOÀI PHONG 11/05/2011
481 BV/P – 09 618 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG 01/03/2013
482 BV/P – 14 651 ĐINH HUY PHƯƠNG 06/12/2008
483 BV/P – 15 700 DƯƠNG MINH PHÚ 01/08/2011
484 BV/P – 16 633 NGÔ ĐỨC PHƯƠNG 01/06/2011
485 BV/P – 20 339 NGUYỄN HOÀNG PHI 16/06/2014
486 BV/P – 21 652 NGUYỄN QUỐC PHONG 18/11/2015
487 BV/P – 22 545 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG 06/03/2022
488 BV/P – 23 202 TRẦN MINH PHỤNG 25/07/2015
489 BV/P – 24 281 TRƯƠNG THÀNH PHÁT 01/08/2013
490 BV/P – 25 543 NGUYỄN VŨ PHƯƠNG 09/02/2013
491 BV/P – 26 244 NGUYỄN MINH PHÚC 24/08/2009
492 BV/P – 27 229 MAI QUỐC PHONG 14/04/2011
493 BV/P – 28 884 PHẠM NGUYỄN HỒNG PHÚC 20/03/2013
494 BV/P – 30 1,565 NGUYỄN HOÀI PHONG 04/11/2017
495 BV/P – 32 1,560 TẠ THANH PHƯỚC 08/02/2012
496 BV/P – 34 720 PHẠM ĐÌNH PHÚC 15/09/2014
497 BV/P – 35 1,592 TRẦN ĐẠI PHÚC 22/09/2021
498 BV/P – 36 1,634 TRẦN HỮU PHÚ 01/08/2020
499 BV/P – 37 1,819 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG 20/11/2016
500 BV/P – 40 1,999 NGUYỄN VĂN PHỤNG 24/06/2009
501 BV/P – 41 1,984 VÕ HỮU PHÚC 25/08/2016
502 BV/P – 43 2,071 NGUYỄN TẤN PHÁT 03/07/2013
503 BV/P – 45 2,036 TÔ ĐÌNH PHI 01/08/2013
504 BV/P-46 2,050 NGUYỄN MINH PHƯỚC 14/07/2011
505 BV/P – 47 2,034 PHẠM THANH THÀNH PHÚ 01/08/2013
506 BV/P – 50 2,196 MAI HUY PHÚC 31/03/2011
507 BV/P – 51 2,329 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG 09/05/2010
508 BV/P – 52 2,391 PHẠM QUÂN PHIỆT 01/03/2013
509 BV/P – 53 2,397 ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG 17/08/2017
510 BV/P – 54 2,403 TRƯƠNG HOÀNG PHƯỚC 23/04/2022
511 BV/P – 55 2,445 DƯƠNG TRIỆU PHONG 15/08/2010
512 BV/P – 57 2,519 TRẦN THANH PHONG 29/04/2014
513 BV/P – 58 2,709 TRẦN MINH PHÁT 19/06/2017
514 BV/P – 60 2,708 ĐẶNG QUỐC PHONG 27/05/2015
515 BV/P – 61 2,702 TRƯƠNG THẾ PHƯƠNG 26/05/2012
516 BV/P – 62 2,689 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 23/10/2020
517 BV/P – 63 2,642 VŨ DUY PHƯƠNG 16/03/2014
518 BV/P – 64 2,768 NGUYỄN BÁ PHƯỚC 01/08/2012
519 BV/P – 67 3,013 PHẠM TẤN PHÁT 07/03/2014
520 BV/P – 69 3,066 HỒ MINH PHÚC 20/03/2013
521 BV/P – 70 3,133 LÊ KHẮC PHONG 31/03/2016
522 BV/P – 71 3,140 LÝ HỒNG PHÚC 01/08/2013
523 BV/P – 72 3,215 TRẦN MINH PHỈ 29/10/2014
524 BV/P – 73 3,313 TRẦN ĐỨC PHÚ 15/05/2017
525 BV/P – 74 3,350 TẠ CHÂU PHA 26/07/2013
526 BV/P – 75 3,422 NGUYỄN TẤN PHÁT 01/05/2015
527 BV/P – 77 3,534 THÁI THANH PHÁT 30/07/2018
528 BV/P – 78 3,635 NGUYỄN THIÊN PHÚ 11/10/2011
529 BV/P – 79 3,515 HÀ HỌC PHÚC 14/09/2022
530 BV/P – 80 3,531 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 19/04/2013
531 BV/P – 81 3,732 NGÔ MINH PHONG 21/08/2012
532 BV/P – 82 3,870 HÀ THANH PHONG 11/01/2012
533 BV/P – 83 3,844 NGUYỄN THANH PHONG 02/01/2013
534 BV/P – 84 3,872 LÊ BÁ PHƯỚC 09/03/2014
535 BV/P – 85 3,951 NGUYỄN THANH PHONG 30/12/2012
536 BV/P – 86 4,004 BÙI TIẾN PHƯỚC 20/04/2018
537 BV/P – 87 4,006 NGUYỄN NHƯ TẤN PHÚC 20/07/2022
538 BV/P – 88 4,091 PHẠM TẤN PHÁT 01/09/2013
539 BV/P – 89 4,079 PHÙNG THANH HOÀI PHƯƠNG 29/05/2013
540 BV/P – 90 4,140 LÊ HÙNG PHONG 15/08/2014
541 BV/P – 91 4,151 PHAN HUY PHÁT 01/09/2013
542 BV/P – 92 4,189 PHẠM ANH PHƯƠNG 09/07/2013
543 BV/P – 93 4,257 NGUYỄN THANH PHONG 23/12/2015
544 BV/P – 94 4,294 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 06/05/2014
545 BV/P – 95 4,292 NGUYỄN QUANG PHÚC 29/04/2013
546 BV/P – 96 4,394 MAI QUỐC PHONG 12/10/2015
547 BV/P – 97 4,416 PHẠM HOÀNG PHÚ 03/05/2021
548 BV/P – 99 4,447 PHẠM TẤN PHÁT 06/07/2017
549 BV/P – 101 4,516 NGUYỄN TẤN PHÁT 05/10/2016
550 BV/P – 102 4,573 LƯU TẤN PHÁT 29/03/2018
551 BV/P – 103 4,615 LÊ HOÀI PHƯƠNG 15/08/2019
552 BV/P – 104 4,647 NGUYỄN THANH PHONG 31/08/2017
553 BV/P – 106 4,629 TẠ THANH PHƯỚC 07/01/2021
554 BV/P – 107 4,729 HUỲNH TẤN PHÁT 01/06/2015
555 BV/P – 108 4,781 PHAN TRỌNG PHÚ 20/05/2019
556 BV/P – 109 4,787 DƯƠNG TRẦN PHONG 20/10/2016
557 BV/P – 113 4,903 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 20/04/2016
558 BV/P – 114 4,990 LÊ TIẾN PHONG 13/03/2019
559 BV/P – 115 5,057 TRẦN QUỐC PHONG 13/04/2017
560 BV/P – 116 5,107 NGUYỄN THÀNH PHƯƠNG 01/09/2016
561 BV/P – 118 5,119 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 29/10/2018
562 BV/P – 119 5,178 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 03/10/2016
563 BV/P – 120 5,207 TRẦN HOÀNG PHÚC 19/03/2018
564 BV/P – 121 5,243 HOÀNG GIA PHÚC 04/03/2020
565 BV/P – 122 5,294 NGUYỄN VINH PHƯỚC 09/09/2018
566 BV/P – 123 5,381 HỒ HỮU PHONG 20/10/2021
567 BV/P – 125 5,421 HÀNG THUẬN PHÁT 10/10/2018
568 BV/P – 126 5,432 TRẦN NGUYÊN PHƯƠNG 29/07/2019
569 BV/P – 127 5,433 NGUYỄN PHẠM HOÀNG PHONG 01/07/2017
570 BV/P – 128 5,466 HÀN QUỐC PHÚC 01/09/2017
571 BV/P – 129 5,528 PHẠM VĂN PHÚC 05/03/2018
572 BV/P – 132 5,628 LONG HÀ KIM PHỤNG 10/07/2019
573 BV/P – 133 5,709 LÊ ĐÌNH PHƯỚC 12/07/2019
574 BV/P – 134 5,690 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 06/10/2018
575 BV/P – 135 5,772 WOÒNG TIẾN PHONG 15/11/2018
576 BV/P – 136 5,791 NGUYỄN MINH PHƯỚC 01/10/2018
577 BV/P – 137 5,813 LÊ HOÀNG PHONG 20/03/2021
578 BV/P – 140 5,963 NGUYỄN HỮU PHÚ 08/04/2022
579 BV/P – 141 6,010 PHAN THANH PHÚC 01/12/2020
580 BV/P – 142 6,007 THÁI THANH PHÁT 22/06/2023
581 BV/P – 143 6,159 TRẦN TẤN PHÁT 19/02/2021
582 BV/P – 144 6,215 NGUYỄN THÀNH PHÚC 20/12/2021
583 BV/P – 145 6,250 ĐINH XUÂN PHÁT 01/05/2021
584 BV/P – 146 6,256 LÊ VĂN PHÚ 13/07/2020
585 BV/P – 147 6,273 TRẦN LÊ HẠNH PHÚC 12/02/2020
586 BV/P – 148 6,303 NGUYỄN HỮU PHƯỚC 04/08/2020
587 BV/P – 149 6,319 LƯU VĨNH PHÁT 14/10/2020
588 BV/P – 150 6,384 TRẦN THANH PHONG 22/04/2021
589 BV/P – 151A 6,368 PHƯƠNG THẾ PHÚC 31/08/2022
590 BV/P – 156 6,491 TRẦN THIỆN PHONG 16/09/2020
591 BV/P – 160 6,601 VÒNG KỶ PHONG 15/09/2022
592 BV/P – 161 6,607 PHẠM QUANG PHƯƠNG 26/11/2020
593 BV/P – 164 6,652 HỒ NHẬT PHƯƠNG 10/04/2021
594 BV/P – 172 7,061 CHÂU HUỲNH MINH PHÁT 12/05/2023

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.