BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 2.2

DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC

STT Mã hồ sơ Mã NV Họ Tên Ngày nghỉ việc
1 KH/01 H0367 TRẦN THỊ CHUYÊN 01/07/2023
2 KH/03 1,004 NGUYỄN XUÂN VINH 08/02/2023
3 KH/04 1,007 ĐOÀN TƯỜNG VIỄN 01/06/2013
4 KH/05 1,008 NGUYỄN ĐẮC QUANG 24/05/2015
5 KH/07 1,021 NGUYỄN VĂN 01/01/2017
6 KH/08 H0163 VÕ PHƯỚC TOÀN 01/09/2023
7 KH/09 H0476 NGUYỄN THỊ LAN 01/01/2020
8 KH/10 1,022 ĐÀM QUANG LỢI 13/03/2009
9 KH/100 H2725 NGUYỄN ĐẮC TÂN 12/07/2018
10 KH/101 H2733 PHẠM THỊ THÁI THANH 08/12/2017
11 KH/103 5,446 ĐẶNG CÔNG HIỂN 01/03/2021
12 KH/105 5,474 NGUYỄN NGỌC LÂN 12/02/2018
13 KH/108 H2836 LÊ XUÂN NGHIÊM 01/03/2018
14 KH/110 5,534 HUỲNH LỮ KIM BẰNG 01/03/2023
15 KH/111 H2903 LÊ THỊ BÍCH PHƯƠNG 12/09/2023
16 KH/113 5,558 ĐỖ HOÀI MẠNH 17/08/2020
17 KH/114 H2933 VŨ HOÀI THƯƠNG 18/09/2019
18 KH/115 5,588 NGUYỄN TUẤN HƯNG 01/08/2019
19 KH/116 5,587 CHÂU QUỐC THÀNH 20/09/2019
20 KH/117 H2982 DIỆP BẢO BÌNH 30/12/2018
21 KH/118 H2987 NGUYỄN LÊ BĂNG TUYỀN 01/08/2019
22 KH/12 1,003 NGUYỄN VĂN TUẤN 15/06/2009
23 KH/120 H3010 NGUYỄN ĐÌNH THI 10/02/2022
24 KH/126 5,721 NGUYỄN TRUNG HIẾU 17/02/2019
25 KH/127 5,747 NGÔ TRẦN KHIÊM 03/05/2019
26 KH/128 5,740 HOÀNG MAI HỒNG 01/12/2019
27 KH/130 5,761 NGUYỄN THANH TÂM 06/08/2018
28 KH/131 5,773 LÊ KIM TÙNG 01/12/2019
29 KH/133 5,810 NGUYỄN XUÂN THÀNH 14/02/2020
30 KH/134 5,820 TRỊNH NGỌC TRUNG 28/04/2023
31 KH/135 H3258 NGUYỄN DIỆP VI 01/09/2019
32 KH/137 H3299 PHẠM NGỌC BẢO OANH 01/10/2019
33 KH/138 H3300 VÕ THỊ TUYỀN 13/09/2020
34 KH/139 H3317 TRẦN NGỌC TRUNG 01/10/2019
35 KH/14 1,016 NGUYỄN PHÚ TÂN 27/10/2018
36 KH/140 H3337 TRẦN THỊ HẢI YẾN 18/05/2019
37 KH/141 H3367 PHẠM THÀNH KHOA 20/04/2019
38 KH/142 H3358 LÊ THU 01/01/2021
39 KH/143 H3362 ĐINH THỊ NHƯ HUỆ 01/08/2019
40 KH/145 H3392 LÊ NGUYỄN KHÁNH LINH 01/01/2021
41 KH/146 H3434 HOÀNG TUẤN 01/10/2019
42 KH/149 H3468 MAI THỊ ĐOAN 30/05/2019
43 KH/151 5,967 NGUYỄN XUÂN THỊNH 08/04/2021
44 KH/153 H3568 NGÔ THỊ DIỆU HUYỀN 01/01/2021
45 KH/154 6,071 NGUYỄN THANH TUẤN 15/07/2019
46 KH/158 H3649 NGUYỄN NỮ QUỲNH TRÂM 01/11/2019
47 KH/159 H3639 NGUYỄN NGỌC THÙY AN 10/06/2019
48 KH/160 H3664 PHAN THỊ TRÚC LINH 15/11/2019
49 KH/161 H3674 NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM 15/07/2019
50 KH/162 H3658 QUÁCH THỊ DIỄM CHI 03/11/2019
51 KH/163 H3662 NGUYỄN THỊ SƯƠNG 01/01/2021
52 KH/168 6,103 TRẦN ANH 09/05/2020
53 KH/17 1,024 NGUYỄN ĐẠI HOÀNG 30/09/2010
54 KH/170 H3730 TRẦN NGỌC NỮ 31/10/2019
55 KH/174 6,166 NGUYỄN ĐẮC TRƯỜNG PHƯỚC 27/09/2021
56 KH/175 H3796 NGUYỄN THIÊN KỲ NGÂN 01/06/2020
57 KH/176 H3792 PHẠM MỸ LIÊN 11/07/2022
58 KH/177 6,244 CHÂU QUỐC THÀNH 26/11/2019
59 KH/178 H3819 NGUYỄN THANH PHƯƠNG QUỲNH 01/10/2020
60 KH/179 H3831 NGUYỄN NHẬT NGUYÊN 23/08/2022
61 KH/180 H3833 LÊ THÀNH LUÂN 15/05/2021
62 KH/181 H3869 HOÀNG NGỌC VÂN ĐAN 30/08/2021
63 KH/185 H3884 TRẦN THỊ VIỆT NAM 01/02/2020
64 KH/186 H3916 NGUYỄN THỊ LAN 01/01/2021
65 KH/19 1,019 NGUYỄN THÁI HOÀI 17/05/2018
66 KH/190 H4066 TÔ THỊ THU TRANG 12/04/2021
67 KH/191 H4064 HUỲNH THỊ PHƯƠNG THẢO 01/01/2021
68 KH/192 H4065 TRẦN THỊ THU THẢO 01/01/2021
69 KH/194 H4093 NGUYỄN THỊ THÚY HÂN 01/09/2020
70 KH/195 H4087 VŨ HOÀI THƯƠNG 13/05/2022
71 KH/198 H4189 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 01/03/2021
72 KH/199 H4233 NGUYỄN THANH PHƯƠNG QUỲNH 01/03/2021
73 KH/199 H4477 NGUYỄN THANH PHƯƠNG QUỲNH 01/11/2022
74 KH/20 1,018 HUỲNH MINH TÂM 14/09/2015
75 KH/200 H4269 NGUYỄN THỊ MỸ 01/03/2021
76 KH/205 6,715 NGUYỄN TẤN YÊN 20/04/2022
77 KH/207 H4619 LÊ TRUNG NAM 15/09/2022
78 KH/21 1,010 LÊ VĂN ĐỊNH 25/09/2017
79 KH/210 H4696 VÕ THỊ HOÀI THANH ANH 04/05/2022
80 KH/211 H4793 LÊ THỊ KIỀU TRINH 09/10/2022
81 KH/212 H4779 TRƯƠNG TẤN MÃI 01/04/2023
82 KH/214 H4801 LÊ THỊ BẢO CHI 22/08/2022
83 KH/216 H4941 NGUYỄN THÙY DUNG 26/12/2022
84 KH/23 H0164 NGUYỄN THUẬN 06/05/2017
85 KH/230 7,096 TRẦN NGUYỄN QUANG SƠN 10/04/2023
86 KH/24 1,015 LÊ NGỌC TRÍ 13/09/2018
87 KH/26 1,585 LÊ ĐỨC THUYÊN 29/05/2014
88 KH/27 1,682 NGUYỄN THANH SANG 21/03/2020
89 KH/28 1,852 HOÀNG MAI HỒNG 01/06/2018
90 KH/29 1,801 NGUYỄN ANH HUY 28/02/2015
91 KH/30 1,802 PHAN DUY PHƯƠNG 18/05/2018
92 KH/31 1,803 NGUYỄN VĂN TRÃI 17/06/2010
93 KH/32 H0396 LÊ THỊ DƯNG 05/10/2013
94 KH/33 H0195 CAO QUỐC HIỆP 08/01/2016
95 KH/35 H0727 PHAN HUỲNH BẢO TRÂN 01/09/2011
96 KH/36 1,935 HOÀNG QUANG THỊNH 06/06/2013
97 KH/37 2,801 BÙI ĐÌNH HƯNG 20/07/2018
98 KH/39 2,818 HÀNG SANH QUÂN 18/05/2017
99 KH/40 2,820 BÙI NGUYỄN HOÀNG THỌ 05/03/2013
100 KH/46 H0028 VÕ THÀNH TUẤN 18/01/2013
101 KH/47 3,183 LÊ VĂN THÀNH 05/01/2012
102 KH/48 3,202 HUỲNH VĂN LỘC 01/10/2013
103 KH/50 3,211 PHAN THÚC VINH 01/10/2013
104 KH/51 3,296 NGUYỄN ĐẮC TÂN 12/05/2017
105 KH/52 3,499 ĐỖ QUỐC DŨNG 10/08/2011
106 KH/56 H1002 PHẠM THỊ MỸ LỆ 25/02/2019
107 KH/57 H1054 ĐỖ QUỐC DŨNG 08/08/2017
108 KH/58 H1078 NGUYỄN THỊ HOA 01/03/2019
109 KH/60 3,590 LÂM THIÊN LỘC 01/10/2013
110 KH/61 3,670 PHẠM TRUNG ĐÀM 01/10/2013
111 KH/62 3,728 PHAN THANH PHONG 26/04/2016
112 KH/63 3,672 NGUYỄN ANH TUẤN 02/05/2018
113 KH/64 3,759 NGUYỄN VĂN MINH 11/07/2022
114 KH/66 3,939 NGUYỄN QUỐC BÌNH 14/05/2019
115 KH/67 3,938 QUÁCH QUANG DƯƠNG 01/10/2013
116 KH/68 4,190 CAO XUÂN QUANG 18/09/2015
117 KH/70 H1511 VŨ THỊ THANH LAN 17/03/2014
118 KH/71 4,266 NGUYỄN QUỐC DUY 01/10/2013
119 KH/72 4,350 VÕ VĂN THANH VINH 13/08/2013
120 KH/72 4,380 VÕ VĂN THANH VINH 01/10/2013
121 KH/73 4,366 LÊ VĂN THIÊN 19/07/2017
122 KH/76 H1919 NGUYỄN NHƯ MINH NGUYỆT 01/12/2014
123 KH/77 H1913 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 01/01/2021
124 KH/78 H1956 NGUYỄN TRẦN TƯỜNG VI 07/08/2017
125 KH/79 4,753 NGUYỄN TUẤN ANH 28/05/2015
126 KH/80 4,735 LÊ QUANG KHÁNH 27/12/2015
127 KH/81 4,779 NGUYỄN HOÀNG HIỆP TRÍ 31/03/2016
128 KH/82 4,811 VÕ VĂN THANH VINH 15/08/2016
129 KH/87 H2216 NGUYỄN VĂN HÙNG 16/08/2021
130 KH/88 H2251 NGUYỄN TẤN THÀNH 30/06/2019
131 KH/89 5,046 NGUYỄN ĐÌNH THI 12/07/2017
132 KH/90 5,043 LÊ QUỐC DƯƠNG 21/07/2018
133 KH/92 H2488 VŨ LỆ THỦY 12/04/2019
134 KH/93 H2517 PHAN NGUYỄN NHẬT THY 22/07/2019
135 KH/94 H2529 NGUYỄN THIỆN HOÀNG NHI 16/02/2017
136 KH/95 5,301 NGUYỄN VĂN 31/03/2018
137 KH/96 5,298 NGÔ MINH HUY 29/08/2018
138 KH/98 5,406 TRỊNH MINH QUANG 09/07/2018
139 KH/98 H2655 LÊ THỊ NGỌC TRÂM 17/12/2017
140 KH/99 5,427 CAO PHONG HIẾU 01/04/2023
141 ÑT/01 937 LÊ VĂN DANH 01/09/2008
142 ÑT/02 941 VÕ HỮU HÒA 20/03/2013
143 ÑT/07 H0189 LÊ NGUYỄN TUẤN KHANH 05/04/2021
144 ÑT/08 1,325 PHẠM ANH 01/11/2009
145 ÑT/09 1,626 TRƯƠNG CHÍ TÂM 15/11/2009
146 ÑT/10 1,627 LÊ MINH THỐNG 02/03/2014
147 ÑT/11 2,293 PHẠM QUỐC THANH 26/07/2016
148 ÑT/13 3,504 LÊ PHƯỚC HUY 01/09/2012
149 ÑT/15 H0992 NGUYỄN THANH HUYỀN 17/11/2014
150 ÑT/16 H1021 BÙI THỊ THIÊN THANH 01/09/2013
151 ÑT/17 3,775 LÊ VĂN DANH 01/04/2015
152 ÑT/18 H1124 LÊ THỊ TRÀ GIANG 02/02/2012
153 ÑT/19 3,947 DƯƠNG TRUNG CHÂU 15/04/2014
154 ÑT/20 3,948 PHẠM THÀNH CHUNG 01/02/2013
155 ÑT/21 3,950 NGUYỄN VIẾT NGÂN 15/04/2014
156 ÑT/22 3,949 VÕ HỒNG ĐỨC 22/02/2013
157 ÑT/23 H1223 HỒ NGỌC TUẤN 19/02/2013
158 ÑT/24 3,962 HOÀNG VĂN NHUẬN 01/03/2013
159 ÑT/25 4,073 LÊ MINH 10/07/2023
160 ÑT/26 4,074 ĐÀO KHẮC TỔNG 25/07/2014
161 ÑT/27 H1384 QUÁCH ĐOAN TRANG 01/10/2017
162 ÑT/29 4,171 LÊ HOÀI TRUNG 15/05/2023
163 ÑT/30 H1446 LÊ PHƯỚC HUY 01/02/2021
164 ÑT/36 5,495 NGUYỄN LƯƠNG MINH NGUYÊN 09/07/2021
165 ÑT/37 5,524 DIỆP KIM KIẾM ANH 03/03/2020
166 ÑT/40 5,675 VÕ HỒNG PHƯỚC VINH 01/02/2021
167 ÑT/41 H3075 LÊ THỊ KIM THUẬN 01/08/2018
168 ÑT/43 H3331 TRƯƠNG THỊ MỐT 01/10/2020
169 ÑT/46 5,895 TRẦN ĐÌNH NHÂN 15/07/2019
170 ÑT/51 H3842 PHAN THỊ THU HỒNG 30/03/2020
171 ÑT/52 H4173 NGÔ ÁNH HỒNG 01/08/2023
172 QN/01 H0201 BÙI QUANG TRUNG 07/10/2016
173 QN/02 1,195 CHU MINH DƯƠNG 15/08/2018
174 QN/03 1,193 ĐỖ TRẦN HÙNG 01/03/2014
175 QN/05 H0403 PHẠM THỊ LỆ THU 01/08/2014
176 QN/06 1,196 NGUYỄN ANH THƠ 13/08/2015
177 QN/07 1,197 VŨ TRỌNG BẨY 02/11/2012
178 QN/08 H0200 PHẠM MINH HƯNG 05/08/2013
179 QN/09 1,313 PHẠM VĂN CHIỀU 15/08/2019
180 QN/10 1,314 NGUYỄN VĂN NGHỊ 15/09/2011
181 QN/11 1,315 ĐỖ THÀNH KIÊN 15/11/2013
182 QN/12 1,889 CAO VIẾT HẢI 01/04/2018
183 QN/13 H0728 VŨ THỊ NHUNG 01/06/2012
184 QN/16 2,607 NGUYỄN GIANG NAM 30/11/2013
185 QN/18 2,611 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 01/11/2013
186 QN/19 2,609 ĐỖ VĂN TUẤN 21/07/2010
187 QN/22 2,923 ĐÀO QUỐC HOÀN 19/08/2020
188 QN/24 3,245 NGUYỄN ANH TÙNG 16/08/2013
189 QN/25 H0780 NGÔ THỊ THANH 14/07/2023
190 QN/26 H0977 PHAN TRUNG NAM 25/09/2014
191 QN/27 3,838 NGUYỄN NGỌC ÁNH 15/08/2017
192 QN/27 3,715 NGUYỄN NGỌC ÁNH 09/10/2011
193 QN/28 3,714 LÊ VĂN QUYẾT 07/10/2017
194 QN/29 H1113 NGUYỄN VĂN NGHỊ 11/02/2019
195 QN/31 3,945 TRẦN ÁI DŨNG 20/11/2015
196 QN/38 H1360 TRẦN THỊ CẨM VÂN 06/10/2014
197 QN/39 4,147 VŨ TRỌNG LƯU 15/06/2014
198 QN/40 H1386 TRƯƠNG NGỌC LỆ 03/09/2013
199 QN/41 H1404 NGỌC THỊ THÚY 31/05/2017
200 QN/42 4,157 LẠI ANH TUẤN 25/06/2017
201 QN/43 4,158 LẠI MẠNH QUYỀN 01/11/2013
202 QN/45 4,179 NGHIÊM XUÂN TIẾN 01/11/2015
203 QN/46 4,232 HOÀNG VĂN LONG 07/04/2014
204 QN/47 H1655 NGUYỄN ANH TÙNG 01/05/2016
205 QN/49 4,423 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 01/09/2014
206 QN/50 4,422 NGUYỄN MẠNH HUY 04/06/2017
207 QN/52 4,431 NGUYỄN QUANG HƯNG 30/04/2023
208 QN/53 4,508 HOÀNG QUỐC VIỆT 23/05/2015
209 QN/54 4,536 ĐINH THANH HOÀNG 01/07/2016
210 QN/55 4,537 TRẦN NGỌC HUỲNH 08/08/2016
211 QN/56 H1843 DƯƠNG THỊ THU TRÀ 28/09/2014
212 QN/59 H1916 THÀNH THỊ THÚY QUỲNH 05/03/2017
213 QN/60 4,664 PHẠM THẾ DUYỆT 23/10/2015
214 QN/61 4,835 VŨ THANH PHƯƠNG 31/10/2017
215 QN/62 H2136 TRẦN THỊ NY 01/02/2016
216 QN/65 5,041 NGUYỄN ĐỨC MINH 01/04/2020
217 QN/66 H2384 ĐINH THANH HOÀNG 05/01/2017
218 QN/67 H2399 LÊ THỊ HẢI VÂN 23/10/2017
219 QN/68 5,151 ĐOÀN DUY TIỆP 01/05/2018
220 QN/70 H2394 TRẦN NGỌC HUỲNH 03/06/2019
221 QN/71 H2503 NGUYỄN THẾ MẠNH 05/06/2019
222 QN/72 5,423 TRẦN XUÂN HÓA 17/04/2018
223 QN/75 H2766 VŨ QUÝ HOÀNG 10/07/2017
224 QN/76 5,457 TRẦN THANH LONG 12/11/2018
225 QN/78 H2930 LÊ THỊ NHƯ QUỲNH 20/11/2017
226 QN/82 5,595 ĐINH VĂN SÁNG 01/05/2021
227 QN/84 5,758 TRẦN NGỌC LONG 18/09/2019
228 QN/85 5,781 NGUYỄN NGỌC TUẤN 01/09/2023
229 QN/93 6,156 TẠ QUANG TRIỆU 24/04/2021
230 QN/95 H4061 ĐINH THỊ LƯU TRANG 01/01/2021
231 QN/97 H4264 LÊ THỊ THÚY 25/04/2021
232 QN/99 7,299 NGUYỄN TUẤN ĐẠT 07/05/2023

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.