BP.QLNS – DS HS Nghỉ việc Tủ 2.1

DANH SÁCH HỒ SƠ NGHỈ VIỆC

STT Mã hồ sơ Mã NV Họ Tên Ngày nghỉ việc
1 NA/01 4,565 TRẦN QUANG VƯỢNG 01/07/2015
2 NA/04 4,651 NGUYỄN NGỌC QUANG 01/06/2022
3 NA/05 4,725 HÀ HOÀNG ĐẢM 10/03/2022
4 NA/06 4,831 NGUYỄN GIA ĐỊNH 01/07/2016
5 NA/07 4,927 TRẦN TUẤN 15/02/2017
6 NA/09 H2244 NGUYỄN VĂN HÙNG 06/08/2017
7 NA/10 5,002 NGUYỄN VĂN CHÍNH 01/02/2017
8 NA/11 5,149 HÁN VĂN BẢY 01/03/2017
9 NA/13 H2447 HOÀNG THỊ HƯƠNG LAN 28/03/2023
10 NA/14 H2450 LÊ THỊ PHƯƠNG 01/11/2019
11 NA/16 H2445 NGUYỄN THỊ THÚY VÂN 28/03/2023
12 NA/17 H2448 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 01/07/2017
13 NA/18 H2473 NGUYỄN THỊ HẠNH 27/04/2017
14 NA/21 5,251 ĐINH QUANG ĐỨC 10/03/2022
15 NA/22 5,248 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 19/07/2017
16 NA/24 5,360 NGUYỄN VIẾT ĐIỆP 01/09/2017
17 NA/25 H2795 TRẦN THỊ HIỀN 01/03/2019
18 NA/27 H2838 PHẠM HOÀNG ANH 21/06/2021
19 NA/28 5,516 NGUYỄN TRUNG KIÊN 20/04/2019
20 NA/29 5,517 NGUYỄN VĂN DŨNG 01/03/2018
21 NA/30 5,575 LÊ ĐÌNH THÁI 03/01/2018
22 NA/31 H2923 NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI 01/03/2018
23 NA/32 H3048 NGUYỄN THỊ THẢO 10/09/2020
24 NA/34 5,683 ĐỒNG HUY THÁI 20/02/2020
25 NA/35 5,716 LÊ HỮU THẮNG 27/11/2018
26 NA/37 5,941 LÊ NGUYÊN LY 01/01/2024
27 NA/39 6,019 LÊ XUÂN NINH 01/03/2023
28 NA/40 H3564 TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG 01/07/2021
29 NA/41 H3562 TRỊNH THỊ HIÊN 01/01/2021
30 NA/42 H3576 LÊ THÙY DUNG 01/10/2019
31 NA/43 6,067 VŨ ĐẠI HƯNG 01/07/2021
32 NA/45 6,104 ĐỖ TRỌNG ĐẠT 12/07/2021
33 NA/48 H3856 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THẢO 10/11/2022
34 NA/49 H3875 LÊ THỊ THÙY LINH 25/02/2020
35 NA/50 H3894 HOÀNG THỊ 01/08/2020
36 NA/51 H3887 VÕ THỊ TỐ TÂM 01/01/2021
37 NA/52 H3885 LÊ HẢI ĐỊNH 01/01/2021
38 NA/53 6,322 ĐINH ĐỨC ĐÀO 11/10/2023
39 NA/54 H3929 LÊ THỊ MINH 01/02/2021
40 NA/55 H3967 NGUYỄN NGỌC TUẤN 01/12/2020
41 NA/56 H3989 NGUYỄN THỊ LOAN 01/01/2021
42 NA/57 H3991 NGUYỄN THỊ QUÝ 01/01/2021
43 NA/58 H4024 NGUYỄN THỊ HẰNG 22/05/2020
44 NA/62 H4193 PHẠM NGỌC LINH 21/07/2021
45 NA/64 H4246 LÊ THỊ TRANG 17/04/2021
46 NA/65 H4221 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 01/03/2021
47 NA/65 H4476 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 01/04/2023
48 NA/66 H4357 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 01/03/2021
49 NA/66 H4487 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 01/04/2021
50 NA/67 H4419 LÊ THỊ MINH 01/03/2021
51 NA/67 H4493 LÊ THỊ MINH 10/04/2023
52 NA/68 H4403 NGUYỄN VĂN THẮNG 02/04/2022
53 NA/72 H4509 CAO THỊ QUỲNH TRANG 01/01/2022
54 NA/77 H4679 PHẠM THỊ THU HƯỜNG 02/05/2023
55 NA/78 H4757 LÊ THỊ NGỌC HOÀI 01/01/2024
56 NA/83 H5226 LÊ THỊ THANH THỦY 10/02/2023
57 NA/86 H5346 NGUYỄN THỊ HOÀNG NGÂN 13/05/2023
58 ĐN/01 H0569 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 01/09/2018
59 ĐN/02 1,260 PHẠM KHẮC NGỪNG 01/04/2011
60 ĐN/03 1,261 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 20/07/2018
61 ĐN/04 963 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 01/01/2012
62 ĐN/06 H0186 NGUYỄN VIỆT HÙNG 13/04/2017
63 ĐN/07 1,259 PHẠM DUY THẮNG 06/08/2013
64 ĐN/08 1,246 NGUYỄN NGỌC QUANG 01/03/2012
65 ĐN/09 1,249 VÕ THANH HÙNG 20/03/2010
66 ĐN/10 1,242 LÊ QUỐC SAN 16/04/2017
67 ĐN/101 4,061 NGUYỄN HẢI QUÂN 18/01/2013
68 ĐN/102 4,087 HÀ QUANG HÒA 01/04/2013
69 ĐN/103 H1330 NGUYỄN DOANH CHÂU 15/01/2013
70 ĐN/104 H1341 MAI THỊ OANH 31/03/2017
71 ĐN/105 4,192 NGUYỄN DUY QUANG 18/04/2014
72 ĐN/106 4,242 TRẦN CÔNG LUẬN 16/07/2013
73 ĐN/107 4,246 NGUYỄN BÌNH MINH 09/05/2013
74 ĐN/108 H1494 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 06/08/2014
75 ĐN/109 4,263 PHẠM TUẤN ANH 18/08/2014
76 ĐN/111 4,301 LÊ HỮU QUỐC 14/10/2013
77 ĐN/112 4,331 ĐẶNG MINH HIẾN 08/04/2015
78 ĐN/115 4,374 NGUYỄN TẤN THÀNH 01/02/2016
79 ĐN/116 H1621 NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊN 08/01/2014
80 ĐN/117 4,402 NGUYỄN VĂN HẢI 15/04/2021
81 ĐN/118 4,414 NGUYỄN KIM THÀNH 22/01/2014
82 ĐN/118 4,437 NGUYỄN KIM THÀNH 01/03/2016
83 ĐN/119 H1711 PHẠM THỊ LAN ANH 11/11/2019
84 ĐN/12 1,241 NGUYỄN HỮU PHÚC 31/10/2019
85 ĐN/120 4,430 LÊ MINH ĐỂ 13/07/2017
86 ĐN/121 4,438 VŨ BÌNH PHƯƠNG 08/04/2015
87 ĐN/122A H1734 DƯ KHÁNH MAI 30/11/2014
88 ĐN/123 4,479 NGUYỄN XUÂN THẢO 07/08/2015
89 ĐN/125 H1806 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 23/11/2014
90 ĐN/126 4,532 LÊ HOÀI 01/10/2014
91 ĐN/127 4,547 PHAN VŨ HOÀNG 02/10/2014
92 ĐN/128 4,578 ĐỖ XUÂN THAO 01/05/2015
93 ĐN/129 H1857 ĐẶNG HỮU QUỐC TRỰC 06/09/2014
94 ĐN/13 964 PHẠM DUY CHIẾN 02/03/2015
95 ĐN/130 H1887 ĐOÀN HÙNG BINH 01/12/2018
96 ĐN/131 H1895 TRƯƠNG THỊ HỒNG VY 01/02/2016
97 ĐN/132 4,654 MAI NHÂN HẬU 12/10/2015
98 ĐN/134 H1948 ĐÀO THỊ LIÊN 05/01/2015
99 ĐN/135 4,704 NGUYỄN VĂN DUY 15/02/2017
100 ĐN/137 H1986 PHẠM HOÀNG 01/12/2016
101 ĐN/138 H1983 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 01/03/2022
102 ĐN/139 4,745 NGUYỄN VIỆT KHOA 15/09/2019
103 ĐN/141 4,764 NGUYỄN VĂN KIÊN 12/07/2016
104 ĐN/142 H2000 NGUYỄN PHÚ TRUNG 15/07/2015
105 ĐN/143 4,842 LÊ PHƯỚC THỌ 31/03/2018
106 ĐN/144 4,839 CHÂU ĐÌNH HƯNG 05/06/2021
107 ĐN/146 4,920 NGUYỄN HỮU ANH TUẤN 01/09/2018
108 ĐN/148 H2192 VÕ THỊ KIM OANH 10/04/2018
109 ĐN/149 4,948 NGUYỄN HOÀNG THƯỢNG 12/04/2018
110 ĐN/150 5,025 LÊ AN THƯ 08/06/2020
111 ĐN/152 H2331 NGUYỄN NGỌC DUNG 01/10/2016
112 ĐN/153 H2336 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 21/02/2018
113 ĐN/154 5,051 NGUYỄN VŨ ANH 18/03/2019
114 ĐN/156 5,078 BÙI THANH TRÍ 02/12/2016
115 ĐN/158 5,089 TRỊNH MINH VƯƠNG 20/01/2023
116 ĐN/159 H2406 ĐOÀN THỊ THANH LIỄU 02/05/2018
117 ĐN/160 5,146 MAI CÔNG CHÍNH 05/08/2021
118 ĐN/162 5,256 ĐỖ ANH DŨNG 05/04/2018
119 ĐN/163 H2542 TRỊNH PHƯƠNG THẢO 01/01/2017
120 ĐN/164 H2571 NGUYỄN NGỌC DUNG 01/04/2018
121 ĐN/165 5,313 TRẦN VĨNH LỘC 13/03/2017
122 ĐN/166 5,315 TRẦN BÁ TÂM 08/01/2018
123 ĐN/168 5,335 NGUYỄN MINH DŨNG 08/03/2021
124 ĐN/169 H2711 MAI THỊ OANH 31/12/2017
125 ĐN/17 1,258 NGUYỄN NHẬT QUANG 24/07/2014
126 ĐN/170 5,380 ĐỖ HOÀNG THÁI 04/08/2017
127 ĐN/171 5,407 MAI VIẾT THÔNG 09/07/2018
128 ĐN/174 5,496 LÊ TRẦN ANH MINH 02/05/2018
129 ĐN/175 H2797 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 12/07/2019
130 ĐN/176 H2826 TRƯƠNG THỊ QUỲNH NHƯ 10/10/2017
131 ĐN/177 H2867 NGUYỄN BÁ HÙNG 01/05/2023
132 ĐN/178 H2870 NGUYỄN THỊ HOÀI CHÂU 01/11/2017
133 ĐN/179 5,554 PHẠM XUÂN LỘC 01/03/2018
134 ĐN/18 1,252 VŨ QUANG THÂN 29/02/2020
135 ĐN/180 H2931 VŨ TRÀ MY 16/12/2017
136 ĐN/181 H3000 TRẦN THỊ CHÍN 20/05/2019
137 ĐN/182 H3022 PHẠM HUỲNH MAI TRÂM 01/04/2022
138 ĐN/183 H3030 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 23/07/2018
139 ĐN/184 5,623 DƯƠNG TUẤN CƯỜNG 01/02/2020
140 ĐN/186 5,673 VÕ XUÂN LÀNH 27/03/2021
141 ĐN/188 5,711 HOÀNG QUỐC BẢO 23/10/2018
142 ĐN/19 1,253 NGUYỄN TUẤN ANH 27/08/2015
143 ĐN/191 H3101 PHẠM THỊ BẢO AN 31/08/2020
144 ĐN/192 H3123 NGUYỄN ANH HUY 01/02/2020
145 ĐN/195 5,689 TRẦN HẢI SƠN 30/03/2022
146 ĐN/196 5,814 NGUYỄN VĂN ĐỜI 17/11/2018
147 ĐN/197 H3266 PHẠM MINH HOÀNG 20/11/2018
148 ĐN/200 5,886 NGUYỄN ĐĂNG TUỆ 06/12/2018
149 ĐN/201 5,921 LƯU THANH NHÀN 19/02/2019
150 ĐN/202 H3407 NGUYỄN PHƯƠNG DUY 13/07/2022
151 ĐN/203 H3421 TRỊNH VŨ NAM 01/08/2021
152 ĐN/204 5,953 NGUYỄN VĂN DUY 08/04/2022
153 ĐN/207 5,980 TRẦN MINH ĐỨC 07/02/2020
154 ĐN/208 H3528 PHẠM NGỌC HUY 01/02/2020
155 ĐN/209 H3551 PHẠM THỊ MINH 17/08/2022
156 ĐN/21 1,255 TRƯƠNG TRỌNG HIẾU 02/01/2014
157 ĐN/210 H3636 TRƯƠNG TRẦN HỒNG KÔNG 05/08/2019
158 ĐN/211 H3630 NGUYỄN THỊ THU 19/08/2019
159 ĐN/212 H3653 PHAN THANH LINH 01/06/2020
160 ĐN/214 H3718 HOÀNG CHI 17/12/2023
161 ĐN/215 H3741 HOÀNG THỊ BÍCH THỦY 01/11/2021
162 ĐN/216 H3798 TRẦN THỊ XUÂN 01/11/2019
163 ĐN/219 H3880 NGUYỄN TRẦN TRÍ 31/05/2021
164 ĐN/22 965 TRẦN CÔNG VỸ 27/04/2016
165 ĐN/227 H3985 NGUYỄN THỊ TÁM 01/02/2021
166 ĐN/228 H4036 ĐÀO VĂN THÀNH 02/04/2021
167 ĐN/229 6,413 TRẦN QUANG NGÃI 04/08/2020
168 ĐN/23 1,256 PHẠM TUẤN THANH 01/01/2015
169 ĐN/230 H4062 TRẦN THỊ HIẾU GIANG 31/03/2021
170 ĐN/231 H4080 PHAN THANH LINH 05/10/2020
171 ĐN/232 H4153 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 01/03/2021
172 ĐN/233 H4133 ĐINH THỊ BẠCH TUYẾT 01/02/2021
173 ĐN/236 H4303 NGUYỄN THỤY NGỌC PHƯỢNG 07/06/2021
174 ĐN/237 H4284 NGUYỄN THỤY KIỀU TRINH 01/03/2021
175 ĐN/237A H4388 TRẦN VĂN CỬU 20/12/2021
176 ĐN/238 6,647 NGUYỄN DUY PHƯƠNG 01/04/2023
177 ĐN/24 H0388 NGUYỄN THỊ TÁM 01/03/2020
178 ĐN/240 6,693 NGUYỄN KIM LONG 21/04/2021
179 ĐN/243 6,749 ĐINH YÊN BÌNH 01/08/2022
180 ĐN/246 6,784 PHẠM NHÂN TRÍ 07/09/2021
181 ĐN/248 6,804 PHẠM TRƯỜNG 01/11/2021
182 ĐN/249 6,809 NGUYỄN HOÀNG MINH LẬP 18/12/2021
183 ĐN/25 1,323 NGUYỄN KIM THẮNG 21/11/2015
184 ĐN/250 6,845 LƯU HOÀNG PHÚC 01/01/2022
185 ĐN/251 H4742 PHẠM QUỐC TUẤN 08/05/2023
186 ĐN/253 6,913 NGUYỄN HOÀNG MINH LẬP 21/02/2022
187 ĐN/257 H4829 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 17/06/2023
188 ĐN/258 H4849 TRẦN THỊ THỦY 01/05/2022
189 ĐN/260 6,928 HOÀNG NGỌC QUỲNH 27/07/2022
190 ĐN/266 H5062 ĐINH YÊN BÌNH 12/07/2023
191 ĐN/270 H5245 HOÀNG THỊ BÍCH THỦY 01/10/2023
192 ĐN/28 1,625 PHẠM THI THƠ 08/11/2015
193 ĐN/29 1,673 NGUYỄN VĂN HẢI 31/03/2011
194 ĐN/31 H0739 NGUYỄN THÙY LINH 31/03/2014
195 ĐN/32 1,694 NGUYỄN VIẾT HỮU 09/12/2012
196 ĐN/33 1,695 TRẦN QUỐC TRƯỜNG 09/12/2012
197 ĐN/34 H0397 NGUYỄN THỊ HẢI VÂN 10/06/2013
198 ĐN/35 1,697 NGUYỄN THỊ THANH HOA 10/01/2010
199 ĐN/38 1,811 LÊ THỊ NGA 19/01/2009
200 ĐN/39 1,826 PHẠM THỊ THANH TRÚC 31/05/2010
201 ĐN/40 1,965 NGUYỄN QUANG QUẾ 01/04/2015
202 ĐN/42 2,164 PHẠM QUỐC TUẤN 15/04/2013
203 ĐN/43 2,289 NGUYỄN HOÀNG NGỌC TUÂN 01/08/2023
204 ĐN/44 2,288 PHẠM MINH VIỆT 19/03/2013
205 ĐN/45 2,343 VÕ TẤN THIÊN 27/02/2017
206 ĐN/46 H0187 NGUYỄN THÀNH LỘC 12/01/2021
207 ĐN/47 2,399 BÙI NGỌC SƠN 07/07/2010
208 ĐN/48 H0512 NGÔ THỊ NGÂN 01/08/2014
209 ĐN/50 2,439 ĐẶNG NGỌC THÁI 01/04/2010
210 ĐN/51 H0546 HỒ THỊ BÍCH NGỌC 15/03/2022
211 ĐN/53 H0724 TRẦN THỊ QUẾ HƯƠNG 01/03/2019
212 ĐN/54 2,886 NGUYỄN THANH TUẤN 15/03/2020
213 ĐN/55 H0459 HỨA THỊ THANH XUÂN 02/05/2019
214 ĐN/57 H0288 NGUYỄN VĂN ĐƯỜNG 04/01/2022
215 ĐN/58 H0513 DƯ KHÁNH MAI 01/03/2014
216 ĐN/59 3,150 NGUYỄN XUÂN MẠNH 10/05/2016
217 ĐN/60 3,138 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 21/10/2013
218 ĐN/61 H0059 PHAN TĂNG LONG 15/01/2013
219 ĐN/63 3,297 LÊ XUÂN BỐN 01/10/2013
220 ĐN/65 3,418 PHẠM TRƯỜNG GIANG 17/03/2016
221 ĐN/70 3,459 NGUYỄN NGỌC CHÂU 01/03/2023
222 ĐN/71 H0903 PHẠM THỊ LAN ANH 01/09/2013
223 ĐN/73 H0955 NGUYỄN NGỌC SƠN 03/10/2011
224 ĐN/75 H1023 NGUYỄN THỊ THÚY LINH 15/07/2016
225 ĐN/78 3,769 NGUYỄN NHẬT MINH 14/04/2017
226 ĐN/81 3,758 TRẦN THANH TUẤN 10/04/2015
227 ĐN/82 3,802 VƯƠNG HƯNG BÌNH 26/02/2013
228 ĐN/83 3,842 HOÀNG XUÂN DŨNG 16/05/2013
229 ĐN/86 H1111 MAI TẤN QUÝ 15/04/2020
230 ĐN/87 H1128 CAO VĂN THANH 11/07/2014
231 ĐN/88 H1322 PHẠM THỊ HIẾN 09/07/2021
232 ĐN/90 H1195 VŨ ĐẮC TRUNG 10/11/2012
233 ĐN/91 3,926 NGUYỄN XUÂN HÙNG 30/07/2020
234 ĐN/92 3,925 BÙI KHẮC LẠC 12/02/2012
235 ĐN/92 3,990 BÙI KHẮC LẠC 13/02/2012
236 ĐN/93 3,927 LÊ MINH ĐỂ 11/03/2013
237 ĐN/94 3,944 VÕ ĐÔNG THỨC 01/12/2013
238 ĐN/97 H1221 NGUYỄN THỊ MINH HIẾU 15/03/2015
239 ĐN/99 3,960 TRẦN THANH TÙNG 03/09/2012
240 ĐNg/01 1,032 NGUYỄN ĐÌNH SỸ 06/01/2015
241 ĐNg/03 1,037 NGUYỄN NGUYÊN PHONG 01/04/2018
242 ĐNg/06 1,054 DƯƠNG QUỐC BẢO 31/03/2019
243 ĐNg/07 1,056 NGUYỄN BÁ ĐẠO 05/07/2009
244 ĐNg/08 1,055 TÔN THẤT DŨNG 20/11/2011
245 ĐNg/09 H0577 NGUYỄN THỊ HẢI TRIỀU 01/11/2013
246 ĐNg/10 1,028 HUỲNH VĂN THẮNG 06/08/2015
247 ĐNg/102 H1000 VÕ THỊ PHONG 16/03/2014
248 ĐNg/105 3,565 NGUYỄN ĐĂNG HÂN 14/10/2019
249 ĐNg/106 3,566 NGUYỄN PHẠM HOÀNG 28/09/2018
250 ĐNg/109 3,742 TRƯƠNG ĐỨC TRÍ 01/10/2013
251 ĐNg/110 3,788 CAO MINH THIỆN 01/10/2013
252 ĐNg/111 3,852 LƯỜNG VŨ LINH 12/05/2016
253 ĐNg/112 3,876 VÕ ĐỨC KIẾM 01/10/2013
254 ĐNg/113 3,932 HỒ DUY HƯNG 01/10/2013
255 ĐNg/114 3,930 PHAN LONG 01/10/2013
256 ĐNg/115 3,940 NAM 01/10/2013
257 ĐNg/116 3,931 NGUYỄN BÁ TÂM 01/10/2013
258 ĐNg/117 3,928 ĐOÀN NGỌC TUẤN 01/10/2013
259 ĐNg/118 3,929 BÙI THẾ 01/10/2013
260 ĐNg/119 3,936 BÙI VĂN HÙNG 06/08/2013
261 ĐNg/12 1,058 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 01/11/2011
262 ĐNg/120 3,978 NGUYỄN VIẾT LÀNH 01/10/2013
263 ĐNg/121 3,980 PHẠM QUỐC HIỆP 06/08/2013
264 ĐNg/123 4,034 BÙI QUANG KHIÊM 25/10/2018
265 ĐNg/124 4,036 LƯƠNG ĐỨC DUY 16/04/2012
266 ĐNg/125 4,037 NGUYỄN BÁ MÙI 16/04/2012
267 ĐNg/126 H1284 NGUYỄN ANH KHOA 01/04/2021
268 ĐNg/127 H1355 LƯƠNG THỊ ANH THƯ 15/12/2018
269 ĐNg/130 H1462 TRẦN THỊ KIM NGỌC 01/01/2013
270 ĐNg/131 H1488 LỮ THỊ THU 09/09/2013
271 ĐNg/132 H1489 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 01/02/2023
272 ĐNg/133 H1578 NGUYỄN NHẬT ÁNH 01/04/2014
273 ĐNg/134 4,305 LÊ KIM ĐÔNG 03/07/2013
274 ĐNg/134 4,368 LÊ KIM ĐÔNG 04/09/2013
275 ĐNg/135 4,335 TRẦN TUẤN KIỆT 23/07/2013
276 ĐNg/135 4,369 TRẦN TUẤN KIỆT 01/10/2013
277 ĐNg/139 H1691 PHẠM THỊ TÂM 01/04/2015
278 ĐNg/14 1,026 TÔN THẤT QUANG 01/04/2023
279 ĐNg/140 H1743 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 02/06/2014
280 ĐNg/142 H1796 TÔN NỮ THỊ MAI 14/02/2015
281 ĐNg/146 4,590 NGUYỄN TUẤN 13/07/2019
282 ĐNg/147 4,669 NGUYỄN TẤN DUY 20/11/2016
283 ĐNg/148 4,711 LÊ ĐỨC TUYẾN 10/02/2020
284 ĐNg/149 4,751 NGUYỄN HUY TRƯỜNG 30/09/2020
285 ĐNg/15 H0472 NGUYỄN THỊ HOÀI NAM 22/06/2018
286 ĐNg/151 H1991 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 01/03/2020
287 ĐNg/152 H2033 TRẦN THỊ HƯNG BÌNH 01/08/2018
288 ĐNg/154 4,848 VÕ ĐỨC MINH 09/01/2016
289 ĐNg/156 4,888 NGUYỄN ĐINH TƯỜNG 01/02/2016
290 ĐNg/157 4,916 NGUYỄN DUY TÂM 03/07/2023
291 ĐNg/159 H2260 NGUYỄN NGỌC ĐAN PHƯỢNG 01/04/2017
292 ĐNg/160 H2261 BÙI XUÂN NHƯ QUỲNH 01/02/2020
293 ĐNg/163 5,027 PHẠM PHÚ CHƯƠNG NHẬT 14/06/2016
294 ĐNg/167 H2292 NGUYỄN VĂN PHÚ 03/07/2017
295 ĐNg/169 H2337 LÊ VĂN THÔNG 19/10/2016
296 ĐNg/17 H0313 TÔN NỮ THỊ MAI 15/05/2014
297 ĐNg/174 5,177 TRÌNH CÔNG THẠNH 06/04/2019
298 ĐNg/175 5,229 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 10/03/2019
299 ĐNg/176 5,231 NGUYỄN TẤN 31/03/2023
300 ĐNg/178 5,232 NGUYỄN ĐIỂN THUẬN 02/11/2018
301 ĐNg/179 5,210 BÙI VIỆT VIẾT 31/07/2019
302 ĐNg/18 H0383 NGUYỄN THỊ ÚT 16/03/2017
303 ĐNg/182 H2535 TRẦN THỊ HIỀN 01/10/2017
304 ĐNg/184 5,317 TRƯƠNG ĐỖ TÁ NHÂN 09/06/2018
305 ĐNg/186 H2667 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 01/06/2017
306 ĐNg/188 H2689 ĐOÀN PHẠM NGỌC RIN 15/07/2019
307 ĐNg/189 5,393 PHAN THANH PHÚC 22/04/2020
308 ĐNg/19 1,050 NGUYỄN CÔNG TÂM 12/05/2014
309 ĐNg/190 5,428 LÊ HOÀNG 12/03/2019
310 ĐNg/191 5,426 NGUYỄN QUANG QUÂN 27/06/2020
311 ĐNg/193 H2781 LÊ THỊ LAN THI 28/07/2018
312 ĐNg/194 H2778 NGÔ THỊ HỒNG PHƯƠNG 30/04/2018
313 ĐNg/196 H2866 PHAN THỊ HOÀI PHƯƠNG 10/02/2022
314 ĐNg/198 H2920 NGUYỄN DIỆU THÚY 05/05/2018
315 ĐNg/199 H2978 NGUYỄN THỊ LÀNH 09/06/2022
316 ĐNg/200 5,612 NGUYỄN HẢI VIỆT 12/03/2023
317 ĐNg/201 5,614 PHẠM HOÀNG Ý 26/05/2021
318 ĐNg/202 5,665 NGUYỄN MINH THIỆN 22/11/2021
319 ĐNg/204 5,679 LÊ VĂN TIẾN 02/06/2018
320 ĐNg/208 H3151 TRẦN THỊ HƯƠNG QUỲNH 21/01/2019
321 ĐNg/209 H3166 TRƯƠNG ĐỖ TÁ NHÂN 01/05/2021
322 ĐNg/210 H3180 LÊ THANH HOÀNG ANH 05/07/2021
323 ĐNg/211 5,793 NGUYỄN TƯ 02/12/2018
324 ĐNg/213 5,797 HOÀNG NGỌC HIẾU 01/04/2019
325 ĐNg/214 5,818 LÊ VĂN CHUNG 19/10/2019
326 ĐNg/215 H3364 NGUYỄN TRẦN HIỀN TRANG 02/03/2020
327 ĐNg/216 5,855 NGUYỄN BÁ LỘC 19/11/2018
328 ĐNg/22 1,046 LÊ CHÂU BẢO DUY 15/10/2023
329 ĐNg/220 H3458 NGUYỄN THANH NGHĨA 02/03/2020
330 ĐNg/221 H3412 VƯƠNG PHƯƠNG LINH 01/09/2019
331 ĐNg/222 H3426 HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG 01/09/2019
332 ĐNg/224 5,960 PHẠM NGUYỄN THANH HOÀNG 20/03/2022
333 ĐNg/226 6,015 HUỲNH TẤN PHƯƠNG 05/06/2020
334 ĐNg/228 H3536 LÊ TRẦN THU HẰNG 01/03/2020
335 ĐNg/23 1,047 PHAN MINH PHÁT 14/08/2015
336 ĐNg/230 6,062 NGUYỄN CÔNG VIÊN 15/02/2020
337 ĐNg/233 H3709 KIỀU THỊ BÍCH TUYỀN 01/01/2021
338 ĐNg/234 H3770 TRƯƠNG THIÊN THANH 01/01/2021
339 ĐNg/235 H3771 TRẦN THỊ THÚY 01/01/2021
340 ĐNg/236 H3803 HỒ THỊ PHƯƠNG DUNG 01/09/2020
341 ĐNg/238 6,201 VÕ NGỌC HẬU 05/03/2021
342 ĐNg/239 H3851 DƯƠNG MINH KHÁNH 01/10/2020
343 ĐNg/240 H3850 LÊ THỊ NGỌC 17/08/2020
344 ĐNg/243 H3903 NGUYỄN THỊ DIỆU QUỲNH 17/08/2020
345 ĐNg/244 H3908 TRƯƠNG THỊ HÀ TRANG 20/04/2021
346 ĐNg/245 H3940 BÙI XUÂN NHƯ QUỲNH 01/02/2021
347 ĐNg/249 6,382 NGUYỄN ĐÌNH DŨNG 15/04/2021
348 ĐNg/25 H0446 BÙI XUÂN NHƯ QUỲNH 01/09/2014
349 ĐNg/250 6,396 ĐOÀN ĐỨC DŨNG 31/05/2020
350 ĐNg/251 6,402 PHAN ĐÌNH VIỆT 12/11/2023
351 ĐNg/252 H4063 PHAN THỊ KIỀU OANH 01/01/2021
352 ĐNg/254 6,445 NGUYỄN VĂN ĐẠT 15/04/2021
353 ĐNg/256 H4095 NGUYỄN THỊ ÁNH THOA 31/07/2020
354 ĐNg/257 H4138 PHAN THỊ MINH NGUYỆT 01/09/2021
355 ĐNg/258 H4099 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 01/03/2021
356 ĐNg/258 H4462 NGUYỄN THỊ TƯỜNG VY 15/01/2024
357 ĐNg/259 H4124 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯ 15/01/2021
358 ĐNg/262 H4174 NGUYỄN THỊ ÁNH THOA 30/06/2021
359 ĐNg/263 H4192 HỒ THỊ PHƯƠNG DUNG 01/04/2021
360 ĐNg/265 H4359 LÊ THỊ KIM CHI 01/03/2021
361 ĐNg/266 H4305 TRẦN HỮU PHI HÙNG 08/05/2022
362 ĐNg/269 6,657 HỒ BÁ TRỊNH 17/11/2021
363 ĐNg/27 1,053 TÔN THẤT TRƯỜNG 12/05/2014
364 ĐNg/270 6,704 TRẦN THANH NHÀN 22/05/2022
365 ĐNg/272 H4551 NGUYỄN THỊ 17/05/2021
366 ĐNg/273 6,743 NGUYỄN THANH TÍN 16/03/2023
367 ĐNg/275 6,756 HUỲNH TRÍ VIỂN 22/07/2022
368 ĐNg/278 H4644 BÙI TRÀ MY 15/07/2022
369 ĐNg/28 H0093 NGUYỄN NHẬT ÁNH 20/01/2013
370 ĐNg/280 H4659 LƯƠNG THỊ THANH HOÀI 20/09/2021
371 ĐNg/281 H4686 LƯƠNG THỊ THANH HOÀI 22/11/2021
372 ĐNg/283 6,878 DƯƠNG CÔNG 01/09/2022
373 ĐNg/284 H4791 LÊ THỊ HỒNG 24/07/2023
374 ĐNg/288 6,992 NGUYỄN HOÀNG ĐỨC 01/03/2023
375 ĐNg/29 H0180 NGUYỄN 15/10/2023
376 ĐNg/291A H5016 VÕ THỊ KIỀU TRINH 22/05/2023
377 ĐNg/30 1,042 NGUYỄN VĂN HOA 20/11/2009
378 ĐNg/304 H5478 NGUYỄN LÊ NAM GIANG 11/08/2023
379 ĐNg/308 H5536 TRẦN THỊ KIM LIÊN 18/11/2023
380 ĐNg/32 H0777 HUỲNH CHÂU TƯỜNG LONG 21/09/2023
381 ĐNg/33 1,043 LƯU NGỌC QUANG 14/08/2011
382 ĐNg/36 H0489 BÙI THỊ HẠNH 01/10/2023
383 ĐNg/38 1,681 ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP 10/02/2009
384 ĐNg/39 H0678 NGUYỄN NHO CHƯƠNG 05/09/2014
385 ĐNg/40 1,862 NGUYỄN TRỌNG HÓA 27/10/2018
386 ĐNg/41 1,863 TRỊNH QUỐC ĐIỆP 16/04/2017
387 ĐNg/43 1,945 NGUYỄN THƯỢNG 14/11/2011
388 ĐNg/44 1,946 PHAN THANH TRÚC 01/10/2013
389 ĐNg/45 1,947 NGUYỄN VĂN QUÂN 01/10/2013
390 ĐNg/46 1,953 LÂM QUANG PHÚC 09/01/2015
391 ĐNg/47 1,954 NGUYỄN TẤN 22/06/2020
392 ĐNg/48 1,978 LÊ ĐÌNH HẢI 25/12/2016
393 ĐNg/49 1,980 LƯƠNG NGỌC MẠNH 26/05/2018
394 ĐNg/50 H0586 TÔN NỮ HẠ ĐOAN 01/03/2017
395 ĐNg/52 1,981 LÊ THẾ TRIỀU 01/10/2017
396 ĐNg/53 2,171 NGUYỄN MINH DŨNG 01/02/2012
397 ĐNg/54 2,172 LÊ ĐOÀN 06/04/2010
398 ĐNg/55 2,173 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 10/03/2017
399 ĐNg/56 2,174 NGUYỄN ANH TUẤN 25/04/2016
400 ĐNg/57 H0515 LÊ THỊ MINH NGUYỆT 25/10/2017
401 ĐNg/58 2,236 LÊ TRỌNG TÀI 01/10/2013
402 ĐNg/59 2,237 NGUYỄN HUY TRƯỜNG 01/10/2013
403 ĐNg/60 2,238 TRẦN VIẾT ĐỨC 27/03/2018
404 ĐNg/61 2,235 PHAN THẢO 01/10/2013
405 ĐNg/62 2,310 LÊ QUANG MẠNH 30/10/2019
406 ĐNg/64 2,312 NGÔ VĂN DŨNG 12/01/2010
407 ĐNg/65 2,309 LÂM QUANG HẢI 01/10/2013
408 ĐNg/66 2,307 TRẦN VĂN HÙNG 22/03/2013
409 ĐNg/67 2,308 TRẦN THANH HẢI 01/10/2013
410 ĐNg/68 2,521 NGUYỄN VĂN PHÚC 01/10/2013
411 ĐNg/70 2,549 PHẠM QUANG 19/02/2015
412 ĐNg/72 H0382 TÔN NỮ TUYẾT TRANG 18/12/2017
413 ĐNg/74 2,553 NGUYỄN TẤN PHÚ 01/03/2012
414 ĐNg/76 2,679 LÊ ĐOÀN PHƯƠNG 01/08/2013
415 ĐNg/77 2,929 LÊ VĂN PHÚC 01/10/2013
416 ĐNg/78 2,930 HUỲNH NGỌC NGUYÊN 01/10/2013
417 ĐNg/79 2,940 ĐINH TRỌNG CHÂU 05/04/2013
418 ĐNg/80 2,941 TRẦN VĂN BÌNH 09/03/2012
419 ĐNg/81 3,041 NGUYỄN QUỐC QUÂN 01/10/2013
420 ĐNg/82 3,048 PHAN ĐÌNH HẬU 01/03/2012
421 ĐNg/83 3,049 LÊ CHÂU BẢO HOÀNG 01/09/2015
422 ĐNg/87 3,199 NGUYỄN VĂN LƯU 01/10/2013
423 ĐNg/88 3,197 NGUYỄN ĐỨC TÍNH 01/10/2013
424 ĐNg/89 3,198 TÔN THẤT TÙNG 01/10/2013
425 ĐNg/90 3,224 NGUYỄN CHÍ CÔNG 01/12/2011
426 ĐNg/91 3,225 PHAN ĐÌNH TRUNG 01/10/2013
427 ĐNg/92 3,274 TÔN THẤT HUY 09/09/2019
428 ĐNg/95 3,288 NGUYỄN PHAN XUÂN HOÀNG 01/10/2013
429 ĐNg/96 3,300 TRẦN VĂN QUANG 01/10/2013
430 ĐNg/97 3,295 ĐOÀN ANH QUỐC 01/08/2015
431 ĐNg/98 3,298 NGUYỄN TẤN HƯƠNG 16/12/2023
432 ĐNg/99 3,299 VÕ ANH HUY 20/10/2017

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.