BP.QLNS – DS HS Tủ 9.2

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
1 HA 01 – HA 04 HA/ 02 HA/ 76  
         
2 HU 01 – HU 05 HU/ 01 HU/ 57  
         
3 HY 01 – HY 09 HY/ 02 HY/ 128  
         
4 HT 01 – HT 04 HT/ 05 HT/ 67  
         

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.