BP.QLNS – DS HS Tủ 9.1

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
BẢO VỆ KV TỈNH
1 HN 26 – HN 32 HN/ 941 HN/ 1360  

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.