BP.QLNS – DS HS Tủ 8.1

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
HÀNH CHÁNH KV. HỒ CHÍ MINH
1 HC 01 – HC 26 HC/ 04 HC/ 1826  
         

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.