BP.QLNS – DS HS Tủ 7.2

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
LÁI XE – BẾP ĂN KV TP.HCM
1 LX 01 – LX 11 LX/ 01 LX/ 299  
         
2 BA 01 – BA 04 BA/ 02 BA/ 85  

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.