BP.QLNS – DS HS Tủ 7.1

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
VỆ SINH CÔNG NGHIỆP KV TP.HCM
1 TV 01 – TV 12 TV/ 02 TV/ 428  
         
2 VSCN 01 – VSCN 12 VSCN/ 01 VSCN/ 272  
         

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.