BP.QLNS – DS HS Tủ 5.1

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
BẢO VỆ KV TP. HCM
1 T 01 – T 24 BV/T – 01 BV/T – 760  

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.