BP.QLNS – DS HS Tủ 4.1

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
BẢO VỆ KV TP.HCM
1 K 01 – K 04 BV/K – 01 BV/K – 126  
         
2 L 01 – L 07 BV/L – 08 BV/L – 218  
         
3 Đ 01 – Đ 05 BV/Đ – 01 BV/Đ – 160  
         
4 N 01 – N 06 BV/N – 05 BV/N – 193  
         
5 P 01 – P 06 BV/P – 12 BV/P – 180  

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.