BP.QLNS – DS HS Tủ 3.2

DANH MỤC HỒ SƠ

Stt Tên hộp Mã HS Ghi chú
Từ Đến
1 HN 16 – HN 25 HN/752 HN/940  

(*): Thời hạn lưu trữ được tính từ ngày kết thúc hồ sơ.