Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải

Khóa học Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải giúp học viên thông đạt chất lượng dịch vụ vận tải của Công ty; Nâng cao kỹ năng và tác phong phục vụ khách hàng của NV lái xe phù hợp với chất lượng dịch vụ vận tải; Nâng cao sự hài lòng và tin cậy của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ và nâng cao uy tín, hình ảnh chuyên nghiệp của NV lái xe cũng như hình ảnh Công ty.

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn