Sổ tay Nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp

Thông qua Sổ tay Nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp, nhân viên sẽ được hướng dẫn nội quy làm việc; quy trình thực hiện dịch vụ vệ sinh; cũng như cách sử dụng đúng các thiết bị, máy móc, dụng cụ, hóa chất do Công ty trang bị.

Cuốn Sổ tay sẽ cùng đồng hành để giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt và thực hiện tốt các công việc, tuân thủ đúng nội quy Công ty, từ đó giúp kết quả làm việc của bản thân tốt hơn.

 

 

 

 

 

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn