Quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động trong hoạt động quản lý tòa nhà

Quy trình gồm các nội dung liên quan đến an toàn lao động, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện các công việc quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng, hướng dẫn và bắt buộc các nhân viên khi làm việc phải tuyệt đối tuân thủ.

 

 

 

 

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn