Nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp nâng cao

Nâng cao kiến thức về nghiệp vụ VSCN, hướng dẫn sử dụng  chất công nghiệp và máy móc thiết bị công nghiệp; hướng dẫn cách đánh giá chất lượng dịch vụ qua Microsoft form

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn