Nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp cơ bản

Khóa học Nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp cơ bản nhằm trang bị kiến thức cơ bản về môi trường làm việc, nội quy làm việc Đội VSCN. Cũng như giúp học viên nắm được các nghiệp vụ vệ sinh công nghiệp, hướng dẫn sử dụng các trang thiết bị máy móc, dụng cụ, các hóa chất thông dụng một cách an toàn và quy trình nghiệp vụ dành cho nhân viên VSCN.

 

 

 

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn