Nghiệp vụ bảo dưỡng và sửa chữa hư hỏng nhỏ xe ô tô

Khóa học giúp học viên hiểu dược những kiến thức cơ bản về xe ô tô, nắm bắt những sự cố thường gặp ở xe ô tô và cách kiểm tra, khắc phục những sự cố hư hỏng phát sinh của xe ô tô

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn