Kỹ thuật bàn phím

Kỹ năng sử dụng 10 ngón tay để đánh máy và làm chủ các ký tự trên bàn phím. Rèn luyện kỹ năng nhớ, tạo phản xạ có điều kiện giữ mắt nhìn, đọc tài liệu và thao tác ngón tay trên bàn phím, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả công việc

 

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn