Kỹ năng soạn thảo văn bản

Khóa học Kỹ năng soạn thảo văn bản nhằm hệ thống cách soạn thảo văn bản để áp dụng trong Công ty một cách thống nhất; Đảm bảo các yêu cầu cơ bản về mặt nội dung và hình thức của từng loại văn bản được soạn thảo; Giúp văn bản trở nên chuyên nghiệp hơn, nội dung trong văn bản dễ dàng được tiếp cận và nắm bắt; Là nguồn tài liệu tham khảo cho các nhân sự có nhu cầu tìm hiểu và trau dồi thêm kỹ năng soạn thảo văn bản.

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn