Kỹ năng giao tiếp VSCN

Khóa học Kỹ năng giao tiếp dành cho nhân viên vệ sinh công nghiệp nhằm trang bị các kỹ năng giao tiếp tại nơi làm việc cho nhân viên, giúp học viên:

  • Hiểu được như thế nào là giao tiếp tốt?
  • Các hình thức giao tiếp
  • Các yếu tố tạo nên giao tiếp tốt
  • Các quy tắc để giao tiếp tốt
  • Cách tạo thiện cảm với người đối diện

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn