Hướng dẫn triển khai áp dụng, duy trì và đánh giá các chương trình 5S dành cho ACBH

Khóa học giúp nhân viên hiểu được lợi ích của việc thực hành 5S, từ đó có ý thức tự giác trong việc thực hành 5S; Nắm rõ chương trình 5S theo quy định hiện hành của ACB để triển khai áp dụng, thực hành và duy trì chương trình 5S tại Đơn vị nhằm duy trì môi trường làm việc và không gian phục vụ khách hàng sạch, gọn; Nhân viên nắm rõ mức độ ảnh hưởng của kết quả thực hành 5S đối với việc chấm điểm BSC.

Hướng dẫn tham giá khóa học:

  • Học viên chỉ truy cập được vào khóa học khi sử dụng máy tính có kết nối mạng nội bộ của ACB
  • Học viên nhấn vào đường link sau để tham gia khóa học: LINK
  • Sử dụng userAD (user và password email ACB) đăng nhập vào để vào học, thi online
  • Nhập Enrolment Key: 5S.2023

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn