Hướng dẫn thực hành 5S dành cho VSCN

Khóa học Hướng dẫn thực hành 5S dành cho nhân viên Vệ sinh công nghiệp giúp học viên hiểu được khái niệm 5S, phương pháp thực hành 5S, lợi ích của việc thực hiện 5S và xây dựng thói quen thực hiện, tuân thủ 5S tại nơi làm việc.

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn