Quy định về Quản lý và sử dụng con dấu dành cho nhân viên ACBH

Khóa học giúp học viên nắm được các quy định chung về quản lý và sử dụng con dấu tại Đơn vị; Hướng dẫn quản lý và sử dụng con dấu; Quy trình đóng dấu và xử lý các trường hợp phát sinh.

Hướng dẫn tham giá khóa học:

  • Học viên chỉ truy cập được vào khóa học khi sử dụng máy tính có kết nối mạng nội bộ của ACB
  • Học viên nhấn vào đường link sau để tham gia khóa học: LINK
  • Sử dụng userAD (user và password email ACB) đăng nhập vào để vào học, thi online
  • Nhập Enrolment Key: CONDAU.2023

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn