Hướng dẫn sử dụng phần mềm EZWork dành cho VSCN

Khóa học Hướng dẫn sử dụng phần mềm EZ Work dành cho nhân viên Vệ sinh công nghiệp nhằm trang bị kiến thức cơ bản về phần mềm EZ Work; lợi ích của việc áp dụng EZ Work trong công việc; cũng như hiểu và nắm vững cách thức sử dụng phần mềm EZ Work trong báo cáo công việc.

 

 

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn