Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Nhóm 4)

Khóa học huấn luyện an toàn vệ sinh lao động dành cho người lao động (nhóm 4) giúp học viên tiếp thu, vận dụng được các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động trong quá trình làm việc; Biết cách thao tác đúng quy trình các thiết bị, máy móc do Công ty trang bị để đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; Biết cách sơ cấp cứu một số tình huống tai nạn có thể xảy ra và Nhận thức, không vi phạm các quy định liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động trong quá trình làm việc.

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn