Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là những giá trị, niềm tin, hình thức mà mọi người trong doanh nghiệp cùng công nhận và suy nghĩ, hành động như một thói quen. Văn hóa doanh nghiệp là nét đặc trưng riêng của mỗi doanh nghiệp.

Khóa học nhằm giới thiệu tới nhân viên về văn hóa doanh nghiệp ACBD và thông đạt tới nhân viên tầm nhìn – sứ mạng – phương châm hoạt động – giá trị cốt lõi và hướng dẫn thực hiện các giá trị cốt lõi của Công ty.

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn