Phổ biến nội quy lao động

Khóa học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ bảo vệ, công tác tuần tra – canh gác, các tư thế, tác phong điều lệnh chuyên nghiệp của NVBV; Nghiệp vụ chuyên biệt về áp tải hàng đặc biệt; Kỹ năng giao tiếp phục vụ khách hàng cơ bản và Nghiệp vụ an toàn PCCC cơ bản, nội quy lao động, nội quy làm việc… dành cho nhân viên bảo vệ.

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn