Nhận diện, phòng chống tội phạm ngân hàng

Vui lòng nhấn chọn vào ô “Học ngay”, sau đó nhấn chọn “click vào để xem” Video hướng dẫn Nhận diện, phòng chống tội phạm cướp ngân hàng.

Tài liệu nhằm trang bị cho nhân viên các kiến thức cơ bản để có khả năng phân loại, nhận diện các đặc điểm của đối tượng cướp ngân hàng và công tác phòng chống, ứng phó với tội phạm ngân hàng

 

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn