Nghiệp vụ bảo vệ nâng cao

Khóa học giúp học viên ôn tập các kiến thức nghiệp vụ cơ bản về công tác bảo vệ, tuần tra canh gác, áp tải hàng đặc biệt, tác phong điều lệnh chuyên nghiệp của NVBV; Kỹ năng giao tiếp phục vụ khách hàng cơ bản và Nghiệp vụ an toàn PCCC cơ bản. Đồng thời trang bị kiến thức nâng cao về nghiệp vụ bảo vệ; kỹ năng giao tiếp khách hàng nâng cao và nghiệp vụ PCCC nâng cao cho nhân viên bảo vệ.

Hướng dẫn tham giá khóa học bằng 02 cách sau:

Cách 1: Tham gia khóa học bằng máy tính có kết nối mạng nội bộ của ACB:

  • Học viên chỉ truy cập được vào khóa học khi sử dụng máy tính có kết nối mạng nội bộ của ACB;
  • Học viên nhấn vào đường link sau để tham gia khóa học: LINK  hoặc nhấn chọn vào mục “Học tại Link ACB”
  • Sử dụng userID (user và password do Công ty gửi ở mail thông báo) để đăng nhập vào học, thi online;
  • Hướng dẫn tham gia khóa học Elearning Nghiệp vụ BV nâng cao: Click vào xem

Cách 2: Tham gia khóa học bằng máy tính/điện thoại cá nhân có kết nối mạng internet/wifi bên ngoài: Học viên nhấn chọn vào mục “Học tại Website đào tạo” để tham gia học.

 

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn