Hướng dẫn võ thuật và khống chế đối tượng

Vui lòng nhấn chọn vào ô “Học ngay”, sau đó nhấn chọn “click vào để xem” Video hướng dẫn các tư thế võ thuật và khống chế đối tượng.

Thông tin liên hệ:
- SĐT: 0983.106.488
- Email: tubt@acb.com.vn