Đăng ký chấm công ACBH

Lưu ý:
 • Trường hợp nhân viên có ngày nghỉ liên tục: khai báo 1 lần
 • Trường hợp nhân viên có ngày nghỉ không liên tục: khai báo nhiều lần: mỗi lần/ số ngày nghỉ liên tục.

  Đội:
  Nơi làm việc:
  Mã NV - Họ và tên:
  Loại nghỉ:
  Tổng ngày nghỉ:
  Nghỉ từ ngày
  Đến ngày
  Ca nghỉ:
  Ghi chú:


   

  GỬI FILE CHẤM CÔNG

  Lưu ý: Vui lòng đặt tên file theo cú pháp:

  Mã đội – tên đơn vị – tháng

  VD: 08 – CN BINH DUONG – T8
    

   [WP-Coder id=”7″]