Cập nhật thông tin ACBH

 

  Họ và tên:
  Mã NV:
  Đội
  Nơi công tác
  Ngày tháng năm sinh:
  Số CCCD/ Mã định danh:
  Ngày cấp:
  Nơi cấp:
  Số điện thoại:
  Địa chỉ thường trú:
  Tỉnh/Thành phố:
  [city dia-chi-thuong-tru-tinh-tp class:form-control placeholder "Vui lòng chọn!"]
  Quận/Huyện/TP:
  [district dia-chi-thuong-tru-quan-huyen class:form-control placeholder "Vui lòng chọn!"]
  Phường/Xã:
  [wards dia-chi-thuong-tru-phuong-xa class:form-control placeholder "Vui lòng chọn!"]


  Địa chỉ tạm trú:
  Tỉnh/Thành phố:
  Quận/Huyện/TP:
  Phường/Xã:
  Thông tin Cha/ Mẹ/ Chồng/ Vợ/ Anh/ Chị/ Em/ Con:

  Họ tên Năm sinh SĐT liên hệ Nghề nghiệp Nơi công tác Mối quan hệ với bản thân
  Các mối quan hệ nhân thân (cha/mẹ/chồng/vợ/anh/chị/em/ họ hàng của bản thân/ của chồng/ của vợ) trong ACB/ACBH/ACBD (nếu Có thì kê khai theo bảng bên dưới)

  Họ tên Năm sinh SĐT liên hệ ACB/ACBH/ACBD Nơi công tác Chức danh Mối quan hệ với bản thân
  Tôi cam kết các thông tin được kê khai trên là đầy đủ, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty, trước pháp luật. Trong quá trình làm việc tại Công ty, ngay khi một trong số các thông tin trên thay đổi, Tôi cam kết thực hiện kê khai lại

  (Vui lòng kiểm tra thông tin rồi "IN" trước khi nhấn "Đăng ký")

  [WP-Coder id=”3″]

  [WP-Coder id=”4″]